Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

AUGUST SAITZ

August Saitz
Dne 16. září roku 1895 tu Adolf Schwarzenberg, na snímku prvý zleva, představuje Augusta Saitze, prvého zprava, vdově po korunním princi Rudolfovi Štěpánce
Repro J. Bárta, Knížecí stolec : tajuplná hora (2012), s. 12
August Saitz
Záznam indexu postoloprtské matriky o jeho zdejším narození rodičům Augustu a Marii Saitzovým dne 4. dubna roku 1845 v domě čp. 61
Repro SOA Litoměřice
August Saitz
Značení tzv. Saitzovy cesty na hoře Smrčina
Repro Zapomenuté dědictví : oprava drobných kamenných památek na Šumavě (2004), s.153
August Saitz
Titulní list (1898) jeho popisu schwarzenberského krumlovského panství

Tabulka, doprovázející jeho popis krumlovského panství, zachycuje zásoby dřeva ve zdejších knížecích revírech
Repro A. Saitz, Beschreibung der Fürst Adolf Josef zu Schwarzenberg'schen Domaine Krumau mit besonderer Rücksicht auf deren Forste (1908), příloha
August Saitz
Rodné Postoloprty na starém zobrazení
Repro J. Veselý, Geschichte der fürstlich Schwarzenberg'schen Domaine Postelberg : einschliesslich Priesen, Ferbenz, Lišan, Witosses, Nehasis, Semenkovic, Ploscha, Tattina, Hraidisch, Selovic, Tveršic, Koppertsch, Selmic, Praschin, Gross-Lippen, Nečenic, Weberschan, Kněžic, Mohr, Lenešic, Opočna, Imling, Neuschloss, Tauchovic, Lippenz, Hřivic und Netluk (1893), s. 31
August Saitz
Porostní mapa revíru Forbes (Borovany), kterou zakreslil v roce 1875
(klikněte na náhled pro digitalizovanou mapu)

Repro Revier Forbes : Bestandskarte (1865) (SOA Třeboň, Fond Velkostatek Třeboň, i.č. 2172, Národní zemědělské muzeum, projekt digitalizace starých lesních map a zahradních plánů)
August Saitz
Titulní list (1893) německy publikovaných dějin schwarzenberského panství Postoloprty, které napsal Johann (Jan) Veselý (1832-1899), vedoucí expozitury knížecího třeboňského archivu v Praze

Plánek polohy benediktinského kláštera Porta Aposlolorum z Veselého knihy, z jehož označení snad přesmyčkou vzniklo jméno Saitzových rodných Postoloprt
Repro J. Veselý, Geschichte der fürstlich Schwarzenberg'schen Domaine Postelberg : einschliesslich Priesen, Ferbenz, Lišan, Witosses, Nehasis, Semenkovic, Ploscha, Tattina, Hraidisch, Selovic, Tveršic, Koppertsch, Selmic, Praschin, Gross-Lippen, Nečenic, Weberschan, Kněžic, Mohr, Lenešic, Opočna, Imling, Neuschloss, Tauchovic, Lippenz, Hřivic und Netluk (1893), s. 12

Johann (Jan) Veselý je autorem i tohoto schwarzenberského rodokmenu, přílohy jedné z jiných jeho knih
Repro Kurzgefasste Geschichte und Stammtafel des Fürstenhauses Schwarzenberg (1896), příloha
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko