Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

FRANZ KINDERMANN


Záznam o jeho narození v hodňovské matrice uvádí místo jeho narození v Olšině, kde jeho otec Johann na čp. 12 hospodařil se svou ženou Aloisií, roz. Kotscherovou ze zaniklé Loutky čp. 7 - babička z matčiny strany pocházela ze zaniklého rovněž Veselí a přípis vlevo dole referuje o Franzově sňatku z roku 1919
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Franz Kindermann
Je to on, ten voják v císařském munduru na snímku, který dala 10. září 1916 ve fotoatelieru Seidelpořídit Aloisia Kindermannová z "Dlouhého Mostu" čp. 12?
Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel
Franz Kindermann
Aloisia Kindermannová na snímku z téhož dne
Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Krásné písmo faráře Engelberta Schwarzbauera zaznamenalo jeho sňatek 12. srpna 1919 s Josefou Grillovou z Kyselova čp. 14, kam se přiženil
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Franz Kindermann Franz Kindermann
Franz a Pepi Kindermannovi z "Dlouhého Mostu" čp. 12 na dvou snímcích z fotoatelieru Seidel
(ten Franzův je z prosince 30. prosince 1941 a ten Pepin z 18. května roku následujícího)

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel
Franz Kindermann
Zpráva o úmrtí jeho matky v krajanském časopise...
Repro Hoam!, 1958, č. 1, s. 11-12
Franz Kindermann
... a jeho nekrolog v témže periodiku jen o sedm měsíců později
Repro Hoam!, 1958, č. 8, s. 19-20
Franz Kindermann

Franz Kindermann
Rybník Olšina, podle něhož se dnes někdejší Langenbruck (i česky Dlouhé Mosty), kde se narodil, jmenuje - v pozadí na horním snímku se zvedá vrch Měšťan či Měštec (Bürger Berg), směrem od něj je pak pořízen snímek spodní
Foto Jan Mareš a Ivo Kareš

Franz Kindermann
Obnovená kaplička při rodné vsi
Foto Jan Mareš
Franz Kindermann
Rybářská bašta u rybníka Olšina je cennou stavební památkou
Foto Pavel Polák

Tento článek o rybníku Olšina při Kindermannové rodné vsi napsal někdejší zdejší baštýř do krajanského měsíčníku v roce 1955
Repro Hoam!, 1955, č. 10, s. 3-4
Franz Kindermann
O Kyselově na webových stránkách obce Černá v Pošumaví
Repro www stránky Černá v Pošumaví
Franz Kindermann
Kyselov po požáru ze září 1911
Repro www stránky Černá v Pošumaví
Franz Kindermann
Seznam obyvatel a vlastníků domů někdejšího Kyselova v roce 1945 uvádí při čísle 14, kde se říkalo "u Altrichterů", Josefu Kindermannovou, dva snímky nad seznamem zachycují ves obnovenou po zhoubném požáru před úplným zánikem po odsunu a obrovitý "vierkant" starobylého Lužního mlýna (Aumühle)
Repro R. Essl, Der Kreis Krummau an der Moldau (1983), s. 704, 705
Franz Kindermann
Tady stával Kyselov
Foto Ivo Kareš
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko