Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

MATTHIAS PANGERL


Záznam z hodňovské matriky o jeho narození v domě čp. 14 dne 10. března roku 1834
Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam v "rodovém katastru" farní obce Kapličky obsahuje i přípis o jeho skonu 14. ledna 1879 "v Tyrolích"
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Matthias Pangerl
Repro R. Essl, Oberplan : der Geburstort
Adalbert Stifters (1993), s. 406
Matthias Pangerl
Obálka (1874) s věnováním autorovým
příteli Adalbertu Habertovi
Matthias Pangerl
Titulní list (1872)
Matthias Pangerl
Rodný Hodňov na pohlednici Josefa Seidela
Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank
Matthias Pangerl
Dnešní (2017) pohled na Hodňov
Foto Ivo Kareš
Matthias Pangerl
Pazderna při jeho rodném Hodňově a místní, pro něž kdysi pěstování lnu tolik znamenalo
Repro Hoam!, 1954, č. 11, s. 23
Matthias Pangerl
Ke snímku pazderny u Hodňova otiskl krajanský měsíčník v lednu 1955 ještě tuto dodatečnou opravnou poznámku: že totiž náležela k nedaleké Olšině
Repro Hoam!, 1955, č. 1, s. 26
Matthias Pangerl
Interiér a varhany kostela Nejsvětejší Trojice v Hodňově
Foto Pavel Polák
Matthias Pangerl
Matthias Pangerl
Vchod do kostela v Hodňově na snímku ze září roku 2008
Foto Pavel Polák
Matthias Pangerl

Matthias Pangerl
Hodňov chátrající (2017)...
Foto Ivo Kareš

Matthias Pangerl
... a v témže roce zahájená oprava kapličky na návsi
Foto Pavel Polák
Matthias Pangerl
Jeho žena, roz. Barthová, byla dcerou majitele statku čp. 2 ve Lhotě (Stift), vedla prý nákladný život, většinou v Budějovicích, hospodářství ve Lhotě zůstávalo opuštěné
Repro J. Krammer, Kapellen im Böhmerwald (1980), s. 36
Matthias Pangerl
Na stavení dál v pozadí mezi stromy, zvaném Pangerlhaus, tu ve dnes už úplně zaniklé Lhotě těsně při rakouské hranici chybí střecha
Repro J. Krammer, Kapellen im Böhmerwald (1980), s. 27
Matthias Pangerl
"Pangerlů dům" ve Lhotě čp. 2, dokud ještě stával na svém místě
Repro Erinnerungen an Kapellen im Böhmerwald (1996), s. 76
Matthias Pangerl
I stará barevná pohlednice z Kapliček připomíná vlevo dole vzhled Pangerlova stavení ve Lhotě čp. 2
Matthias Pangerl
Ke statku Pangerlhaus ve Lhotě patřívala i tato pila s náhonem
zvaná Stiftermühler-Säge, pocházející z 18. století

Repro J. Krammer, Kapellen im Böhmerwald (1980), s. 26
Matthias Pangerl
Jiný záběr pily s náhonem ve Lhotě zachycuje vpředu napravo i hraniční kámen,
který byl po druhé světové válce vlastní příčinou zániku všeho kolem

Repro Erinnerungen an Kapellen im Böhmerwald (1996), s. 212

Obsáhlý nekrolog na titulní straně českobudějovického německého listu
Repro Budweiser Zeitung, 1879, č. 6, s. 1
Matthias Pangerl
Lago di Garda, při němž skonal
Foto Pavel Polák
Matthias Pangerl
Slavná Dürerova kresba hradu a města Arco, kde Pangerl zemřel, pochází z roku 1495
a je součástí sbírek pařížského Louvru

Repro Wikipedia
Matthias Pangerl
Hrad Arco na snímku z roku 2017
Foto Pavel Polák
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko