Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

JAROSLAV JUNGMANN

Jaroslav Jungmann
Repro Böhmerwäldler Jahrbuch 1993, s. 21

Dvě pobytové přihlášky pražského policejního ředitelství zachycují členy zdejší rodiny gymnaziálního profesora Johanna Jungmanna, jeho dvou manželek a dětí z obou manželství: Jaroslav, který patří do toho prvého jako poslední z dětí Kathariny Jungmannové, zemřelé v lednu roku 1853, absolvoval podle jednoho z dokumentů práva a působil i v Olomouci
Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 240, obraz 772 a 777
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)
Jaroslav Jungmann
Z této pražské policejní přihlášky vysvítá, že Jaroslavova setra Elisabeth (1823-1855) byla první ženou Václava Bolemíra Nebeského (1818-1882), básníka, který přivedl k literární tvorbě Boženu Němcovou
Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 414, obraz 164
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)
Jaroslav Jungmann
Zpráva o úmrtí "dómského kapelníka" ve vídeňském tisku
Repro Neue Freie Presse, 4. 10. 1905, s. 11 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)
Jaroslav Jungmann
Hrob na českobudějovickém hřbitově u sv. Otýlie
Repro Mein Böhmerwald, 1933, s. 111
Jaroslav Jungmann
Záznam o jeho českobudějovickém pohřbu 5. října 1905 v "Knize zemřelých" prozrazuje mimo jiné místo jeho vídeňského úmrtí,
rodné příjmení jeho ženy Anny, roz. Hanuschové, jakož i příčinu úmrtí: "Herzfleischentartung", tj. "degenerace srdečního svalu"

Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Jaroslav Jungmann
Notový záznam jeho "Spolkové písně Německého Böhmerwaldbundu", věnované jím Josefu Taschekovi, na stránkách "Ilustrovaného Budějovického kalendáře a adresáře na rok 1895"
Repro Illustr. Budweiser Kalender und Adreß-Buch 1895, s. 80
Jaroslav Jungmann
Notový záznam a text jeho písně zvané "Böhmerwaldbundeslied",
jejíž čtvrtá sloka zní v českém překladu asi takto:
Proto jsme se tak sjednotili / a věrně ruku v ruce jdem,/ aby v ohrožení své síly / jsme zvedli rázným odporem. /
Co malé počlo, mocně roste / v pevný svazek, kde k druhu druh / přimknuti, z duše slovo prosté / vydá dnes spolkový náš kruh: / "Ať mlád či stár, vždy věrně máš / krásné Šumavě držet stráž!"

Repro Glaube und Heimat 1995, č. 3, s. 31
Jaroslav Jungmann
Úvodní fanfáry hořických pašijových her
Repro Unser Sudetenland, březen 1986, č. 365, s. 4-5
Jaroslav Jungmann
Obálka (1924) publikace ke 40. jubileu DBB i s jeho písňovými texty
Jaroslav Jungmann
Plakát hořických pašijových her z roku 1927 uvádí jeho české křestní jméno Jaroslaus v cudné zkratce
Repro Státní okresní archiv České Budějovice
Jaroslav Jungmann
Kopie obrazu Klanění tří králů (1753), jehož autorem je italský barokní malíř Giovanni Battista Tiepolo (1696-1770), tvořila střed hlavní opony v hořickém Domě pašijových her
Repro www stránky Artelista.com
Jaroslav Jungmann
Dům pašijových her v Hořicích čerstvě při svém dokončení v roce 1893, kdy je v prvé sezóně navštívilo 40 tisíc diváků, v úvodních dvou sezónách prý 80 tisíc celkem
Repro archív Jana Palkoviče a Ivo Janouška
Jaroslav Jungmann

Jaroslav Jungmann
Torzo základů divadla, do jehož hlediště se kdysi vešlo 1500 diváků (ceny vstupenek se pohybovaly od 5 do 30 korun) a na jeviště až 300 účinkujících, v šedesátých letech 20. století...
Repro archív Jana Palkoviče a Ivo Janouška

Jaroslav Jungmann
... a stejné místo v roce 2009
Foto Ivo Kareš
Jaroslav Jungmann Jaroslav Jungmann
Areál pašijových her na leteckých snímcích z let 1949 a 2008 (viz i Franz Bartl)
Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko