Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

LUDWIG HAYDN


Záznam dobrovodské oddací matriky o svatbě jeho rodičů, tj. Karla Haydna (původně psáno Hojden), učitele ve dnes zcela zaniklých Mokřanech (Moos), obec Kochánov, okres Klatovy (tehdy okres Sušice), syna Mathiase Hojdena, podruha v Mokřanech čp. 30, a jeho ženy Josefy, roz. Schneiderové z Dolejšího Krušce, s Theresií, dcerou Josefa Mužika ze zaniklé Cuše a Theresie, roz. Gruberové z rovněž zaniklého Babylonu (obě posledně jmenované osady náležely k zaniklým Stodůlkám)
Repro SOA v Plzni - Acta Publica

Záznam křestní matriky farní obce Dobrá Voda u Hartmanic o jeho narození v rodině učitele Karla Hojdena a jeho ženy Theresie, roz. Mužikové, s přípisem o svatbě Ludwiga, tehdy ještě rovněž Hojdena, v Teplicích roku 1920 (nevěsta byla roz. Liballová), jakož i o změně Ludwigova příjmení "Hojden" v roce 1943 na "Haydn" podle křestního listu jednoho z předků, narozeného v srpnu roku 1735(!)
Repro SOA v Plzni - Acta Publica
Ludwig Haydn
Tady se o něm a jeho činnosti v Teplicích rozepsal českobudějovický německý list v roce 1924
Repro Budweiser Zeitung, 1924, č. 93, s. 7
Ludwig Haydn
O rodné Rovině napsal do krajanského měsíčníku tento článek, doprovázený snímkem někdejšího stavu zdejšího hostince "Zum Güntherfels", tj. "U Vintířových skal" (viz i níže)
Repro Hoam!, 1957, č. 3, s. 21-22
Ludwig Haydn
V Prášilech chodil do obecné školy, tady zachycené na snímku z třicátých let dvacátého století i s panem řídícím Hofmannem a jeho rodinou
Repro Hoam!, 1991, č. 10, s. 655
Ludwig Haydn
Škola v Prášilech na kresbě z tamní obecní kroniky
Repro Kronika obce Prášily 1918-1937 (SOA v Klatovech - Porta fontium)
Ludwig Haydn
Budova bývalé školy ve Filipově Huti, kterou také navštěvoval, na snímku z roku 2017
Foto Leona Töröková
Ludwig Haydn
K jeho sedmdesátinám vyšel na stránkách krajanského časopisu v červnu roku 1951 tento text
Repro Hoam!, 1951, č. 2, s. 18
Ludwig Haydn
Inzerát na jeho knihu šumavských písní a tanců také z roku 1951
Repro Hoam!, 1951, č. 10, s. 31
Ludwig Haydn
Jeho medailon na stránkách ústředního orgánu krajanského sdružení
Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1994, č. 44, s. 8

Jeho článek o tom, jak vzniká lidová píseň, kde se jako názorný příklad uvádí píseň z Chrobol, zaznamenaná Karlem Pimmerem, vyšel na stránkách březnového čísla měsíčníku Hoam! v roce 1952
Repro Hoam!, 1952, č. 3, s. 5-6
Ludwig Haydn
Parte na stránkách krajanského měsíčníku
Repro Hoam!, 1965, č. 1, s. 32
Ludwig Haydn
Škola v zaniklých Mokřanech, kde učil jeho otec, odstřelená později vojáky - po výbuchu bylo prý i z dálky vidět, jak školní lavice létaly vysoko do vzduchu
Repro P. Kopp, Kochánov : místa a lidé (2012), s. 63, kresba Jan Kopp
Ludwig Haydn
Polorozpadlý dům v Pustině nad Dobrou Vodou u Hartmanic
Foto Jan Mareš
Ludwig Haydn
Zvon ze statku Pustina, dílo slavné zvonárny Jana Pricqueye v Klatovech z roku 1726, zachráněný na poslední chvíli při požáru usedlosti, je dnes uchováván v kašperskohorském Muzeu Šumavy
Repro V. Horpeniak, Advent a vánoční zvyky na Šumavě (2011), s. 65
Ludwig Haydn

Ludwig Haydn
Jeho rodná Rovina...
Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Ludwig Haydn Ludwig Haydn
... a Pustina na leteckých snímcích z let 1950 a 2008
Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009
Ludwig Haydn
Dnešní podoba "Chaty Rovina na Šumavě", zbudované na místě někdejšího hostince "U Vintířových skal"
Foto Ivo Kareš
Ludwig Haydn
Pohled od Roviny na šumavské hřebeny
Foto Ivo Kareš
Ludwig Haydn
Obálka (2008) monografie rodu Veithů, vydané Regionálním muzeem Mělník
Ludwig Haydn

Ludwig Haydn
Vzácný soubor portrétů rodiny Veithovy, zřejmě dílo Antonína Machka
(zleva Jakob a Rosalia Veithovi, Anton Veith, dole dva synové Wenzela Veitha)

Repro ze sbírek Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, foto Helena Jakešová

Ludwig Haydn
Rosa Abeleová, roz. Veithová, dcera Wenzela Veitha
Repro A. Jelineková - F. Pfaffl, Die Chronik der Familie Abele : Glasfabrikanten im Böhmerwald (2010), s. 31
Ludwig Haydn
Svatba Jakobova otce Sebastiana s Dorotheou, roz. Stiepaniovou v listopadu 1752 ve Volarech je zaznamenána ve volarské matrice se ženichovým příjmením psaným "Veütl"
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Ludwig Haydn
Záznam volarské matriky o narození Jakoba Veitha dne 15. července roku 1758 "Sebastianu Veuchtovi" a jeho ženě Dorothee - otec je tu titulován jako "Civis Wollariensis" a křížek u křestního jména novorozencova značí právě jeho pokřtění
Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Životopis jenoho z poslední generace Veithů postrádá datum úmrtí...
Repro L. Jouza, Veithové : od tkalcovského stavu ke šlechtickému titulu (2008), s. 590-591
Ludwig Haydn
... a parte téže osoby s daty úmrtí i pohřbu v rakouském Gmundenu, kde leží jeho hrob
Repro Hoam!, 1954, č. 9, s. 7
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko