Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

OTAKAR KUDRNA

Otakar Kudrna
Repro archív Dr. Otakara Kudrny
Otakar Kudrna
Na portrétu, který namaloval jeho strýc Jan Havel v sedmdesátých letech 20. století
Repro archív Dr. Otakara Kudrny
Otakar Kudrna
Při fotografování žluťáska borůvkového, vyskytujícího se na Šumavě i v Novohradských horách
Repro archív Dr. Otakara Kudrny, foto Josef Dvořák
Otakar Kudrna
Repro archív Dr. Otakara Kudrny
Otakar Kudrna
Repro archív Dr. Otakara Kudrny
Otakar Kudrna
Repro archív Dr. Otakara Kudrny
Otakar Kudrna
Repro archív Dr. Otakara Kudrny
Otakar Kudrna
S profesorem Emiliem Ballettem z Janova
Repro archív Dr. Otakara Kudrny
Otakar Kudrna
Na jedné z mnoha konferencí a symposií
Repro archív Dr. Otakara Kudrny
Otakar Kudrna
Repro archív Dr. Otakara Kudrny
Otakar Kudrna
S autorem Kohoutího kříže Janem Marešem
Foto Ivo Kareš
Otakar Kudrna
V salónním železničním voze (původně postaveném pro TGM)
Repro archív Dr. Otakara Kudrny
Otakar Kudrna
Obálka ročenky (2002, Sudetendeutsches Archiv München), v níž jeho studie o sudetoněmeckých lepidopterolozích vyšla

Bibliografie jeho lepidopterologické publikační činnosti
Repro archív Dr. Otakara Kudrny
Otakar Kudrna
Pozvánka na výstavu jeho fotografií v Jihočeské (tehdy ještě Státní) vědecké knihovně (2001)
Otakar Kudrna
Dvojjazyčná pozvánka (2004) na výstavu z jeho sbírek v jihotyroském Bolzanu
Otakar Kudrna
Webová stránka projektu Mapování evropských motýlů
Repro www stránky Mapping European Butterflies
Otakar Kudrna
O projektu na stránkách odborného periodika
ReproEntomologische Zeitschrift, 2002, č. 112(11)
Otakar Kudrna
V září 2015 proběhlo v Jihočeské vědecké knihovně představení Atlasu rozšíření denních motýlů v Evropě
Foto Milan Houšť
Otakar Kudrna
Otakar Kudrna
Při příležitosti odhalení pamětní desky JUDr. Otakara Kudrny byl v Netolicích jmenován čestným občanem města
Repro archív Dr. Otakara Kudrny
Otakar Kudrna
Pamětní deska jeho prastrýce a jmenovce na muzeu v Netolicích
Foto Ivo Kareš
Otakar Kudrna
Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích sídlí v tzv. "Rožmberském domě", který je nejlépe dochovaným renesančním domem ve městě - výzdoba na bočním průčelí je původní (sgrafito a iluzivní bosáž), štíty do náměstí jsou novorenesanční úpravou z doby, kdy budovu vlastnil zakladatel muzea, jehož jméno nyní nese
Foto Ivo Kareš
Otakar Kudrna
Obálka (2013) publikace k historii jeho rodu, vydané ke 100. výročí otevření Muzea JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích
Otakar Kudrna
Jeho rodokmen končí příznačnou otázkou kohosi, kdo nevěděl, zda emigroval, či jen žije v Německu
Repro archív Dagmar Kasnerové

Rodokmen původně řeznického rodu Kudrnů
Repro D. Kasnerová, Kudrnové : sedm výletů do historie rodu (2013), s. 11-12
Otakar Kudrna
Vlastní obrazový doprovod k jeho "Kakerlaken"
Repro archív Dr. Otakara Kudrny
Otakar Kudrna
Obraz z roku 2012 s vlastnoručně psaným názvem
Repro archív Dr. Otakara Kudrny
Otakar Kudrna
Ve svém "vánočním dopisu" z prosince 2015 se zamýšlí nad uprchlickou krizí a změnami klimatu
Repro archív autora
Otakar Kudrna
Jakub Daublebský ze Sternecku (1868-1941)
- viz i jeho syn Alfred von Sterneck)

Repro T. Sterneck, Mezi měšťany a šlechtou : dějiny rodu Daublebských ze Sternecku (2009), s. 411
Otakar Kudrna
Titulní list Sterneckova díla Padronus
Otakar Kudrna
Na snímku sourozenců Daublebských ze Sternecku , pořízeném v roce 1889, stojí Jakub zcela napravo
Repro T. Sterneck, Mezi měšťany a šlechtou : dějiny rodu Daublebských ze Sternecku (2009), s. 409
Otakar Kudrna

Otakar Kudrna
Snímky z vědecké práce Dr. Kudrny: žluťásek borůvkový (Colias palaeno) na fotografii Otakara Kudrny (číslo na křídle živého motýla se používá pro zjištění pohybu jednotlivých motýlů a velikosti populace) a letecký snímek biotopu Rotes Moor v Hesensku, kde se motýl vyskytuje - původní populace v této lokalitě vyhynula a byla Otakarem Kudrnou unikátně obnovena motýly ze Šumavy
Foto Otakar Kudrna a S. Reimann


Kudrnou získaná budějovická policejní přihláška dlouholetého českobudějovického městského stavebního ředitele a majitele sbírky motýlů Josefa Kaudelky i s datem úmrtí - sbírka se dochovala jen částečně ve sbírkách Jihočeského muzea
Repro SOkA České Budějovice
Otakar Kudrna
Nekrolog Josefa Kaudelky, označeného zde jako "Parteigenosse", tj. straník (myšleno člen NSDAP)
Repro Budweiser Zeitung, 1944, č. 92, s. 5
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko