Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

THOMAS PÖSCHL

Thomas Pöschl
Snad vůbec jediná jeho zachovaná podobizna...
Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1967, č. 11, s. 380
Thomas Pöschl
... tady pravděpodobně v původní podobě z knihy Geschichte der Reichsgrafen Khevenhüller, vyšlé ve Vídni roku 1862
Repro www stránky forum oö geschichte
Thomas Pöschl
Latinsky psaný záznam o jeho narození v hořické matrice poznamenává u jména, jímž byl pokřtěn, že je "autorem sekty Pöschlianů" - dále se tu dovídáme, že novorozencův otec Andreas i matka Veronika byli poddanými kláštera vyšebrodského a že chlapcovými kmotry se stali zdejší pekař Anton Fahrnschuch a jeho žena Franziska při křtu ve farním kostele sv. Kateřiny, rodný dům čp. 63 v hořické místní části "Hölle", tj. "Peklo", ještě v roce 1945 zvaný "Pöschlhäusl", kupodivu zmíněn není
Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam hořické úmrtní matriky o skonu jeho matky Veroniky 1. máje roku 1804 v čp. 63 - bylo jí 71 let a hořický hřbitov je na stejné straně matriky trochu výše označen jako "Kirchhof beim Spital auser den Markt", tedy "krchov při špitále vně městečka"
Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Plánek Hořic na Šumavě s vyznačením místa jeho rodného domu
Repro J. Mugrauer, Pfarrgemeinde Höritz im Böhmerwald und seine Passionsspiele (1990), s. 82
Thomas Pöschl

Thomas Pöschl

Thomas Pöschl
Rodný dům Thomase Pöschla v Hořicích na snímcích z novější doby - po pamětní desce, která na něm podle Marešova a Sedláčkova Soupisu památek historických a uměleckých v politickém okresu Krumlovském (1918) byla umístěna, zůstala prý i dnes, mnoho let poté, co byla zřejmě velmi narychlo odstraněna, patrná stopa ve starší vrstvě omítky
Repro archív Jana Palkoviče a Ivo Janouška


Obsáhlé heslo má ve Wurzbachově slovníku "pamětihodných osob císařství rakouského"
Repro C. von Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich enthaltend die Lebensskizzen der denkwürdigen Personen, welche seit 1750 in den österreichischen Kronländern geboren wurden oder darin gelebt und gewirkt haben. Dreiundzwanzigster Teil, Podlaha - Prokesch-Osten und Nachträge (IV. Folge) (1872), s. 19-23

Jeho heslo v církevním lexikonu
Repro www stránky Verlag Traugott Bautz
Thomas Pöschl Thomas Pöschl
Gotický kostel sv. Štěpána v Braunau am Inn
Foto Pavel Polák

Profesor Johann Doležal z Vídně, kde je Pöschl pochován v už neidentifikovatelném hrobě na Sankt Marxer Friedhof, je autorem fejetonu, který se objevil ke 100. výročí Pöschlova úmrtí v budějovickém německém listě
Repro Budweiser Zeitung, 1937, č. 89, s. 2-4

V Budweiser Zeitung mu za druhé světové války věnoval rozsáhlejší text Wilibald Böhm
Repro Budweiser Zeitung, 1945, č. 7, s. 7

Medailon ke 130. výročí jeho skonu napsal do krajanského měsíčníku Fritz Huemer-Kreiner
Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1967, č. 11, s. 379-381

Novější článek Angeliky Steinbauerové o něm provází zpodobení popravy Johanna Philippa Palma za účasti duchovního
Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2017, č. 9, s. 11
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko