Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

CURT LINDA

Curt Linda
Repro Deutsches Filminstitut
Curt Linda
Recenze žákovského představení hry o králi Drozdivousovi v českobudějovickém městském divadle 26. ledna 1930 zaznamenává vystoupení tehdy ani ne jedenáctiletého Kurta Lindy v titulní roli jako doklad neobyčejného talentu
Repro Budweiser zeitung, 1930, č. 10, s. 11

Jeho otec Josef si tu podle záznamu v českobudějovické "Knize oddaných" dne 31. ledna roku 1918 bere jako herec a kaprál zdejšího c.k. pěšího regimentu č. 91 a nemanželský syn posluhovačky Marie Lindové za ženu Marii Deutschovou, dceru Wenzela Deutsche z Nepomyšle, okr. Podbořany - jedním ze svědků byl česky psaný budějovický pekař Urbanek
Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Takto jeho otec Josef Linda, narozený 10. ledna roku 1880 v Českých Budějovicích, vyplnil ve zdejším domě čp. 502 na Doudlebské (dnes Dukelské) ulici arch sčítání lidu z roku 1921: sám sebe tu v rubrikách o povolání označil slovy "Cacheur", tj. kašírník, v "uměleckém zařízení Linda (Kunstanstalt Linda)" a "Schauspieler", tj. herec, u ženy Marie čteme datum narození 6. července 1885 v Nepomyšli (Pomeisl), okres Podbořany (Podersam), synu Curtovi, narozenému podle otcova záznamu v Českých Budějovicích dne 24. dubna 1919, byly tehdy necelé dva roky
Repro Sčítání lidu 1921, České Budějovice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)
Curt Linda Curt Linda
"The Royal Biograf" v dobách své slávy ve dvacátých a třicátých letech minulého století
Repro České Budějovice : obraz sociálního, kulturního a národohospodářského života města (1928), s. 135 a L. Nikrmajer, České Budějovice : 1867-1937 (2006), s. 76, fotografie ze sbírek Jihočeského muzea
Curt Linda
Inzerát z propagační brožury města mezi válkami informuje o dvou představeních denně, v neděli a o svátcích uvádělo "Royal Bio" dokonce 3 představení denně
Repro Böhm. Budweis (České Budějovice) (1928?), s. 46 a obálka
Curt Linda
Curt Linda
Trochu bizarní příspěvek k českobudějovické historii kina "Royal"" na jaře 1930 tu v německém podniku řečnil Julius Fučík o Sovětském svazu - "zaníceně" a "přesvědčivě" ukázal "jeho nádhernou perspektivu"
Repro Jihočeská pravda, 1951, č. 45, s. 6
Curt Linda
Jeden ze vzácných záběrů bourání kina Royal na Senovážném náměstí
Repro Státní okresní archiv České Budějovice
Curt Linda
Zpráva o otevření frymburského kina dne 27. listopadu 1943
Repro Budweiser Zeitung, 1943, č. 92, s. 8
Curt Linda
Zápis z frymburské obecní kroniky o stavbě místního kina od data jejího povolení v listopadu 1939 až po dokončení v listopadu 1943(!)
Repro Obecní kronika Frymburk 1836-1945, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)
Curt Linda
Zpráva o otevření frymburského kina v obecní kronice, která připomíná, že se tak stalo ve válce, která si od místních obyvatel vyžádala "mnoha krvavých obětí"
Repro Obecní kronika Frymburk 1836-1945, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)
Curt Linda
"Bio Royal" a jeho bývalý majitel ve zprávě Jihočeské pravdy z října 1946 - ve Frymburku asi ne nadlouho změnilo jméno na "Kino Hana" po "choti pana presidenta"
Repro Jihočeská pravda, 1946, č. 41, s. 2
Curt Linda
Takto ve Frymburku dosloužilo "Bio Royal" (snímky pořídil v roce 1958 frymburský fotograf Josef Junek)
Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (Sammlung Koplinger, Linz)
Curt Linda

Dopis frymburského knihovníka Vladimíra Klementa (1929-2007) k dotazu o osudech kina Royal
Repro archív autora

Dopis fimového historika Borise Jachnina (1932-2011) k mému dotazu na Lindu a jeho filmy
Repro archív autora
Curt Linda
Rubrika "rodinných zpráv" v krajanském časopise uvádí v odstavci pod názvem "In der Fremde sind gestorben" (tj. "V cizině zemřeli") i datum otcova skonu v bádenském Mahhheimu
Repro Hoam!, 1956, č. 1, s. 30
Curt Linda
Nekrolog bratra Curta Lindy Ericha napsal pro krajanský měsíčník Heinz Stegmann
Repro Hoam!, 1985, č. 1, s. 58-59
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko