Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

ANTON GEYER

Anton Geyer
O něm na a jeho bratrovi webových stránkách historického spolku Bartoloměj ze Ktiše - rozdíl v psaní příjmení údajně padá na vrub chybě faráře při zápisu do matriky po Antonově narození
Repro www stránky Spolek Bartoloměj - Ktiš
Anton Geyer
Repro z daru Romana Frčka
Anton Geyer
Jeho maminka Maria Geyerová (1913-2000), rodem ze Smědečku (Klein-Zmietsch), stojí na tomto snímku, pořízeném roku 1936 v Netolicích, napravo od své přítelkyně Marie Böhmové
Repro Glaube und Heimat, 2016, č. 6, s. 11
Anton Geyer
Záhlaví únorového čísla měsíčníku Glaube und Heimat z roku 1951, které doprovází jeho článek o tom,
kdy se s tímto časopisem setkal poprvé

Repro Glaube und Heimat, 2013, č. 9/10, s. 5
Anton Geyer
Ktiš na pohlednici Josefa Seidela
Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)
Anton Geyer
Hostinec zvaný "Matschi-Wirtshaus" ve Ktiši na snímku z roku 1912
Repro Hoam!, 2011, č. 4, s. 8
Anton Geyer
Bývalý hostinec (viz i Johann Jakesch) na snímku z roku 2011
Foto Ivo Kareš
Anton Geyer
Tři oltáře farního kostela sv. Bartoloměje ve Ktiši: postranní mariánský, hlavní
a vpravo ten boční ke cti sv. Floriana kdysi...

Repro Glaube und Heimat, 1960, č. 24, s. 1002-3
Anton Geyer
... a v roce 2011, hlavní oltář byl právě rekonstruován (viz i Jürgen Thorwald a Johann Weiss)
Foto Ivo Kareš
Anton Geyer
Kaple při zaniklé osadě Graben na snímku zachycujícím
vpředu uprostřed sedícího faráře Johanna Weiße

Repro Glaube und Heimat, 2009, č. 12, s. 68
Anton Geyer
Statek rodiny Weissovy v zaniklém Lomku a kamenný vodní žlab, jediné, co z Weissových stavení, zvaného "Glimschn-Haus" zůstalo
Repro R. Fink, Zerstörte Böhmerwaldorte (2006), s. 238
Anton Geyer
Anton Geyer
Zídka jako zbytek objektu poblíž kaple u silnice Sádlno - Ondřejov pod bývalými Strouhami
Repro www stránky Zaniklé obce, foto Jan Reiter
Anton Geyer
Jiná zřejmě nežli ta, o němž je v Geyerově textu řeč menší výklenková kaple, kterou má na mysli autor předchozího snímku
Repro www stránky Zaniklé obce, foto Jan Reiter
Anton Geyer

Anton Geyer
Dnes zcela zaniklé Strouhy...
Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Anton Geyer

Anton Geyer
... a Sádlno na leteckých snímcích z let 1952 a 2008
Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Anton Geyer
Sádlno na staré pohlednici
Repro Ktiš 1310-2010 : 700 let od první písemné zmínky o obci (2010), s. 97
Anton Geyer
Mariánská kaple v Sádlnu na snímku z třicátých let 20. století
Repro Ktiš 1310-2010 : 700 let od první písemné zmínky o obci (2010), s. 109
Anton Geyer Anton Geyer
Anton Geyer
Co zůstalo ze Sádlna (2011)
Foto Ivo Kareš

Záznam v oddací matrice farní obce Ktiš o svatbě Josefa Hundsnurschera a z chalupy "u Deutschů" s Evou Neubauerovou ze zaniklého dnes Sádlna
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Anton Geyer
Někdejší Ktiška na olejomalbě W. Sandy z roku 1988
Repro Ktiš 1310-2010 : 700 let od první písemné zmínky o obci (2010), s. 95
Anton Geyer
Zanikající Ktiška (Lichteneck), v německém místním jméně znamenající "světlý kout"
Foto Jan Jelínek
Anton Geyer

Anton Geyer
Ktiška na leteckých snímcích z let 1952 a 2008
Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko