Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

JOHANN MUGRAUER

Johann Mugrauer
Repro Hoam!, 2010, č. 9, s. 30
Johann Mugrauer
Obnovený památník pašijových her na hořickém náměstí
Foto Ivo Kareš

Arch ze sčítání lidu v roce 1921 pro hořický dům čp. 104 zachycuje rodinu jeho děda Johanna Mugrauera (*4. října 1853 v Hořicích na Šumavě) s dědovou chotí Josefou (*18. března 1869 v Horní Vltavici) a jejich dětmi Josefem (*1892), Marií (*1895), Johannou (*1903) a Eduardem (*1910), z nichž nejstarší syn Josef, otec "našeho" Johanna, pracoval už tehdy jako papírenský dělník u firmy Spiro, nebyl však dosud ženat
Repro Sčítání lidu 1921, Hořice na Šumavě, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)
Johann Mugrauer
Hořický dům čp. 104 na snímku z roku 2016
Foto Ivo Kareš
Johann Mugrauer

Johann Mugrauer
... a na leteckých snímcích z let 1949 a 2011 nedaleko místního hřbitova vpravo
Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009


Záznam hořické křestní matriky o narození otcově s pozdějším přípisem o jeho svatbě
Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam křestní matriky farní obce Světlík o narození jeho matky, opět s pozdějším přípisem o její svatbě
Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Takto hořická oddací matrika zaznamenává svatbu jeho rodičů
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Johann Mugrauer
Indikační skica stabilního katastru zachycuje městečko Hořice ve dvacátých letech 19. století
Repro Urbanistické dědictví České republiky : katalog výstavy (2015), s. 156 (ze sbírek Národního archivu Praha)
Johann Mugrauer
Hořice na Šumavě na leteckém snímku z roku 2014 s dosud patrnými pásy záhumenicových plužin
Repro Urbanistické dědictví České republiky : katalog výstavy (2015), s. 94, foto UpVision
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko