Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

PIUS GOCKNER

Pius Gockner
Repro Glaube und Heimat, 1959, č. 7, s. 257
Pius Gockner
Repro Glaube und Heimat, 1959, č. 16, s. 644
Pius Gockner
V roce 1914 je zachycen jako pětadvacetiletý katecheta na dívčí měšťanské škole ve Vimperku třetí zleva ve druhé řadě
Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1979, č. 1, s. 13
Pius Gockner
Zpráva o jeho příchodu z Dobré Vody do Rychnova nad Malší v obecní kronice městečka,
kde byl přivítán se "slavnostními poctami"

Repro Pamětní kniha Rychnov nad Malší, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)
Pius Gockner
Tady sedí děkan Gockner "o jedné podzimní neděli" mezi svými ovečkami ze dnes zcela zaniklé vsi Mladoňov (Lodus, česky také Lhotka), náležející k farnosti Rychnov nad Malší
Repro Glaube und Heimat, 1985, č. 11, s. 55
Pius Gockner
Napravo od něho nesedí roku 1934 v Rychnově nad Malší nikdo jiný než
Maria Watzliková, sestra spisovatele Hanse Watzlika

Repro Glaube und Heimat, 1980, č. 7, s. 37
Pius Gockner
První a také poslední svaté přijímání dětí německých obyvatel Rychnova nad Malší v roce 1945, kde děkan Glockner stojí s biretem na hlavě zcela nalevo zřejmě před místním kostelem
Repro Glaube und Heimat, 1987, č. 7, s. 51

Narodil se podle matričního záznamu farní obce Ktiš dne 14. července 1879 (a téhož dne byl v Ktiši i pokřtěn) v Mackově Lhotě čp. 1 tamnímu rolníku Josefu Gocknerovi (synu Adalberta Gocknera, hospodařícímu kdysi na téže usedlosti, a jeho manželky Theresie, roz. Jakeschové, z Brloha čp. 59) a jeho ženě Marianně, dceři Jakoba Miesbauera ze Zbytin čp. 42, panství Prachatice, a jeho manželky Marie, roz. Scheiberové, ze Šenavy (dnes Pěkná) čp. 12
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Pius Gockner

Pius Gockner
Plánek jeho rodné Mackovy Lohoty a její letecký snímek z roku 2007
Repro Ktiš 1310-2010 : 700 let od první písemné zmínky o obci (2010), s. 102 a 103

Pius Gockner
Titulní list a frontispis jeho modlitební knížky tiskem vimperského Steinbrenera
(viz i Josef Schwarzmeier)

Jeho text v německém církevním listě českobudějovického biskupství o křesťanském pojetí Nového roku jako svátku Nejsvětějšího srdce Páně
Repro Glaube und Heimat, 1926, č. 2, s. 12-13
Pius Gockner
Z jeho zápisků o Dobré Vodě u Hartmanic v letech 1914-1918 čerpá tento příspěvek, který zaslal Karl Suchy do krajanského měsíčníku
Repro Hoam!, 2008, č. 5, s. 12
Pius Gockner Pius Gockner
Náhrobek Vintířův v břevnovském klášteře v Praze
Repro Schöner Bayerischer Wald, 1993, č. 4, s. 18, foto Josef Dengler
a A. Urban - H. Sochor, Grenzüberschreitende Wallfahrten : Unterwegs in Bayern, Böhmen und Europa (2008), s. 70
Pius Gockner
Vnitřek kostela sv. Vintíře v Dobré Vodě u Hartmanic,
jak vyhlížel před svou poválečnou zkázou

Repro Glaube und Heimat, 1995, č. 12, s. 8
Pius Gockner
Vysvěcení nového oltáře v podobě stromového kořene v Dobré Vodě 10. října roku 2010
Repro Der Bayerwald, 2011, č. 1, s. 36
Pius Gockner
Skleněný Vintíř Vladěny Tesařové
Foto Ivo Kareš
Pius Gockner
Dnešní (2017) pohled na skleněný oltář téže autorky
Foto Ivo Kareš
Pius Gockner

Pius Gockner
Současný Dům sv. Vintíře v Dobré Vodě
Repro Glaube und Heimat, , 2001, č. 9/10, s. 43 a foto Ivo Kareš

Pius Gockner
Vintířovy skály na obraze Miroslava Houště z roku 1999
Repro J. Royt - V. Horpeniak, Miroslav Houšť : dílo (2004), s. 136
Pius Gockner
O Vintířovi pojednal i Martin C. Putna v jednom z pořadů cyklu Jihočeský literární místopis, připravovaného pro českobudějovický rozhlas (klikněte pro přehrání)
Repro www stránky Českého rozhlasu
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko