Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

WILIBALD RODLER


Dne 6. února roku 1821 byli podle tohoto záznamu oddací matriky farní obce Nákří ve zdejším kostele sv. apoštolů Petra a Pavla sezdáni zde podepsaným knězem Václavem Hronkem Wilibaldovi budoucí rodiče: pětatřicetiletý ženich Václav Rodler ze Želnavy ("Salnawa na Krumlowskym panstwj"), bývalý "mysliwecky Inžinyr na Hlubokeg", nyní ustanovený knížecí schwarzenberský vrchní myslivec "neb Oberjäger w Salnawě" na krumlovském panství, a osmnáctiletá nevěsta Karolina, pobytem "Městiz Hluboka 5", dcera "Pana Franze Hronka knjžecyho Sklenaře a Starssjho Obecnjho na Hlubokeg" čp. 5 a "matky Doroti rozene Wogtěch Andrassko z Petrowyho dwora bliž Nettolitz" čp. 1 - jako svědci jsou v jinak česky a latinsky psaném textu německy podepsáni lesmistr Franz von Feldegg a soudní správce Anton Glaß
Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Želnavská křestní matrika tu zaznamenává jeho narození 3. listopadu 1823 a křest farářem Jakobem Lackingerem ve zdejším kostele sv. Jakuba Staršího den nato jménem Willibald Karl (Borromäus) Ottomar Rodler - otec novorozencův Wenzel Rodler byl, jak víme z jiného pramene, synem Franze Rodlera a jeho ženy Josephy, "geborene Kržižowitz", chlapcova matka Karolina byla rozená Hronková, její otec Franz Hronek byl sklenářským mistrem (Glasermeister) v Hluboké nad Vltavou (Frauenberg), matka Dorothea, roz. Andraschko, pocházela z Jinonic - svědkem při křtu byl sládek pivovaru ve Schwarzenbergu v bavorských Frankách se svou ženou
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Wilibald Rodler
Želnavský kostel, kde byl pokřtěn
Foto Ivo Kareš

Záznam vimperské křestní matriky o narození jeho sestry Albiny Klary dne 12. srpna roku 1834 na zdejším zámku (Nr. 1) Wenzelu a Karolině Rodlerovým provází i podpis dívčina otce, který tu zastupoval její kmotry, jimiž byli sládek (Bräumeister) pivovaru ve Schwarzenbergu v bavorských Frankách Anton Danesch a jeho žena Maria
Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam úmrtní matriky farní obce Dlouhá Ves vypovídá o jeho skonu 19. května 1881 v 58 letech na "nahromadění krve v dutině osrdečníku" (Herzwassersucht) a jeho zdejším pohřbu dva dny nato
Repro SOA v Plzni - Porta fontium
Wilibald Rodler
Obálka (1873) jeho knihy, vimperského Steinbrenerova tisku
Wilibald Rodler
Jeho podpis na kupní smlouvě, kterou v dubnu 1861 Ignaz Spiro získává "druhou" krumlovskou papírnu od Theodora Pachnera
Repro W. Jungwirth, Wettern-Pötschmühle (1995), s. 99
Wilibald Rodler
Záznam na webovém indexu botaniků Harvard University Herbaria
Repro www stránky The Harvard University Herbaria)
Wilibald Rodler
Tady Raimund Paleczek dopovídá o Rodlerových předcích stále jen zlomek toho, co má v "materiálech"
Repro archív autora
Wilibald Rodler
Mrtvý luh
Foto Ivo Kareš
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko