Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

LEOPOLD KLIMA

Leopold Klima
Podepsán pseudonymem "Wolfgang Baumroth"
Repro Waldheimat, 1932, č. 12, s. 209
Leopold Klima
Repro Glaube und Heimat, 1955, , č. 11, s. 343

Záznam křestní matriky farní obce Červené Dřevo o jeho narození 10. listopadu roku 1882 (téhož dne byl tu i pokřtěn) v rodině zdejšího učitele Johanna Klimy (jeho otec Johann Klima rovněž vykonával učitelské povolání, matka Barbara byla roz. Baumannová ze Srubů /Heuhof/) a jeho ženy Anny Marie, dcery Johanna Multerera ze Srubů čp. 16 a Theresie, roz. Seidlové z Pláně (Plöß) čp. 10
Repro SOA v Plzni - Acta Publica
Leopold Klima
Repro Glaube und Heimat, 1982, č. 11, s. 6
Leopold Klima
Na zahradě arciděkanství v Horšovském Týně
Repro Glaube und Heimat, 1955, č. 22, s. 757
Leopold Klima
Arciděkanský kostel sv. Petra a Pavla v Horšovském Týně
Repro www stránky města Horšovský Týn
Leopold Klima
Hlavní oltář kostela na starém snímku
Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2016, č. 49, s. 14
Leopold Klima
Křtí v Podražnici, dnes části města Horšovský Týn, novou hasičskou stříkačku,
vlevo stojí se synem kněžna von und zu Trauttmansdorff-Weinsberg

Repro Glaube und Heimat, 1963, č. 4, s. 155
Leopold Klima
Parte
Repro Glaube und Heimat, 1955, č. 11, s. 375
Leopold Klima
Nekrolog na stránkách krajanského měsíčníku
Repro Hoam!, 1955, č. 6, s. 15
Leopold Klima
Foto z uvedení jeho hry "Der Elfenschleier" divadelníky v Horšovském Týně
Repro Glaube und Heimat, 1954, č. 2, s. 41
Leopold Klima
Snímek z uvedení jeho hry "G'raubte Hoamat" tj. "Uloupený domov", na scéně "Waldschmidtbühne" v bavorském Eschlkamu roku 2006, tedy 60 let poté, co ji autor napsal
Repro Sudetenpost. 2007, č. 8, s. 14
Leopold Klima
K obnovenému uvedení jeho hry "G'raubte Hoamat" ochotnickou scénou "Waldschmidtbühne" v Eschlkamu u příležitosti 60. výročí Klimova úmrtí
Repro Glaube und Heimat, 2015, č. 10, s. 121
Leopold Klima
Úryvek z jeho nezveřejněných pamětí (1948) se týká jeho věznění v Dachau (1941-1942)
Repro Glaube und Heimat, 2005, č. 5, s. 8
Leopold Klima
Jeho medailon na stránkách oficiálního orgánu krajanského sdružení
Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1992, č. 50, s. 8
Leopold Klima
Červené Dřevo na staré pohlednici
Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)
Leopold Klima
Červené Dřevo (olejomalba Josefa Maiera) na obálce jubilejního čísla časopisu Glaube und Heimat (1974)...
Leopold Klima
... a dnes (viz i Anton Haas, Maria Schmidt-Klimaová a Martin Zipperer)
Repro Glaube und Heimat, 2006, č. 8, obálka
Leopold Klima
Dřevoryt Waltera Grössla, vzniklý zřejmě v souvislosti s obrazem Josefa Maiera,
má jako on v pozadí táhlý obrys Vysokého Bogenu

Repro Glaube und Heimat, 2006, č. 8, s. 16
Leopold Klima

Leopold Klima
Červené Dřevo (viz i Maria Schmidt-Klimaová) na leteckých snímcích z let 1949 a 2008
Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Leopold Klima
Kostel v Červeném Dřevě na grafice
Waltera Grössla

Repro Glaube und Heimat, 2006, č. 8, s. 16
Leopold Klima
Oltář někdešího kostela v Červeném Dřevě
Repro www stránky Kostely a kaple v západních Čechách
Leopold Klima
Základy kostela Panny Marie Bolestné v někdejším Červeném Dřevě, jak vyhlížejí dnes, ...
Repro Glaube und Heimat, 1965, č. 9, obálka
Leopold Klima
... někdejší oltářní prostor kostela vyplňuje čtyři metry vysoký kříž z dubového dřeva, křtitelnice
a v roce 1993 vyzděný mešní stůl, u kterého se konala 3. září 1994 první bohoslužba od vyhnání

Repro Glaube und Heimat, 1994, č. 6, s. 73
Leopold Klima
Novější úprava hřbitova v Červeném Dřevě na snímku z roku 2014
Repro www stránky Kostely a kaple v západních Čechách
Leopold Klima Leopold Klima
Na hlavním oltáři farního kostela sv. Tomáše v Nýrsku stojí před svatostánkem soška Matky Boží z Červeného Dřeva (viz i Anton Haas)
Repro Glaube und Heimat, 1969, č. 21, obálka a 1970, č. 15, obálka
Leopold Klima
Matka Boží z Červeného Dřeva na obraze uctívaném dnes v kostelíku Jägershof u bavorského Neukirchen beim Heiligen Blut, kam byl přenesen z někdejší Wallnerovy kaple doma
Repro www stránky Kostely a kaple v západních Čechách
Leopold Klima
Kostelík v Jägershofu (postavený v roce 1901) na snímku z roku 2014
Repro www stránky Kostely a kaple v západních Čechách
Leopold Klima
Pamětní deska při kostelíku
Repro www stránky Kostely a kaple v západních Čechách
Leopold Klima
Umrlčí prkna poblíž na památku obětí odsunu
Repro www stránky Kostely a kaple v západních Čechách
Leopold Klima
Titulní list (1930) českého překladu (a druhého svazku edice Knihovna Roj) jeho románu Scandalum Crucis, který vyšel roku 1944 i slovensky nákladem spolku sv. Vojtěcha v Trnavě (v roce 1947 ve druhém, 1948 ve třetím a 1998 ve čtvrtém vydání!) pod titulem Potupenie Kríža a v překladu a úpravě Ignáce Obrokty
Leopold Klima
Stručná recenze prvního vydání slovenského překladu románu Scandalum Crucis,
jejímž autorem je dominikán P. Aquinas M. Gabura...

Repro Smer : revue pre duchovný život, 1944, č. 8

... a stručný slovenský obsah tohoto románu
Repro www stránky Frauellie's Bibliotheca
Leopold Klima
Obálka (1933) Hanse Foschuma ke Klimovu nábožensko-politickému románu, odehrávajícímu se po roce 2000 a vydanému podle titulního listu českokrumlovským nakladatelstvím Ed. Bayands Nachf., B.-Krumau ČSR
Leopold Klima
Pohled ke kostelu sv. Kunhuty v Bambergu, kde vypomáhal jako penzionovaný duchovní
Repro Wikipedia, foto Demidow
Leopold Klima
V Bambergu strávil poslední léta života
Foto Pavel Polák
Leopold Klima
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko