Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

RUDOLF SLAWITSCHEK

Rudolf Slawitschek
Repro Sudetendeutsches Bildarchiv
Rudolf Slawitschek
Ve svém bytě
Repro archív autora
Rudolf Slawitschek
Jeho autogram z původního výtisku knihy Modrý Pánbůh s buršáckou značkou na konci (viz Wikipedia)
Repro z daru Raimunda Paleczka
Rudolf Slawitschek
Referát českobudějovického německého listu o obsahu 5. čísla VIII. ročníku časopisu "Deutsche Arbeit" jasně svědčí o tom, že se tu Slawitschek ocitá mezi převážně židovskými pražskými autory, kteří zaplnili literární část revue, věnované tímto svým číslem "německé Praze"
Repro Budweiser Zeitung, 1909, č. 16, s. 7
Rudolf Slawitschek
Pochvalná zmínka věstníku Národní jednoty pošumavské o práci Dr. Slawitscheka ve funkci sekretáře zemského výboru (při služební cestě do Českého Krumlova tam našel svou první manželku)
Repro Pošumaví, 1914, č. 1-2, s. 4-5

Záznam o jeho první českokrumlovské svatbě z tamní "Knihy oddaných" v jinak německém textu píše česky příjmení ženichova otce Wenzla Slavíčka a uvádí i místo svatebního obřadu, jímž byla zámecká kaple českokrumlovská
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Rudolf Slawitschek
Jeho dcera Grete z prvního manželství s Margaretou Müllerovou na snímku z fotoatelieru Seidel, datovaném 1. června roku 1913...
Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel
Rudolf Slawitschek
... a 20. července 1924
Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Záznam v českobudějovické "Knize oddaných" o jeho svatbě s Margarethou Neubauerovou uvádí příjmení česky psané, což ovšem napravuje přípis z února roku 1941
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Rudolf Slawitschek
Zpráva o jeho budějovické svatbě ve zdejším tisku
Repro Budweiser Zeitung, 1923, č. 87, s. 3
Rudolf Slawitschek
Pozdrav k jeho padesátinám na stránkách českobudějovického německého listu zmiňuje i jeho úsilí o ochranu držitelů tzv. "válečných půjček" bývalé monarchie (viz k tomu článek Jihočeských listů o zmaření vládního návrhu zákona
Repro Budweiser Zeitung, 1930, č. 97, s. 6
Rudolf Slawitschek
Pohlednice s bustou
Rudolf Slawitschek
Na pobytové přihlášce pražského policejního ředitelství, kde čteme i jméno jeho ženy, je jako "hodnost" uveden titul "zemský vicesekretář Království českého"
Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 550, obraz 275
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)
Rudolf Slawitschek
Tady v samém srdci staré Prahy stojí jeho rodný dům, zde na Langweilově věhlasném modelu města...
Repro K. Bečková, Svědectví Langweilova modelu Prahy (1996), s. 5
Rudolf Slawitschek
... a na snímku z roku 2012
Foto Ivo Kareš
Rudolf Slawitschek
Obálka (1970) třetího českého vydání Slawitschekovy knihy
v nakladatelství Mladá fronta
Rudolf Slawitschek
Anastázius Kočkorád a českobudějovická Samsonova kašna na kresbě Jiřího Trnky z tohoto vydání...
Repro R. Slawitschek, Anastázius Kočkorád, velký kouzelník (1970), s. 8
Rudolf Slawitschek
... a týž hrdina v Prachaticích se zelenou Šumavou za okny na barevné Trnkově ilustraci z téže knihy
Repro R. Slawitschek, Anastázius Kočkorád, velký kouzelník (1970), obr. příl.
Rudolf Slawitschek
Obálka (1943) Zdeňka Gutha k českému překladu jeho románu Hans Adam Löwenmacht,
poctěného rok předtím literární cenou hlavního města Prahy (nakladatelství Jos. R. Vilímek)
Rudolf Slawitschek
Recenze českého překladu jeho románu na stránkách protektorátního tisku
Repro Světový zdroj zábavy a poučení, (1943), č. 96, s. 234

Rudolf Slawitschek
Obálka (1997) nového německého vydání v nakladatelství Weitbrecht jeho románu o Praze, jehož děj ale zasahuje i do Budějovic, Nových Hradů a Krumlova

Rudolf Slawitschek
Obálka F. Schustera (1927) jeho knihy vydané v Horní Plané (Verlag des Vereines "Böhmerwaldmuseum")...
Rudolf Slawitschek
... a obálka českého překladu knihy, který v roce 2017 vydala Jihočeská vědecká knihovna, překladatelem byl českokrumlovský rodák a patriot Helmut Wagner
Rudolf Slawitschek
"Modrý obraz" na snímku s výletníky někdy kolem roku 1900
Repro ze sbírek Regionálního muzea v Českém Krumlově
Rudolf Slawitschek
Roku 1998 byl Modrý obraz obnoven, ty snímky jsem tehdy poslal autorově dceři
Foto Jan Mareš
Rudolf Slawitschek
Strom, na němž byl umístěn, byl již léta suchý
Foto Ivo Kareš

V roce 2013 byl obraz přemístěn z borovice, která "dospěla k hranici své životnosti" na zdravou jedli bělokorou asi 50 metrů od původního místa
Repro Deník.cz
Rudolf Slawitschek
Modrý obrázek v roce 2017
Foto Jindřich Špinar
Rudolf Slawitschek
Ferdinand Dobrotivý, jenž se dal korunovat 7. září 1837 na českého krále,
byl posledním Habsburkem, který tak učinil

Repro Wikipedia, autor obrazu Eduard Gurk (1801-1841)
Rudolf Slawitschek
Erb Machtů z Löwenmachtu, rodu, z něhož pocházel hrdina tohoto románu
Repro M. Mysliveček, Velký erbovník : encyklopedie rodů a erbů v zemích Koruny české. Svazek 2 (2006)

Mezi majiteli pošumavské tvrze v Kalenicích se vyskytují i příslušníci rodu Puteani, spřízněného s "jeho" Machty z Löwenmachtu
Repro www stránky Kalenice
Rudolf Slawitschek
Martin C. Putna pojednává ve svém Jihočeském literárním místopisu na vlnách českobudějovického rozhlasu o zamilované knize svého dětství a o jejím autorovi (klikněte pro přehrání)
Repro www stránky Českého rozhlasu

V létě roku 2017 vyšel v měsíčníku obce Velký Týnec "Týnecké listy", který otiskl na pokračování i úvodní studii Kohoutího kříže, pozoruhodný text o tom, co ještě Slawitschekův Kočkorád všechno umí
Repro Týnecké listy, 2017, č. 7, s. 33
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko