Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

HUGO SALUS

Hugo Salus
Repro Wikipedia
Hugo Salus
Foto z pozdějších let
Repro J.W. Nagl - J. Zeidler, Deutsch-Österreichische Literaturgeschichte : ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Dichtung in Österreich-Ungarn, Dritter und vierter Band, Von 1848-1918 (1937), s. 1344

Záznam českolipské židovské matriky vypovídá o zdejší svatbě jeho rodičů dne 3. ledna roku 1858 - čtyřiadvacetiletý ženich Ludwig Salus z Roudnice, lékař v Žandově, byl synem Jaromíra Saluse z Roudnice, nyní prodejce kořalky (zde psáno "Brandweinverschleisser") v Malém Šachově (dnes část obce Šachov v okr. Děčín) čp. 17, a jeho ženy Esther, roz. Glogauové z Roudnice, nevěsta Elisabeth byla pak dcerou Davida Altschula a jeho ženy Klary, roz. Altschulové, obou z České Lípy čp. 185 - svědky při svatebním obřadu, který konal českolipský rabín Daniel Ehrmann, byli kantor Aron Singer a s ním Juda Gans
Repro Národní archiv, fond Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích (Badatelna.eu)

Podle tohoto záznamu českolipské židovské matriky narodil se 3. srpna roku 1866 tu v České Lípě čp. 46 a deset dnů nato byl ve zdejší synagoze i obřezán (zvláště je tu uvedeno, že na kolenou ho jako kmotr /zde "Sandek"/ držel rabín Dr. Josef Lehmann) - novorozencův otec Moriz Salus byl v České Lípě zvěrolékařem, pocházel však z Malého Šachova (Klein Schokau), tehdejší okres Benešov nad Ploučnicí (německy Bensen, odtud musil roku 1862 dostat od c.k. hejtmanství svolení ke své svatbě), dnes okres Děčín,matka dítěte Theres byla pak dcerou Anschela (zde jeho křestní jméno psáno "Angelus") Kafky a jeho manželky Marie Kafkové - dodatečný přípis vypovídá o Salusově vystoupení "aus dem Verbande des Judentums", tj. "ze svazku Židovstva", v roce 1918
Repro Národní archiv, fond Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích (Badatelna.eu)
Hugo Salus
Na portrétu Maxe Švabinského...
Repro H. Salus, Výbor z básní
(1918), frontispis
Hugo Salus
...s portrétistou v jeho ateliéru
Repro archív autora
Hugo Salus
Na vinětě Olafa Gulbranssona (1873-1958) z nakladatelského katalogu Albert Langen Verlag 1894-1904
Repro Deutschböhmische Literatur : Beiträge der internationalen Konferenzen : Olmütz, 13.-16.11.2000 und 25.-28.4. 2001 (2001), s. 205
Hugo Salus
Na pobytové přihlášce pražského policejního ředitelství je při jeho jméně zapsána
i manželka Olga a syn Wolfgang

Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 533, obraz 1057
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)
Hugo Salus
Parte
Repro Letzte Heimat : Ruhestätten deutschsprachiger Dichter aus Böhmen und Mähren (2004), s. 126
Hugo Salus
O jeho věrnosti starému Rakousku dostatečně svědčí tato jeho báseň k válečné půjčce, zveřejněná v květnu 1917 i na stránkách Budweiser Zeitung
Repro Budweiser Zeitung, 1917, č. 37, s. 5
Hugo Salus Hugo Salus
Secesní orámování textů jeho básní Tiché štěstí a Šípková Růženka ze sbírky Ehefrühling (1900)
Repro Deutschböhmische Literatur : Beiträge der internationalen Konferenzen :
Olmütz, 13.-16.11.2000 und 25.-28.4. 2001 (2001), s. 201 a 202
Hugo Salus
Obálka (1924) knihy vydané v Mnichově nakladatelstvím Albert Langen
Hugo Salus
Obálka (1927) výboru z jeho poezie, pojatého do slavné edice Světová knihovna (Nakladatelské družstvo Máj
Hugo Salus
Německé Maturitní texty (1931) ve výběru a s poznámkami Hugo Siebenscheina zahrnují i Salusovu báseň pod názvem Antonín Dvořák, vedle mnoha jiných pak i texty Rilkeovy, Hofmannsthalovy, Leppinovy atd. - to vše v edici "německé četby pro školy a širší veřejnost", vydávané Státním nakladatelstvím v Praze
Hugo Salus
Hrob na pražských Olšanech, část obecní
(za starou obřadní síní), odd. 8, č. 1

Repro Letzte Heimat : Ruhestätten deutschsprachiger Dichter aus Böhmen und Mähren (2004), s. 127
Hugo Salus
Prvotina Maxe Broda z roku 1906 s provokativním názvem, který by česky zněl
"Smrt mrtvým!" byla věnována právě Salusovi

Repro Booklooker.de
Hugo Salus
Z přílohy časopisu Tvar o vzájemné korespondenci Saluse a Roberta Reinharda alespoň tato citace jedné ze Salusových básní, kterou v roce 1911 věnoval tehdy dvouletému synu Wolfgangovi (pod jménem Václav Salus přeložil v roce 1934 česky vydaný román Ignazia Siloneho Fontamara) - jak by jen mohl tušit všechny zákruty židovského osudu!
Repro Tvar, 1995, č. 12, edice Tvary, s. 20-22
Hugo Salus
Připomínka jeho osobnosti v edici Pramínek odkazuje i na Kohoutí kříž
Repro M. Trnka, Rodopisné poznámky z jihu Čech a Šumavy 4 (2012), s. 15
Hugo Salus
Vory v Novohradských horách na vzácném snímku
z archívu Stanislava Chábery

Repro S. Chábera, Přírodní poměry Novohradských hor
a jejich podhůří (1972), obr. příl.
Hugo Salus
Jiný záběr vorů na horském potoce v buquoyském Horním hvozdu
Repro Deutsche Kulturlandschaft an Moldau und Maltsch, Der südböhmische Heimatkreis Kaplitz - Hohenfurth - Gratzen, Band I (1986), s. 359
Hugo Salus
Tady vidíme vor při soutoku Vltavy a Malše v Budějovicích, městě, kde Salus nějaký čas pobýval, na unikátním snímku z ateliéru Démon Film Stáni Skřivánka někdy z třicátých ještě let dvacátého století
Repro archív autora
Hugo Salus
Jméno Salus se objevilo i v procesu s Miladou Horákovou a spol. - ve výslechu Záviše Kalandry
figuruje básníkův syn Wolfgang, "trockista a emigrant"

Repro J. Radotínský, Rozsudek, který otřásl světem (1990), s. 50
Hugo Salus
Alespoň takto jej připomínají České Budějovice: v bývalém hrobnickém domku na židovském hřbitově v Českých Budějovicích byla v roce 2017 zpřístupněna expozice, připomínající dějiny Židů ve městě a jeden z panelů je věnován i jemu - i s básní Vory (z panelu bohužel není patrné, že jde o český překlad německého originálu ze stránek Kohoutího kříže)
Foto Pavel Polák
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko