Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

BRUNO NOWOTNY

Bruno Nowotny
Repro Kaltenbach - Heimat im Böhmerwald
(1980), s. 402
Bruno Nowotny
S rodiči
Repro Kaltenbach - Heimat im Böhmerwald (1980), s. 204
Bruno Nowotny
S bratrem Martinem v roce 1965 na vrchu Stoaberg nad dnešními Novými Hutěmi, místě jejich dětských her
Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2013, č. 7, s. 17
Bruno Nowotny
O jeho primici v bavorském Mnichově 23. července roku 1967
Repro Glaube und Heimat, 1967, č. 11, s. 471
Bruno Nowotny
V roce 1990 na jednom z krajanských setkání
Repro Glaube und Heimat, 1990, č. 7, s. 38
Bruno Nowotny
S biskupem Antonínem Liškou v jeho českobudějovické rezidenci
Repro Glaube und Heimat, 1992, č. 7, s. 108
Bruno Nowotny
Kříž na místě, kde stával v místní části
Nových Hutí zvané Planie jeho rodný dům...

Foto Jan Mareš
Bruno Nowotny
... a neskutečnou hrou náhod zimní záběr
z téhož místa ve vítězném snímku fotografické
soutěže časopisu Šumava

Repro Grafenauer Anzeiger, 20.12. 2004, s. 31,
foto Miloš Vacovský

Jak se měnilo složení obyvatel stavení čp. 67 na Pláních podle popisných archů sčítání lidu z let 1900, 1910 a 1921 - na nejstarším není ještě Brunův otec Martin Nowotny mladší, narozený 11. ledna roku 1906
Repro Sčítání lidu 1900, 1910 a 1921, Pláně, SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)
Bruno Nowotny
Nekrolog jeho otce na stránkách krajanského měsíčníku, jehož autorem je Josef Kufner
Repro Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1984, č. 3, s. 116
Bruno Nowotny
Fara v Nových Hutích, kde občas pobýval
Foto Jan Mareš
Bruno Nowotny
Stůl a lavice fary v Nových Hutích v kuchyni dolních prostor, oboje dílo mého tchána Vokroje, farář Nowotny ovšem bydlil nahoře
Foto Jan Mareš
Bruno Nowotny
Foto z novohuťského kostela (vlevo, zcela vpravo Leo Nebl)
Foto Jan Mareš
Bruno Nowotny
Své vyhnání z domova a těžké počátky v Německu vylíčil roku 2010 znovu v krajanském měsíčníku - poslední věta zní: Bohu chvála!
Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2010, č. 7, s. 11-12
Bruno Nowotny
Hrob prarodičů na hřbitově v rodné obci osobně udržuje
Foto Jan Mareš

Takto se v češtině, byť místy neumělé, obrátil v roce 2012 na českou veřejnost
Repro archív autora
Bruno Nowotny
Jeho článek o Jaroslavu Stuchlém, který se obětavě stará o hřbitov v Nových Hutích a bydlí hned vedle tamní fary, kde byla jeho maminka farskou hospodyní
Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2013, č. 6, s. 25

Ke svým pětaosmdesátinám se takto vyslovil na stránkách krajanského měsíčníku
Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2016, č. 8, s. 10-11
Bruno Nowotny
Kostel Srdce Ježíšova v Nových Hutích
Foto Pavel Polák
Bruno Nowotny
Bruno Nowotny
Pamětní deska na kostele v Nových Hutích
Foto Pavel Polák
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko