Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

RUDOLF PERNER

Rudolf Perner
Repro Passauer Neue Presse, 22. 11. 1997, s. 49
Rudolf Perner
Repro Passauer Neue Presse, 7. 8. 1999, s. 41
Rudolf Perner
Rudolf (IV.) při práci
Repro Passauer Neue Presse, 4. 11. 1992, s. 30, foto Ronald Ziegler
Rudolf Perner
Při proslovu ve Čtyřech Dvorech (městská část Českých Budějovic) 4. září roku 1993
Repro Sudetenpost, 1993, č. 23, s. 6
Rudolf Perner

Rudolf Perner
Další dva snímky ze svěcení zvonů pro kostel sv. Vojtěcha ve Čtyřech Dvorech - vedle biskupa Lišky stojí s černými deskami můj bratr Václav Mareš
Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1993, č. 44, s. 8 a Naše rodina, 1999, č. 42, 3. s. obálky

Rudolf Perner
Kostel sv. Vojtěcha ve Čtyřech Dvorech
Foto Ivo Kareš

Text ke snímku Růženy Švecové ze svěcení Pernerových zvonů ve Čtyřech Dvorech mluví citací prolovu biskupa Antonína Lišky za vše
Repro Výhledy, 1993, č. 23, s. 3
Rudolf Perner
Dům v Kněžské ulici se zvonem ve štítě, který kdysi Pernerům patřil
Foto Ivo Kareš
Rudolf Perner
Pernerův dům na pohlednici z roku 1906 za kaplí Smrtelných úzkostí Páně
Repro M. Binder - I. Hajn, České Budějovice : město piva a hostinců : 750 let města Českých Budějovic (2015), s. 23
Rudolf Perner
Na těchto třech snímcích máme všechny čtyři Rudolfy Pernery i s jejich dobrým dílem
Repro Glockengießerei Perner
Rudolf Perner
Oznámení Rudolfa (II.) Pernera o jeho druhé svatbě roku 1928 na Dobré Vodě u Českých Budějovic (i Suché vrbné, odkud je text poslán, bylo tehdy dosud samostatnou obcí, přifařenou k Dobré Vodě)
Repro Budweiser Zeitung, 1928, č. 91, s. 4 a 8
Rudolf Perner

Rudolf Perner
Parte a poděkování za projevy soustrasti k úmrtí "starého mistra" Pernera v roce 1933
Repro Budweiser Zeitung. 1933, č. 47, s. 16 a č. 48, s. 12

Rudolf Perner
Rudolf II. a Rudolf III. Pernerovi s pasovským zvonem Pummerin (pozor: ta koncovka značí ženský rod, jež má "die Glöcke" v němčině)
Repro Passauer Neue Presse, 22. 11. 1997, s. 49

Schillerova Píseň o zvonu provázela v Passauer Neue Presse článek k 50. jubileu firmy
Repro Passauer Neue Presse, 22. 11. 1997, s. 49
Rudolf Perner
Inzerce na stránkách krajanského časopisu
Repro Glaube und Heimat, 1967, č. 9, s. 388
Rudolf Perner
Snímek doprovázející nekrolog Rudolfa (III.) Pernera na stránkách krajanského měsíčníku
Repro Glaube und Heimat, 1973, č. 7, s. 282

Záznam o narození a křtu Rudolfa (II.) Pernera v českobudějovické matrice s pozdějším přípisem a jeho prvé svatbě v Aši
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Rudolf Perner
Otcovo parte v krajanském měsíčníku
Repro Hoam!, 1979, č. 4, s. 144
Rudolf Perner
Záhlaví a úvod článku o Zvonárně Perner v českobudějovickém listě Československé strany lidové z 1. ledna roku 1947
Repro Hlas lidu, 1947, č. 1, s. 6
Rudolf Perner
Novostavba Pernerovy zvonárny na snímku pořízeném krátce po roce 1904 - nad vchodem do slévárny vidíme repliku domovního štítu z Kněžské ulice
Repro M. Binder - D. Kovář, Technické památky Českých Budějovic (2013), s 46
Rudolf Perner
Pernerova zvonárna s rodinnou vilou na snímku z doby kolem roku 1930
Repro M. Binder - D. Kovář, Technické památky Českých Budějovic (2013), s 45
Rudolf Perner
Vila Pernerových a přilehlá slévárna zvonů za Suchým Vrbným na snímcích z roku 2014 - sídlí zde hotel a sportovní centrum, ale název "Zvonárna" je zachován
Foto Ivo Kareš
Rudolf Perner
Rudolf Perner
Letecký snímek Pernerovy zvonárny na snímku z roku 2012
Repro M. Binder - D. Kovář, Technické památky Českých Budějovic (2013), s 46
Rudolf Perner
Pamětní deska, připomínající odlití zvonů pro klášterní kostel ve Zlaté Koruně
Foto Pavel Polák
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko