Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

OTTO FLEISSNER

Otto Fleissner
Záznam s jeho jménem v seznamu německého učitelstva v Čechách z roku 1928
Repro Standesausweis der Lehrerschaft an den deutschen Volks- und Bürgerschulen Böhmens (1928), s. 236
Otto Fleissner
Někdejší škola ve Svatém Tomáši
Repro F. a F. Bertlwieserovi, Verlorene Böhmerwald-Heimat : Heimatbuch der Pfarre Deutsch-Reichenau bei Friedberg Gemeinde Reiterschlag von der Blüte bis zur Zerstörung (1995), s. 181
Otto Fleissner
Žáci nově zřízené školy ve Svatém Tomáši tu na snímku z roku 1905 "brání" Vítkův kámen
Repro F. a F. Bertlwieserovi, Verlorene Böhmerwald-Heimat : Heimatbuch der Pfarre Deutsch-Reichenau bei Friedberg Gemeinde Reiterschlag von der Blüte bis zur Zerstörung (1995), s. 188

Plánek, jehož autorem je Otto Ortner, zachycuje s orientací světových stran osadu Svatý Tomáš i se jmény majitelů jednotlivých stavení (škola měla čp. 25)
Repro archív paní Květy Cempírkové

Záznam českobudějovické křestní matriky o matčině narození v Mladém v tamní selské rodině Thomase Seimela a jeho ženy Anny, roz. Tibitanzlové
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Otto Fleissner
Desky svatotomášské školní kroniky z let 1932-1938
Repro Kronika německé obecné školy Svatý Tomáš, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)
Otto Fleissner
Jeho zápis o smrti matčině (a přípis o smrti bratrově) ve svatotomášské školní kronice
Repro Kronika německé obecné školy Svatý Tomáš, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)
Otto Fleissner
Jeho zápis k prvému výročí úmrtí TGM 14. září 1938, tj. dva týdny před osudnou mnichovskou "dohodou"
Repro Kronika německé obecné školy Svatý Tomáš, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)
Otto Fleissner
Zpráva o úmrtí matčině a jejím pohřbu v Mladém
Repro Budweiser Zeitung, 1933, č. 82, s. 4
Otto Fleissner
Záznam o škole v šumavském Zhůří pod Javornou, kde byl jeho otec pomocným učitelem, ve statistickém popise školních okresů Čech z roku 1884
Repro J. Zeidler, Statistický popis školních okresů Čech : sestavený na základě úředních dat (1884), s. 82
Otto Fleissner
O škole v Žežulce, kde učil jeho otec a také Heinz Podlipsky (viz i Zephyrin Beywl)
Repro P. Kopp, Kochánov : místa a lidé (2012), s. 91
Otto Fleissner
Poděkování bratrovo jménem pozůstalých za soustrast k úmrtí matčinu
Repro Budweiser Zeitung, 1933, č. 82, s. 12
Otto Fleissner
Nekrolog bratrův na stránkách budějovického německého listu
Repro Budweiser Zeitung, 1940, č. 55, s. 9
Otto Fleissner
Bratrovo parte jménem nakladatelství Moldavia
Repro Budweiser Zeitung, 1940, č. 55, s. 12
Otto Fleissner
Poděkování vdovy po bratrovi za projevy soustrasti
Repro Budweiser Zeitung, 1940, č. 56, s. 16
Otto Fleissner
Nekrolog na stránkách krajanského časopisu...
Repro Glaube und Heimat, 1959, č. 12, s. 495-496
Otto Fleissner
... a trochu obsáhlejší nekrolog na stránkách jiného krajanského periodika
Repro Hoam!, 1959, č. 8, s. 22
Otto Fleissner
Už srpnem roku 1557 je datován německy psaný dopis Viléma z Rožmberka o vyhledání místa pro sklářskou huť ve "svatotomášském lese" ("an sanndt Thomans Waldt")
Repro F. Mareš, České sklo : příspěvky k dějinám jeho až do konce XVIII. století se zvláštním ohledem na jižní Čechy (1893), s. 164
Otto Fleissner
Svatý Tomáš s Vítkovým Kamenem na leteckém snímku
Repro J. Jetschgo, Im Zeichen der Rose : Reise in eine europäische Provinz zwischen Donau und Moldau (2013),
zadní předsádka, foto Aleš Motejl
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko