Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

BENNO KARLEZ

Benno Karlez
Repro z daru kláštera Vyšší Brod
Benno Karlez
Repro z daru kláštera Vyšší Brod
Benno Karlez
V pozdějším věku
Repro z daru kláštera Vyšší Brod
Benno Karlez
Slavnostní "komité" při odhalení památníku císaře Františka Josefa v Horní Stropnici na snímku, kde je zachycen prvý zleva (pátý zleva stojí Adalbert Leppa, otec spisovatelů Karla Franze a Konrada Leppových, šestý zprava Hans (Johann) Waltenberger a prvý zprava Franz Steinko, ředitel školy a předseda celého výboru)
Repro Kronika školy Horní Stropnice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)
Benno Karlez
Zpráva o jeho úmrtí na "stařeckou slabost" v 74 letech na stránkách školní kroniky z Horní Stropnice
Repro Kronika školy Horní Stropnice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Otcem Karla Karlece byl podle česky psaného záznamu veselské farní matriky Karel Karlec, vrchní dozorce při c.k. "poplatcý strázy" (německý překlad v závorce zní "Oberaufseher bey der k.k. Gefällenwache") a syn pražského měšťana Matěje Karlce a "mateře Anny, rozené Horny též z Prahy", matkou pak dítěte byla "Zofije, dcera p. Antonína Maška rytíře z Maßburgu", bývalého c.k. setníka a hejtmana, nyní poštmistra "w Moldawo-Teynu" (rozuměj v Týně nad Vltavou) "a "Zofije, rozené Prechlerowy z statku Liten (rozuměj Liteň) v kraji Berounském
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Benno Karlez
Záznam v Directoriu budějovické diecéze na rok 1865 uvádí místo (Bohemus Weseliensis) a datum jeho narození, navíc pak i den, kdy byl vysvěcen na kněze
Repro Directorium Divini Officii, Voluntate ac Decreto Reverendissimi, Eximii ac Illustrissimi Domini Domini Joannis Valeriani Miseratione divina et Apostolicae Sedis Gratia Episcopi Bohemo-Budvicensis editum et a Venerabili Clero Dioecesano observandum pro Anno Christi MDCCCLXV, s 53
Benno Karlez
Kostel sv. Vavřince v Přídolí
Foto Ivo Kareš
Benno Karlez
Farní kostel sv. Mikuláše v Horní Stropnici na pohlednici Josefa Seidela...
Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank
(ze sbírek Böhmerwaldmuseum, Wien)
Benno Karlez
... a dnes (2013)
Foto Leona Töröková
Benno Karlez
Hlavní oltář hornostropnického kostela
Repro Glaube und Heimat, 2007, č. 11, obálka
Benno Karlez
Vedlejší oltář sv. Linharta, "patrona stád"
Repro Glaube und Heimat, 2007, č. 11, zadní strana obálky
Benno Karlez
Kostel sv. Martina ve Střížově, kde působil jako kaplan (údajně zde byl pokřtěn Jan Žižka z Trocnova)
Foto Pavel Polák
Benno Karlez
Benno Karlez
Interiér kostela sv. Vavřince v Přídolí (viz i Severin Ignaz Gottsmisch)
Foto Pavel Polák
Benno Karlez
Tištěná grafická nápodoba podpisu Ferdinanda I. na dokumentu z roku 1538
Repro Historica Třeboň 1526-1547 : listy, listiny a jiné prameny k politickým dějinám období zrodu habsburské monarchie. Díl II., Písemnosti z let 1536-1540 (2015), s. 350, foto Tomáš Sterneck (SOA Třeboň, Historica třeboň, sign. 4046
Benno Karlez
Znak krále Ferdinanda I. navržený samotným Albrechtem Dürerem v roce 1527
Repro J. Petráň, Český znak (1971), s. 51
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko