Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

MARIA LORENZOVÁ

Maria Lorenzová
Repro Glaube und Heimat, 1993, č. 11, s. 76
Maria Lorenzová
Při udělení medaile Johanna Nepomuka Neumanna
s Josefem Bohmannem roku 1997

Repro Glaube und Heimat, 1997, č. 12, s. 5
Maria Lorenzová
Tatínek, sedlák Josef Klissenbauer, se svou sestrou Marií, provdanou Stoiberovou
(Rubenmüllerin), u které Maria v Rovném už od mládí žila

Repro Glaube und Heimat, 1963, č. 10, s. 425
Maria Lorenzová
Křestní list, vystavený 1945 česky na starém blanketu
Repro Glaube und Heimat, 1994, č. 8, s. 27
Maria Lorenzová
Roku 1989 blahopřeje s farní korouhví Kájovských prelátů Johannesi Barthovi k sedmdesátinám
Repro Glaube und Heimat, 1990, č. 1, s. 56
Maria Lorenzová
Tady v květnu 2004 slaví s manželem Alfredem svou zlatou svatbu
Repro Glaube und Heimat, 2004, č. 7, s. 58
Maria Lorenzová Maria Lorenzová
Nekrolog na stránkách krajanského měsíčníku
Repro Glaube und Heimat, 2013, č. 12, s. 67-68
Maria Lorenzová
S papežským nunciem arcibiskupem Endersem v Kájově v roce 2002 při svěcení zvonů, zpožděném tehdy velkými povodněmi o dva měsíce, napravo od ní stojí i kanovník Franz Irsigler
Repro Glaube und Heimat, 1997, č. 12, s. 5
Maria Lorenzová
Její někdejší kájovská paní učitelka Anna Cermannová, provd. Kletzenbauerová (1901-1994), jejíž nekrolog napsala do krajanského měsíčníku
Repro Glaube und Heimat, 1994, č. 5, s. 69
Maria Lorenzová
Mezipotočí mezi světovými válkami...
Repro J. Havlice ... [et al.], 750 let Kájova (2013), s. 354
Maria Lorenzová
... a stejný snímek se jmény majitelů statků
Repro R. Essl, Der Kreis Krummau an der Moldau (1983), s. 476
Maria Lorenzová
Kniha české autorky o Mezipotočí s kresbou Ladislava Stehlíka na obálce (1976),
vyšlá mezitím i německy
Maria Lorenzová Maria Lorenzová
Návesní kaple v Mezipotočí a vyšívaný obraz Panny Marie Kájovské uvnitř
Foto Pavel Polák
Maria Lorenzová Maria Lorenzová
Mohutný statek dodnes shlíží na rybník a náves v Mezipotočí
Foto Jan Mareš
Maria Lorenzová
Mlýn v Mezipotočí a kaplička u něj
Foto Ivo Kareš
Maria Lorenzová
Maria Lorenzová
Mezipotočí na rastrové kopii z tzv. císařských povinných otisků z let 1826-1843
Repro J. Havlice ... [et al.], 750 let Kájova (2013), s. 354, mapový podklad: Archiválie Ústředního archivu zeměměřičství a katastru
Maria Lorenzová Maria Lorenzová

Maria Lorenzová
Tady na rozcestí z Kájova k Novosedlům a Přelšticím, kde od roku 1733 stojí sousoší "u třech svatých", uprostřed je sv. Josef, sv. Tadeáš vlevo a sv. Antonín Paduánský vpravo, vítával jeden kněz došlá procesí a vedl je odtud do mariánské poutní svatyně (fotografie z počátku 20. století, roku 1990 a 2009)
Repro J. Havlice ... [et al.], 750 let Kájova (2013), s. 200 (SOA Třeboň, pracoviště Český Krumlov, sbírka fotografií, inv. č. 3027, reprofoto Ladislav Pouzar), Glaube und Heimat, 1990, č. 5, s. 10 a foto Ivo Kareš

Maria Lorenzová Maria Lorenzová
Vnitřek poutního chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Kájově s mariánským hlavním oltářem a pozdně gotickou plastikou téměř dětsky dívčí "odcházející" Madony a všech 12 apoštolů, vsazenou do zbarokizovaného později oltáře v kapli, zasvěcené Smrti Panny Marie (viz i Ernst Friedrich Raffelsberger)
Repro D. Raisch, Der Böhmerwald heute, eine Reise durch den Böhmerwald (1991), s. 140-141
a Glaube und Heimat, 2007, č. 8, obálka
Maria Lorenzová
Svatý Vít z Mezipotočí náležel k rozebranému gotickému oltáři kájovského kostela a je dnes v majetku Římskokatolické farnosti Kájov
Repro J. Havlice ... [et al.], 750 let Kájova (2013), s. 354, foto Národní památkový ústav, územní pracoviště v Českých Budějovicích, Hugo Moc
Maria Lorenzová
Kaple sv. Terezie Ježíškovy v Kájově se zpodobením poutního kostela v šumavské krajině
Repro Glaube und Heimat, 1968, č. 19, obálka
Maria Lorenzová
Fara v Kájově
Foto Pavel Polák
Maria Lorenzová Maria Lorenzová
Památník zemřelých, padlých a vyhnáním postižených z farnosti Kájov při bavorské obci Haidmühle,
vysvěcený v červenci 1989

Repro Glaube und Heimat, 1991, č. 9/10, obálka a foto Pavel Polák
Maria Lorenzová
Líc a rub medaile "sv. Neumanna" kterou vytvořil Leopold Hafner,
s nápisem "Für Glaube und Heimat" a pětilistou růží

Repro Glaube und Heimat, 1985, č. 9/10, s. 31
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko