Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

FRANZ MARDETSCHLÄGER


Českobudějovická matrika uvádí ho při narození 26. dubna roku 1810 po otci, který byl kancelistou při zdejším magistrátě, příjmením Matischlägl
Repro SOA v Třeboni - digitální archív

V českokrumlovské "Knize zemřelých" nacházíme záznam o jeho úmrtí v Horní ulici čp. 149, označen je tu jako farář (ze Slavkova) a čestný děkan, pochován byl ještě na starém krumlovském hřbitově u sv. Martina
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Franz Mardetschläger
Zpráva o jeho úmrtí v ordinariátním listu budějovické diecéze
Repro Ordinariátní list Budějovické diecése, 1884, č. 1, s. 2
Franz Mardetschläger Franz Mardetschläger
Obálka a ozdobná vazba (1885) jeho dějin biskupství a diecéze budějovické

"Laudate", tj. chvalozpěv, věnovaný Mardetschlägerem biskupu Janu Valeriánu Jirsíkovi u příležitosti jeho vizitace ve Slavkově dne 6. září 1856, zachoval se v opise Leonharda Thüra na stránkách tamní školní kroniky s poznámkou, že originál se nachází v rukou autorových
Repro Kronika učitelského rodu Thürů, Slavkov, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)
Franz Mardetschläger
Titulní list (1877) jiné jeho knihy, vydané v bavorském Řezně a provázené doporučením českobudějovického biskupa Jana Valeriána Jirsíka

Jeho český článek k historii českobudějovického divadla má vedle zapadlých textů Reinholda Huyera a novějších souhrnů Wilhelma Formanna a G. K. Meerwalda, psaných německy, ojedinělou hodnotu
Repro Budivoj, 1877, č. 70, s. 1 a č. 73, s. 2-3
Franz Mardetschläger

Franz Mardetschläger
Titulní list jím opsané práce otcovy z roku 1885 o dějinách města Českých Budějovic s litografií Georga Zorna, zachycující budějovické náměstí v půli 19. století
Repro Encyklopedie Českých Budějovic (2006), s. 157 a 334, ze sbírek Jihočeského muzea v Českých Budějovicích

Franz Mardetschläger
Filiace českobudějovických kronik zaznamenává na schématu Karla Pletzera i tzv.
"kroniku Mardetschlägerovu", sepsanou jeho otcem

Repro Encyklopedie Českých Budějovic (2006), s. 254
Franz Mardetschläger Franz Mardetschläger
Kostel sv. Bartoloměje ve Slavkově
Foto Ivo Kareš
Franz Mardetschläger
Hrad Kuglveit na obraze Ferdinanda Runka z roku 1822...
Repro F. Mareš, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Krumlovském.
Svazek první, Okolí Krumlova (1918), s. 305
Franz Mardetschläger
... a dnes
Foto Ivo Kareš
Franz Mardetschläger
Franz Mardetschläger
Rekonstrukce možné podoby královského hrádku v Kuklově
Repro J. Polách, Jan Smil z Křemže : život táborského hejtmana a loupeživého rytíře (2011), s. 23
Franz Mardetschläger
Kostel v Kuklově na rytině kněžny Pauliny von Schwarzenberg z roku 1805
Repro F. Mareš, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Krumlovském. Svazek první, Okolí Krumlova (1918), s. 306
Franz Mardetschläger
Navštívení Panny Marie na deskovém obraze z Kuklova (15. století)
Repro Glaube und Heimat, 1986, č. 7, s. obálka
Franz Mardetschläger Franz Mardetschläger
Franz Mardetschläger Franz Mardetschläger
Kostel v Kuklově v roce 2009
Foto Ivo Kareš
 
Úvod podrobné historie hradu a kláštera "Kugelvaidského", jak ji ve své knize "Farní osada Brloh"
z roku 1894 česky popsal učitel Jan Elias

Repro J. Elias, Farní osada Brloh (1894), s. 34-37, 39-42
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko