Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

ANTON JUNGWIRTH


Podle tohoto záznamu v křestní matrice farní obce Želnava (Salnau) narodil se v Perneku čp. 30 dne 8. června roku 1891 a toho dne ještě jej kaplan Johann Kurz v želnavském kostele sv. Jakuba staršího pokřtil jménem Anton Jungwirth - novorozencův otec Jakob, chalupník v Perneku čp. 30, byl synem Michaela Jungwirtha, výminkáře v Bělé (Parkfried) čp. 17 a Johanny, dcery sedláka ze dnes částečně zaniklých Hor (Spitzenberg) čp. 3, chlapcova matka Maria byla pak dcerou Josefa Spitzenbergera, výminkáře v Perneku čp. 19, a jeho ženy Marie, dcery Josefa Mauritze, výminkáře ze Záhvozdí (Hintring) čp. 1 - kmotrem dítěte se stal sedlák z Perneku čp. 19 Johann Spitzenberger a jeho žena Katharina, dva pozdější přípisy pak vypovídají i o vídeňské svatbě Antona Jungwirtha dne 10. června 1923 (fara Domnaustadt u sv. Františka Serafinského) s Isabellou Müllnerovou a také o tom, že se 1. června válečného roku 1942 "zřekl víry" (a fide deficit)
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Anton Jungwirth
Parte
Repro Mein Böhmerwald, 1955, č. 9-12, s. 42
Anton Jungwirth
Nekrolog v krajanském měsíčníku
Repro Hoam!, 1955, č. 12, s. 19
Anton Jungwirth
Byl i výtvarně činný, jak dokazuje třeba jeho "portrét" zmije na "šumavském" kameni
Repro Mein Böhmerwald, 1956, č. 9-10, s. 29
Anton Jungwirth
Rodný Pernek na pohlednici Josefa Seidela
Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank

V roce 1931 Pernek vyhořel, dočkal se však obnovy
Repro Obecní kronika Bližná 1922-1940, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)
Anton Jungwirth
Plánek obce Pernek, z části zvané
Böhmhäusel pocházel Anton Jungwirth

Repro R. Essl, Der Kreis Krummau an der Moldau (1983), s. 690
Anton Jungwirth
Někdejší interiér kaple v Perneku i s veršováním na krajkovém lemu pod oltáříkem s obrazem sv. Jana Křtitele
Repro Glaube und Heimat, 1954, č. 22, s. 705
Anton Jungwirth
Kaple v Perneku po obnově
Foto Pavel Polák
Anton Jungwirth
Anton Jungwirth
Anton Jungwirth
Dnešní stav interiéru a pohled na nástropní malbu s motivem požáru obce v roce 1931
Foto Pavel Polák
Anton Jungwirth
Pernek, zářící ještě fasádami selských stavení na pohlednici Josefa Seidela...
Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)
Anton Jungwirth Anton Jungwirth

Anton Jungwirth
... a dnes (2009)
Foto Ivo Kareš

Anton Jungwirth
Repro Böhmerwäldler Jahrbuch 1969, obálka
Anton Jungwirth
Kovárna v rodném Perneku na kresbě
Wilhelma Fischera a na staré fotografii

Repro Hoam!, 1952, č. 11, s. 20
Anton Jungwirth

Anton Jungwirth
Pernek na leteckých snímcích z let 1947 a 2008
Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko