Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

JOSEF RANK

Josef Rank
Repro Glaube und Heimat, 1969, č. 20, s. 877
(viz i Karl Wagner)
Josef Rank
Repro J.W. Nagl - J. Zeidler, Deutsch-Österreichische
Literaturgeschichte : ein Handbuch zur Geschichte der deutschen
Dichtung in Österreich-Ungarn, Hauptband (1899), s. 655
Josef Rank
Repro J.W. Nagl - J. Zeidler,
Deutsch-Österreichische Literaturgeschichte
: ein Handbuch zur Geschichte der deutschen
Dichtung in Österreich-Ungarn, Dritter Band,
Von 1848 bis 1890 (1930), s. 479
Josef Rank
Repro www stránky literární výstavy
Místa setkávání

Záznam o jeho narození a křtu v matrice farní obce Červené Dřevo rolníku ve Friedrichsthalu čp. 24 Jakobu Rankovi a jeho ženě Magdaleně, dceři rovněž zdejšího, tj. friedrichsthalského rolníka Georga Widtmanna a Barbary, roz. Nußlové (zde psáno Nußlin)
Repro SOA v Plzni - Porta fontium
Josef Rank
Nekrolog ve vídeňském tisku
Repro Morgen Presse, 29. 3. 1896, s. 4 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)
Josef Rank
Pamětní deska, odhalená na jeho rodném domě dne 12. července roku 1885
Repro z daru Zdeňka Procházky
Josef Rank
Pamětní deska, odhalená na jeho rodném domě dne 12. července roku 1885
Repro Domažlický deník, 10.7.2007, s. 3
Josef Rank Josef Rank
Titulní list vzácného prvního vydání (1843) jeho základní práce, značící počátek německé "šumavské literatury", v exempláři, který záhadně doputoval z knihovny někdejšího "Sdružení pro dějiny Němců v Čechách" (VGDB) do regionálního fondu Jihočeské vědecké knihovny, a také věnování rytíři Planerovi a jeho manželce Therese
Josef Rank
Titulní strana (1842) lipského vydání jeho knihy "Neue Geschichten aus dem Böhmerwalde"
Josef Rank
Titul a úvod polemického článku význačného znalce severočeských německých nářečí Ignaze Peterse (Petterse), který se tu v textu psaném v Litoměřicích 24. dubna roku 1865 nechvalně vyjadřuje o Rankových jazykovědných "šumavských" exkurzech
Repro Mittheilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen, 1866, č. 1, s. 1
Josef Rank
Rankův stínový portrét od Rudolfa Mathera (1891-1975) provází text, který je oslavou zemí,
kde všude zdávna žili lidé německé řeči

Repro Böhmerlandjahrbuch für Volk und Heimat 1923, s. 5
Josef Rank
Grafiku Josefa Führicha (1800-1876) Návrat ztraceného syna doprovází Rankův text: "Lid, který jinak nikdy neplýtvá obšírnými žalobami na truchlivé záležitosti srdce, nalezl pro své přízraky a bolesti zbožné, útěšné, čarovně líbezné pověsti, v nichž bolesti staví po bok útěchy, balzám po bok svým poraněním."
Repro Böhmerlandjahrbuch für Volk und Heimat 1923, s. 32 a obr. příl.
Josef Rank
Záznam šumavského tance s doprovodem houslí, violy a kytary, jak ho kdysi zaznamenal v okolí Všerub
Repro Waldheimat, 1927, č. 3, s. 45
Josef Rank
Frontispis a titulní list druhého vydání jeho pamětí v libereckém nakladatelství Franz Kraus (1929)
Josef Rank
Obálka výboru z díla (1945) vydaného u Steinbrenerů ve Vimperku
Josef Rank
Rodný dům v Chalupách (Friedrichsthal)
Repro Waldheimat, 1926, č. 6, s. 83
Josef Rank
Rodné Chalupy na staré pohlednici
Josef Rank
Chalupy na snímku z roku 1962, pořízeném vyhnanci
už přes hranice "železné opony"

Repro Glaube und Heimat, 1963, č. 18, s. 769
Josef Rank
Kaple pod třemi lipami v rodné obci byla asi roku 1956 zbořena, zachovala se jen tato na cestě k Hyršovu, zde zachycená na snímku z roku 2007
Repro P. Kokaisl - P. Kokaislová, Kostely a kaple v domažlickém okrese : po stopách současných i zaniklých církevních památek (2009), s. 80
Josef Rank

Josef Rank
Tak zachycují rodnou ves klasika šumavské německé literatury letecké snímky z let 1950 a 2008
Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Josef Rank
Vzpomínka na "Rankovu slavnost" v rodné obci roku 1885
Repro Glaube und Heimat, 1988, č. 9/10, s. 18
Josef Rank
Záznam v databázi regionálních osobností Městské knihovny v Českém Krumlově s jeho jménem
Repro On-line katalog Městské knihovny v Českém krumlově
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko