Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

FERDINAND MATHE

Ferdinad Mathe
Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1962, s. 35
Ferdinad Mathe
Jako mladý kněz
Repro z daru Jaroslava Pulkrábka, farní archív Horní Vltavice
Ferdinad Mathe
Ve sboru vimperského gymnázia r. 1925 (stojící druhý zprava)
Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1967, s. 420

Podle záznamu v ondřejovské matrice se narodil dne 26. července 1876 v Ondřejově čp. 6 řídícímu učiteli Franzi Mathemu a jeho ženě Aloisii, dceři kramáře z Arnoštova (Ernstbrunn)
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Ferdinad Mathe
Odstavec z vimperské městské kroniky s daty o smrti matky a otce roku 1937 v Dolní Vltavici
Repro Gedenkbuch der Stadt Wintenberg I. 1922-1931, SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)
Ferdinad Mathe
Nedělní posezení ve vimperském hostinci "Zum Kuckuck"
a katecheta Mathe za stolem uprostřed

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief. 1972, č. 11, s. 371
Ferdinad Mathe
Parte
Repro Glaube und Heimat, 1962, č. 3, s. 123
Ferdinad Mathe
Vnitřek kostela v Ondřejově, po válce zcela srovnaného se zemí
Repro Glaube und Heimat, 1991, č. 8, s. 70
Ferdinad Mathe
Hlavní oltář ondřejovského kostela, jak je zdálky patrný i na snímku kostelního interiéru a jak je zcela nesrozumitelně a zmatečně popsán v Marešově a Sedláčkově Soupise památek na s. 318-320
Repro F. Mareš - J. Sedláček, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Krumlovském, Svazek první, Okolí Krumlova (1918), s. 319
Ferdinad Mathe
Některé obrazy ze zničeného kostela v Ondřejově jsou uchovávány ve vyšebrodském klášteře a pocházejí původně od Daniela Grana, jejich už dříve spletité osudy zmiňuje Soupis památek v politickém okresu krumlovském od Mareše a Sedláčka z roku 1918
Repro Hoam!, 2008, č. 1, s. 21
Ferdinad Mathe

Ferdinad Mathe
Ondřejov včera...
Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank,
horní pohlednice ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau, spodní foto Josef Seidel

Ferdinad Mathe
... a dnes
Repro D. Raisch, Der Böhmerwald heute,
eine Reise durch den Böhmerwald (1991), s. 128-129
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko