Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

MARIA KURZOVÁ

Maria Kurzová
Tato krátká zpráva ze čtrnáctideníku "Glaube und Heimat" (ročník 1932) dosvědčuje, že její veselohra "Lindenhofers Hochzeit und Eheleben" (tj. "Lindenhoferova svatba a manželský život") byla opakovaně uvedena "vom kathol. Frauen- und Mädchenbunde Gojau", tj. kájovským spolkem katolických žen a dívek
Repro Glaube und Heimat 1932 č. 4 s. 7

Podle tohoto záznamu v křestní matrice farní obce Světlík se narodila 16. listopadu roku 1861 na adrese "Au N. 5", tj. dnes zaniklý Bedřichov (Friedrichsau), ves založená roku 1833 v lokalitě "Kirchschläger Au" (také Čert v lese /Teufel am Wald/) jako kolonie 24 stavení, pojmenovaná po kardinálu Bedřichu Schwarzenbergovi (dnes se tu těží rašelina), a to jako dcera Franze Bayrla (jeho otec Mathias Bayrl je tu uveden jako výměnkář v Malém Černíkově /Wuretschlag/ čp. 4, jeho matka Marianna, byla roz. Gruberová z Pasovar /Passern/) a jeho ženy Theresie, dcery Josepha Bauera ze Světlíku čp. 11 a Marie, roz. Lebschy ze zaniklých dnes Vojslav (Wolfsdorf, zde psáno Wolfersdorf), jako kmotr je tu podepsán Mathias Herbinger, "Heger auf der Au", tj. hajný v Bedřichově
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Maria Kurzová
Rodný Bedřichov (byl používán i český název Bedřichovice) na výřezech z české a německé mapy z počátku 20. století...
Repro Dra Bělohlava Podrobné mapy zemí koruny České 48: Hor. Planá - Vyšší Brod (1913) a Hohenfurth und Rohrbach 4552, K.u.k. Militärgeographisches Institut (1917)
Maria Kurzová Maria Kurzová
... a na leteckých snímcích z roku 1949 a 2011
Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009
Maria Kurzová
Těžba rašeliny v prostoru někdejšího Bedřichova, vlevo kostelní věž ve Světlíku
Repro archív Jana Palkoviče a Ivo Janouška

Záznam zbytinské křestní matriky o tom, že se její manžel Pius Kurz narodil 20. února roku 1850 ve stavení čp. 37 ve Zbytinách zdejšímu rolníkovi Ignazi Kurzovi (jeho otec Albert Kurz tu hospodařil předtím se svou ženou Magdalenou, roz. Stadlerovou ze Zbytin čp. 10) a jeho ženě Franzisce, dceři Johanna Wagnera ze zaniklé Horní Sněžné (Schneedorf) čp. 8 a a Marianny, roz. Jungbauerové z rovněž zaniklého Ondřejova (Andreasberg)
Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Podle tohoto archu sčítání lidu z roku 1921 bydlili v Novosedlech čp. 3 manželé Pius Kurz, povoláním "Gastwirt", tj. hostinský, a jeho choť Maria, která "führt den Haushalt des Wohnungsinhabers", tj. "vede domácnost majitele obydlí"
Repro Sčítání lidu 1921, Novosedly, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)
Maria Kurzová

Maria Kurzová
Vierkant čp. 3, kde se říkalo po chalupě "Ratzker", nářeční výslovností "Ratzka", je dnes známý penzion, odkud je blízko do Krumlova i do Kájova, zařazený navíc mezi kulturní památky
Foto Ivo Kareš

Maria Kurzová
Novosedly (Neusidl) prostřed staré vojenské mapy kájovského a boletického okolí ze druhé půle 18. století
Repro J. Havlice ... [et al.], 750 let Kájova (2013), s. 57, Laboratoř geoinformatiky FŽP UJEP
Maria Kurzová
I Novosedly měly kdysi svou pohlednici
Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)
Maria Kurzová

Maria Kurzová
Chátrající statky na návsi v Novosedlech
Foto Ivo Kareš

Maria Kurzová
Boží muka, která stávala na cestě z Kájova do Novosedel, dnes zachycuje jen detail mapy Kájova a okolí z přelomu 17. a 18. století a snímek jejich torza ze šedesátých let osudového století dvacátého
Repro Z. Paloušová, Kamenná boží muka v jižních Čechách a přilehlé Moravě (2009), s. 68, 69
Maria Kurzová
Maria Kurzová
Takto mohl vidět Kájov i forman, přijíždějící po staré cestě od Novosedel
Foto Ivo Kareš
Maria Kurzová
Hlavní oltář kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kájově
Repro Wikipedia, foto Donald Judge
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko