Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

JOHANN MICKO

Johann Micko
Repro Z. Procházka, Putování po zaniklých místech Českého lesa : osudy 50 zaniklých obcí, vsí a samot. I., Domažlicko (2007), s. 18
Johann Micko
Josef Taschek a Johann Micko jsou tu oba zachyceni v kočáře za slavnosti sdružení Deutscher Böhmerwaldbund v Hostouni roku 1925
Repro Bezirk Hostau : Heimat zwischen Böhmerwald und Egerland (1997)

Záznam v glöckelberské oddací matrice o zdejší svatbě jeho rodičů dne 23. února roku 1857: sedmadvacetiletý ženich Englbert Micko, chalupník na čp. 38, byl synem Oswalda Micko z téhož stavení a jeho ženy Elisabeth, roz. Müllnerové, třiadvacetiletá nevěsta Aloisia byla pak dcerou Mathiase Hofmanna, chalupníka z čp. 45, a Marianny, roz. Hableové z čp. 7, všichni odtud z Glöckelbergu - jejich jména a data provází pak svolení otce "nezletilé" nevěsty k jejímu sňatku
Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam o jeho narození v glöckelberské křestní matrice , podle níž byl pokřtěn jménem Johann Nepomuk a kmotrem mu byl Karl Hable, chalupník z Račína čp. 34 se svou chotí
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Johann Micko
Zvonková v roce 1869, na nejstarším svém fotografickém snímku vůbec, ještě bez kostela
Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Othmara Hankeho, Puchenau)
Johann Micko
Škola v Mutěníně, kde učil
Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2015, č. 11, s. 18
Johann Micko
Jedna z jeho prací, kterou vydal vlastním nákladem v Mutěníně roku 1924 jako "4. sešit Mutěnínské vlastivědy" a která pojednává o čtyřech okolních vsích
Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2015, č. 11, s. 18
Johann Micko
To zůstalo u hřbitova v zaniklé Lučině ležet pohozeno z někdejšího hrobu jeho první manželky Theres Mickové, zemřelé 22. listopadu roku 1897
Repro Z. Procházka, Putování po zaniklých místech Českého lesa : osudy 50 zaniklých obcí, vsí a samot. I., Domažlicko (2007), s. 18
Johann Micko
Obě celnice při glöckelberském hraničním přechodu na "meziválečném" snímku krumlovského fotografa Wolfa...
Repro Waldheimat, 1931, č. 4, s. 51
Johann Micko
... dnes stojí již jen ta na rakouské straně
Foto Ivo Kareš
Johann Micko Johann Micko
Boží muka z roku 1740 u křížení Schwarzenberského kanálu se silnicí u Zvonkové - po rekonstrukci kanálu už bez křížku... (viz i Walter Jungwirth)
Foto Pavel Polák a Ivo Kareš
Johann Micko
Kaple u Sonnenwaldu, o níž píše ve svém textu
Foto Pavel Polák
Johann Micko Johann Micko
Dřevěný Annin kříž a kamenný Hubertův kříž v lesích při Žďárské cestě mezi Předním, Prostředním a Zadním Žďárem, vedoucí až k Jalovému dvoru
Repro Vítaný host na Šumavě a v Českém lese, jaro 01/2008, s. 25
Johann Micko Johann Micko
Breitenberg na snímcích z roku 2013
Foto Pavel Polák
Johann Micko
O tajemné hoře Dyleň na "severní Šumavě" v dokumentech České televize z cyklu Toulavá kamera
Repro www stránky České televize
Johann Micko

Johann Micko
Zámek v Zahájí (Waldheim), o kterém je také řeč v jeho textu, jak vyhlížel kdysi a dnes
Repro Vítaný host na Šumavě a v Českém lese, zima 04/2007, s. 6-7

Johann Micko
Broumov (Promenhof) se zámečkem "U sv. Víta"
Repro Vítaný host na Šumavě a v Českém lese, jaro 01/2008, s. 22-23
Johann Micko
"Kastner Schlösschen", zvaný také Jánský zámeček, opuštěný objekt u Broumova
Repro Vítaný host na Šumavě a v Českém lese, jato 04/2008, s. 23
Johann Micko
Lovecký zámeček Berchembogen poblíž Trstěnic (Neudorf) se znakem bavorského rodu Haimhausenů, kteří byli i staviteli osady Nový Haimhausen, zmiňované v Mickově textu
Repro Vítaný host na Šumavě a v Českém lese, jato 04/2008, s. 23
Johann Micko
Johann Micko
Projekt ke stavbě panské hájovny při osadě Mlýneček (Tannenweg) v revíru Tři Sekery (zde Dreyhakner Revier), o němž je řeč v Mickově textu
Repro J. Škabrada - M. Ebel, Chalupy v Čechách na historických stavebních plánech. 1 (2014), s. 163, z fondu SOA Plzeň
Johann Micko
Projekt pro tři stavby v areálu vitriolové huti na panství Tachov v revíru Tři Sekery od tesařského mistra Georga Heuplera asi z počátku 19. století
Repro J. Škabrada - M. Ebel, Chalupy v Čechách na historických stavebních plánech. 1 (2014), s. 167, z fondu SOA Plzeň
Johann Micko
Stará pohlednice zaniklé vsi Jedlina s kostelem sv. Anny
Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2016, č. 46, s. 15
Johann Micko
Památník padlých v někdejší Jedlině (Neulosimthal), jehož kamenný zbytek je dnes jedinou připomínkou zaniklé vsi
Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2015, č. 4, s. 20 (archív Wolfa-Dietera Hamperla)
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko