Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

FRANZ KORTUS

Franz Kortus
Tady figurují Franz Kortus mladší a starší na snímku z českokrumlovského fotoateléru Seidel s kosami před Roklanskou hájenkou v roce 1947
Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel Fotoateliér Seidel
Franz Kortus
Originál dopisu s verši i s datací z března 1959
Repro E. Zemanová, Šumava - Roklanská hájenka ve vzpomínkách (2011), s. 70

Záznam kvildské křestní matriky o jeho narození ve Filipově Huti čp. 3 v říjnu roku 1881 matce Marii, vdově po Kilianu Kerschbaumovi, dceři Josefa Kortuse, mlynáře ve Filipově Huti čp. 9, a Marie Anny, roz. Zachové z Kubovy Huti - pozdější přípis zpravuje o tom, že se Franz Xaver Kortus roku 1934 zřekl v Sušici katolické víry (apostasia a fide)
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Franz Kortus
Patnáctiletý Franz tu stojí druhý zprava s matkou a prarodiči na snímku,
pořízeném roku 1896 snad ve Filipově Huti

Repro E. Zemanová, Šumava - Roklanská hájenka ve vzpomínkách (2011), s. 14

Záznam o jeho svatbě s Albinou Pauknerovou, dcerou Ignatze Pauknera a Elisabeth, roz. Vaterové, obou z Preisleiten čp. 3, v kvildské oddací matrice
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Franz Kortus
Franz Kortus a jeho žena Albina na snímcích z roku 1908
Repro E. Zemanová, Šumava - Roklanská hájenka ve vzpomínkách (2011), s. 15
Franz Kortus
Albina Kortusová s dětmi někdy kolem roku 1914: zleva Rosa, Marie, Franz a Resi
Repro E. Zemanová, Šumava - Roklanská hájenka ve vzpomínkách (2011), s. 28
Franz Kortus
Franz Kortus se ženou Albinou a dětmi: zleva Hans, Resi, Franz, Rosa, Karl
Repro E. Zemanová, Šumava - Roklanská hájenka ve vzpomínkách (2011), s. 41
Franz Kortus
Na snímku dětí končících školní docházku ve Filipově Huti v roce 1926, pořízeném panem řídícím Eduardem Landem, stojí dcera Marie v zadní řadě čtvrtá zprava - za školáky, mezi nimiž jsou zachyceni i tři Mariini sourozenci, tu vzadu stojí jejich pan učitel Karl Schröder
Repro E. Zemanová, Šumava - Roklanská hájenka ve vzpomínkách (2011), s. 55
Franz Kortus
Manželé Kortusovi s malou dcerou Annou na Roklanské hájence
Repro E. Zemanová, Šumava - Roklanská hájenka ve vzpomínkách (2011), s. 53
Franz Kortus
Albina Kortusová s dětmi na Roklanské hájence někdy kolem roku 1928, kdy byly malé Anně 3 roky
Repro E. Zemanová, Šumava - Roklanská hájenka ve vzpomínkách (2011), s. 62
Franz Kortus
Rodina Kortusova na snímku někdy z roku 1930, vzadu zleva Resi, Rosa, Albina, Franz starší, vpředu Hans, Anna, Karl a Franz mladší
Repro E. Zemanová, Šumava - Roklanská hájenka ve vzpomínkách (2011), s. 63
Franz Kortus
Franz Kortus tu stojí vpravo s pomocníky při odklízení sněhu někdy kolem roku 1935
Repro E. Zemanová, Šumava - Roklanská hájenka ve vzpomínkách (2011), s. 47
Franz Kortus
Zlatá svatba manželů Kortusových v roce 1958
Repro E. Zemanová, Šumava - Roklanská hájenka ve vzpomínkách (2011), s. 69
Franz Kortus
Děti před Roklanskou chatou v roce 1947 na dalším snímku z fotobanky Musea Fotoateliér Seidel
Repro Z. Šmída, Šumava - Modravské pláně (2016), s. 309
Franz Kortus
Roklanská hájenka s dosud funkční propustí na staré pohlednici...
Repro E. Zemanová, Šumava - Roklanská hájenka ve vzpomínkách (2011), s. 19
Franz Kortus
... a na starší olejomalbě
Repro E. Zemanová, Šumava - Roklanská hájenka ve vzpomínkách (2011), s. 16
Franz Kortus
Tady Roklanská hájenka stávala
Foto Ivo Kareš
Franz Kortus
Detail provalené propusti Roklanské nádrže (údajně byla propusť odstřelena armádou v padesátých letech 20. století po utonutí jednoho ze zde sloužících vojáků, viz i Friedrich Max Thiem)
Foto Ivo Kareš
Franz Kortus
Roklanská chata Klubu československých turistů stála kousek od hájenky (viz Otto Paleczek), dnes je ovšem turistům nepřístupná
Foto Ivo Kareš
Franz Kortus
Z vojenského objektu "roty" hned vedle chaty zůstaly jen základy
Foto Ivo Kareš
Franz Kortus
Zpěvník Rosy Kortusové s adresou Roklanské hájenky - jde o druhý díl knížky, vydaný v Českých Budějovicích roku 1925, jehož spoluautorem je Anton Schacherl
Repro E. Zemanová, Šumava - Roklanská hájenka ve vzpomínkách (2011), s. 59
Franz Kortus
Někdejší škola ve Filipově Huti na snímcích z roku 2017, na snímku vpravo je na obzoru Roklan
Foto Leona Töröková
Franz Kortus
Franz Kortus
Pohled na Preisleiten, kde se narodila jeho žena Albina, přibližně od Hradlového mostu na řece Vydře
Repro www stránky Zaniklé obce
Franz Kortus
Preisleiten od severu přibližně z dnešní silnice od Hradlového mostu
Repro www stránky Zaniklé obce
Franz Kortus
Preisleiten od západu
Repro www stránky Zaniklé obce
Franz Kortus
Poloha Preisleiten na staré mapě, vrch Kainzen Berg uprostřed napravo je dnes na mapách značen jako Jelení vrch (1176m)
Repro Zone 9 Kol. IX. Schüttenhofen und Winterberg, 1:75 000, K. u. k. militärgeographisches Institut. (1894)
(Digitální knihovna JVK)
Franz Kortus

Franz Kortus
Preisleiten napravo od Hradlového mostu na Vydře, naproti dnes také zcela zaniklým Vchynicím-Tetovu na druhém jejím břehu, na leteckých snímcích z roku 1949 a 2008
Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko