Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

GEORG SCHLÖGL

Georg Schlögl Georg Schlögl
Na dvou snímcích z fotoateliéru Seidel, pořízených v únoru roku 1942
Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel
Georg Schlögl
Repro Sčítání lidu 1921, Český Krumlov, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Záznam křestní matriky farní obce Dubec o jeho narození v Třemešném na Šumavě čp. 18, kde hospodařil se svou ženou Margarethou, dcerou výminkáře Georga Marschika z Bezděkova (Pössigkau) čp. 40 a jeho ženy Marie Anny, roz. Schlöglové z Bezděkova čp. 10 (Bezděkov je dnes částí obce Třemešné na Šumavě) Georgův otec Andreas Schlögl, syn Adama Schlögla a Walburgy, roz. Goblirschové z Pavlíkova (Pabelsdorf) čp. 6 (Pavlíkov je dnes rovněž jen částí obce Třemešné na Šumavě), kteří na stavení čp. 18 hospodařili předtím - pozdějí přípis nás pak zpravuje o svatbě Georga Schlögla dne 30. srpna 1920 ve Falknově nad Ohří (dnešní Sokolov) s Katharinou, roz. Petermannovou
Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Záznam křestní matriky farní obce Dubec o narození jeho ženy Kathariny (s pozdějším přípisem o její svatbě s ním dne 30. srpna roku 1920 ve Falknově nad Ohří /dnešní Sokolov/) v Třemešném na Šumavě čp. 44 - její otec Ludwig Petermann, syn Wenzla Petermanna, hostinského a řezníka ve si Vlkýš (Wilkischen) čp. 10, předtím ve vsi Jedvaniny (Mensdorf) čp. 5 (dnes je Vlkýš částí obce Heŕmanova Huť a Jedvaniny jsou částí obce Nečtiny), a Nothburgy, roz. Ludwigové z města Úterý (Neumarkt), byl v Třemešném řídícím učitelem, její matka Anna, roz. Steinsdörferová, byla dcerou truhlářského mistra v Nové Vsi (Neudorf) čp. 108 Ferdinanda Steinsdörfera a Magdaleny, roz. Guberové ze Svaté Kateřiny (zde psáno "in Katharina") čp. 46, kmotrou dítěte se pak stala Katharina Steinsdörferová, choť majitele domu v Ronšperku (dnes Poběžovice) čp. 94
Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro dům čp. 59 na českokrulovském Latráně, kde tehdy bydlil se svou ženou Katharinou (29. října 1889 v Třemešném na Šumavě jako její manžel), učitelkou v důchodu
Repro Sčítání lidu 1921, Český Krumlov, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)
Georg Schlögl
Tady figuruje jeho žena Katharina, roz. Petermannová, na dlouhém seznamu pro nedostatek míst penzionovaných učitelských sil v Českém Krumlově roku 1928
Repro Standesausweis der Lehrerschaft an den deutschen Volks- und Bürgerschulen Böhmens (1928), s. 73
Georg Schlögl
Ze schematismu prvního knížecího majorátu
Repro Schwarzenberská ročenka 1935
Georg Schlögl
Nekrolog na stránkách krajanského měsíčníku
Repro Hoam!, 1953, č. 3, s. 17

O Třemešném na Wikipedii
Repro Wikipedia
Georg Schlögl
Kostel sv. Michaela Archanděla v Dubci, kde byl pokřtěn, patří mezi ohrožené kulturní památky
Repro www stránky Dominanty.cz
Georg Schlögl

Georg Schlögl
Třemešné na Šumavě (vlevo) a jeho farní obec Dubec na leteckých snímcích z let 1949/1958 a 2011
Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko