Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

QUIRIN MICKL

Quirin Mickl
Na obraze Tadeaše Schueggera ze zlatokorunského cyklu portrétů významných osobností, vzniklého v letech 1777-1785
Repro Š. Belšíková - M. Gaži - J. Hansová, Opat Bylanský a obrazy zlatokorunské školy : osvícenství zdola v okrsku světa (2013), s. 19
Quirin Mickl
Na frontispis nového vydání latinské básně o Kolumbově objevení Ameriky Plus ultra (1902)

Záznam v borovanské matrice kupodivu škrtá křestní jméno "Joannes Christianus" a přepisuje je na "Antonius", datum křtu a jméno otcovo, i když psáno "Dr. Andreas Mükl", však nesporně svědčí o tom, že jde o jeho narození v Ostrolovském Újezdě, označovaném tu "Augesd"
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Quirin Mickl

Quirin Mickl
Dva snímky jeho rodného Ostrolovského újezda
Repro D. Kovář, Tvrze, hrady a zámky Českobudějovicka (2011), obr. přil. s. XLIII, foto Daniel Kovář a foto Ivo Kareš

Quirin Mickl
Náhrobek ve vyšebrodském klášteře
Repro Das Zisterzienserstift in Hohenfurth (2001), s. 13
Quirin Mickl
Náhrobek jeho matky, Anny Alžběty Micklové, ve vyšebrodském klášteře
Foto Ján Trnka
Quirin Mickl
Detail anděla držícího portrét opata Quirina Mickla na obraze
Pětisté výročí cisterciáckého kláštera Vyšší Brod (viz i Karoline Pichlerová)

Repro Památky jižních Čech. 2 (2009), s. 82, foto Tomáš Halama
Quirin Mickl
Jeho portrét zdobí i vyšebrodskou klášterní knihovnu
Repro Glaube und Heimat, 2005, č. 3, obálka
Quirin Mickl
Exlibris opata Quirina Mickla
Repro Deutsche Kulturlandschaft an Moldau und Maltsch, Der südböhmische Heimatkreis Kaplitz - Hohenfurth - Gratzen, Band I (1986), s. 156
Quirin Mickl
Frontispis v knihách, ve kterých figuroval opat Mickl jako dedikant
Repro ze sbírek Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích
Quirin Mickl
Barevné provedení jeho znaku na výplni varhanní skříně v Přední Výtoni
Repro Památky jižních Čech 1 (2008), s. 97, foto Roman Lavička
Quirin Mickl
Znak opata Quirina Mickla na mnišském chóru ve Vyšším Brodě
Repro Památky jižních Čech. 2 (2009), s. 57, foto Tomáš Halama
Quirin Mickl
Takto na rytině z počátku 19. století měl klášter ve Vyšším Brodě vyhlížet při svém založení
(to proto tu naň marně dorážejí vzbouřené vlny řeky Vltavy)

Repro Deutsche Kulturlandschaft an Moldau und Maltsch, Der südböhmische Heimatkreis
Kaplitz - Hohenfurth - Gratzen, Band I (1986), s. 12
Quirin Mickl
Vyšebrodský klášter na kolorované mědirytině, jejímž autorem je J. Janscha
Repro Deutsche Kulturlandschaft an Moldau und Maltsch, Der südböhmische Heimatkreis
Kaplitz - Hohenfurth - Gratzen, Band I (1986), s. 86
Quirin Mickl
Klášter a město Vyšší Brod na barevné litografii Augusta Hauna (1864)
Repro A. Haun, Album vedut Království českého (2007)
Quirin Mickl
Vyšší Brod na ilustraci Karla Liebschera z Ottovy ediční řady Čechy
Repro F. A. Šubert, Čechy. Díl II., Vltava (1894), s. 12
Quirin Mickl Quirin Mickl
Oltář klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Vyšším Brodě a jedno z vitrážových oken
Foto Leona Töröková
Quirin Mickl
Iniciála A s obrazem apoštola Jana je součástí pětidílné bible
z počátku 14. století ve fondu vyšebrodské klášterní knihovny

Repro K. Charvátová, Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142-1420. I., Fundace 12. století (2013), s. 127
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko