Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

EMIL MÜLLER


Záznam v křestní matrice farní obce Kunžvart svědčí o tom, že se tu narodil respicientovi finanční stráže Franzi Müllerovi (jeho otec Josef Müller byl pekařem v dnes zaniklém Grubergu mezi Srním a Prášily, matka Theresia, roz. Schmidová, byla rovněž odtamtud) a jeho ženě Marii, roz. Pöschlové, dceři Josefa Pöschla, soukromníka ze Slučího Tahu (Schnepfenstreich), a jeho ženy Franzisky, roz. Adlerové, z Gerlova (Gerlhof)) - není nijak "od věci" všimnout si faktu, že svátost křtu novorozenci uděloval tehdejší kunžvartský kooperátor a pozdější dlouholetý farář v zaniklé Zadní Zvonkové Dr. Alois Essl
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Emil Müller
S prvým číslem "BHB" v ruce
Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1993, č. 8, s. 367
Emil Müller
V září 1949 vyšlo 13. číslo BHB s titulním článkem ke 200. jubileu narození Goethova
Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1984, č. 9, s. 352


Dva jeho články ze starých ročníků Böhmerwäldler Heimatbrief, ten o Českých Žlebech ze srpna roku 1949 a ten o Lenoře z listopadu téhož roku
Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2015, č. 9, s. 18-21

Emil Müller
Kresba Martina Stachla ke dvacátému výročí BHB v jubilejním čísle 6 ročníku 1968
Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1993, č. 6, s. 189
Emil Müller
Záhlaví prvního a některých dalších čísel BHB z počátečních let existence pod Müllerovým vedením
Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1993, č. 6, s. 187
Emil Müller
Obálka (1996) knihy o jeho rodné obci, vydané k 50. výročí vyhnání v Tittlingu (nakl. Dorfmeister)
Emil Müller
Parte
Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1971, č. 6, s. 223
Emil Müller
Stará pohlednice Kunžvartu s dobře viditelným hradem téhož jména je dílem Josefa Seidela
Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)
Emil Müller
Interiér někdejšího farního kostela v jeho rodném Kunžvartě (dnes Strážný) a Madona se svatozáří rovněž z inventáře téhož domu Božího, stojící dnes v replice Stožecké kaple v bavorském Philippsreutu (viz i Hugo Rogmans)
Repro H. Gräf, Adlerhütte : ein Dorf im Böhmerwald (2008), s. 18 a 19
Emil Müller
Emil Müller Emil Müller
Snímek z roku 1964 zachycuje vnitřek kostela ve Strážném rok předtím, než byla celá budova stržena, pohled na kostel pochází z první poloviny 20. století
Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2014, č. 5, s. 13
Emil Müller

Emil Müller

Emil Müller
Řasnice (Travnatá Vltava) u jeho rodného Kunžvartu a nedaleké Žďárecké jezírko na snímcích zapomenutého dnes fotografa Dr. Preisslera
Repro J. Bělohlav, Šumava : s 300 obrazy a 7 původními mapami (19--), s. 120, 121

Emil Müller
Žďárecké jezírko v roce 2013
Foto Pavel Polák
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko