Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

EDWIN MIESBAUER

Edwin Miesbauer
Druhý zprava s Oswaldem Sonnbergerem a Hansem Preslem
(prvý a druhý zleva) při prezentaci knihy Heuraffl im Böhmerwald

Repro O. Sonnberger - E. Miesbauer, Heuraffl im Böhmerwald (1996), s. 207
Edwin Miesbauer
Podle záznamu z "Rodového katastru" farní obce Přední Výtoň narodil se tam 21. srpna 1939 Rudolfu Miesbauerovi (nar. 29. prosince 1910 v rakouském Gföllu v rodině Petera Miesbauera a Anny, roz. Böhmové) a jeho ženě Hermine, roz. Pirngsteinerové, (nar. 12. prosince 1909 v Přední Výtoni v rodině Franze Pirngsteinera a Hermine, roz. Leutgebové)
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Edwin Miesbauer
Jeho příspěvek o "Kreuzbergkapelle" na stránkách krajanského měsíčníku
Repro Hoam!, 2011, č. 12, s. 80-81
Edwin Miesbauer
První strana a první zápis do výtoňské pozemkové knihy
Repro O. Sonnberger - E. Miesbauer, Heuraffl im Böhmerwald (1996), s. 198-199
Edwin Miesbauer
Průvod "o Božím Těle" v Přední Výtoni 1936: monstranci nese P. Engelbert Plöchl,
umučený roku 1942 nacisty v Dachau

Repro Glaube und Heimat, 1999, č. 9/10, s. 63
Edwin Miesbauer
Vstup k renovovanému, ale i tak zpustlému hřbitovu v Přední Výtoni
Repro Glaube und Heimat, 2006, č. 5, zadní strana obálky
Edwin Miesbauer
Do rodácké knihy o Přední Výtoni napsal i o tomto obraze v sakristii tamního kostela, který snad pochází z kostela sv. Jana a Pavla vi o zaniklé osadě Kapličky
Repro O. Sonnberger - E. Miesbauer, Heuraffl im Böhmerwald (1996), s. 179
Edwin Miesbauer
Černobílý snímek křídlového oltáře v Přední Výtoni doprovází podrobný jeho výklad o něm, opírající se i o české prameny
Repro Glaube und Heimat, 2009, č. 11, s. 9
Edwin Miesbauer
Zpodobení kostela v Přední Výtoni při řece Vltavě na mapě z roku 1597 a jiné i s mnišskou postavou na obrazu z jeho někdejšího oltáře (je datováno rokem 1788) doprovázejí jiný Miesbauerův článek v krajanském měsíčníku
Repro Hoam!, 2010, č. 6, s. 3
Edwin Miesbauer
Edwin Miesbauer
Kostel sv. Filipa a Jakuba v Přední Výtoni na snímku z roku 2013...
Foto Ivo Kareš
Edwin Miesbauer
... a presbytář kostela v roce 2015
Foto Ján Trnka
Edwin Miesbauer
První z variant návrhu (2008) znaku a vlajky obce Přední Výtoň s motivem havrana držícího bochník chleba v zobáku, což je jeden z atributů sv. Pavla Poustevníka, patrona řádu eremitů paulánů
Repro www stránky obce Přední Výtoň
Edwin Miesbauer
"Heuraffl 1945" na kresbě Hanse Zdebora
Repro O. Sonnberger - E. Miesbauer, Heuraffl im Böhmerwald (1996), s. 70
Edwin Miesbauer
Vyrabovaná kaple na vrchu zvaném Kreuzberg u Přední Výtoně, jak vyhlížela v roce 1999
Repro Glaube und Heimat, 1999, č. 3, s. 58
Edwin Miesbauer
Dva snímky "Kreuzberg Kapelle" před renovací a při znovuvysvěcení v srpnu 2003
Repro Glaube und Heimat, 2003, č. 11, s. 53, foto Werner Lehner
Edwin Miesbauer
Tzv. "Lourdesgrotte", tj. nápodoba "zázračné" jeskyně v Lurdech při kapli na vrchu Kreuzberg
Repro Glaube und Heimat, 2012, č. 12, obálka
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko