Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

BERTA EDEROVÁ

Berta Ederová
Čte ze své knihy "Heimatsuchen"
Repro Sudetenpost, 2005, č. 19, s. 7
Berta Ederová
Při rodáckém setkání farnosti Žumberk v roce 1991 ji vidíme sedící první zprava
Repro Glaube und Heimat, 1991, č. 7, s. 53
Berta Ederová
Snímek z října roku 2013 ji zachycuje se žumberskými krajany a farářem
Siegfriedem Weberem, předsedou sdružení Glaube und Heimat

Repro Glaube und Heimat, 2014, č. 1, s. 55
Berta Ederová
Na svátek Nanebevzetí Panny Marie v Maria Schnee am Hiltschnerberg (rakouská replika Svatého Kamene) se svým manželem Johannem Ederem pod farní korouhví žumberských krajanů
Repro Glaube und Heimat, 2014, č. 10, s. 57
Berta Ederová
Do krajanského měsíčníku poslala tuto odněkud převzatou ilustrovanou
průpovídku s textem, který by česky zněl asi takto:
Na Nový rok o kohoutí krok,
na Tři krále o jelení skok,
na Hromnice o hodinu více

Repro Glaube und Heimat, 2012, č. 1, s. 47
Berta Ederová
Žáci školy v Žumberku s panem řídícím Josefem Ladem
Repro Glaube und Heimat, 1989, č. 1, s. 46
Berta Ederová
Žáci žumberské školy na snímku z roku 1938
Repro A. Sassmann, Kořeny 4 (2013), s. 17
Berta Ederová
Manželka žumberského učitele Grubera s dětmi (vpředu syn Walter, kterého
drží za ruku neteř paní Gruberové Marie) na procházce v Nových Hradech

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2015, č. 6, s. 79
Berta Ederová
Škola v Žumberku
Repro www stránky Rozhledy 2010 : IV.Šedesátá léta v pohraničním zemědělství byla zlomová: Žumberk

Záznam žumberské matriky z března 1921 o úmrtí Kathariny Wohlschlägerové, nejspíš babičky maminčiny (ta se narodila až čtyři roky nato), na stavení čp. 4 v Žumberku, kde hospodařil a obchodničil manžel zesnulé (příčinou jejího skonu ve 43 letech věku byla chronická bronchitida) Franz Wohlschläger
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Berta Ederová
Rodina Schweighoferova z Božejova čp. 7 na snímku pořízeném kolem roku 1940 - v zadní řadě kromě obou dcer Marie a Rosi výminkářka Marie Schweighoferová, vlevo od ní její syn Hans, napravo manžel Johann Schweighofer, vpředu odleva výminkářčin otec Johann Prinz a výminkář Johann Schweighofer starší
Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2014, č. 6, s. 49
Berta Ederová
Kaple ve Střeziměřicích (Tritschmersch), jejíž snímek zveřejnila v krajanském měsíčníku
Repro Glaube und Heimat, 2001, č. 11, s. 67
Berta Ederová
Její maminka Berta Schweighoferová, roz. Wohlschlägerová
Repro Expositur Bach, 2006, č. 2, s. 5
Berta Ederová
Je autorkou nekrologu své matky na stránkách krajanského měsíčníku
Repro Hoam!, 2016, č. 2, s. 73
Berta Ederová
Kříž na kopci zvaném Kreuzbühel nedaleko Žumberka pořídil její dědeček, po chalupě řečený Steffl - na snímku, který uveřejnila v krajanském měsíčníku, je vedle kříže zachycen podle ní malý Franz Sommer v náručí své tety a z kříže prý zůstal zachován jen podstavec
Repro Glaube und Heimat, 2001, č. 1, s. 65
Berta Ederová
Dnešní podoba kříže cestou ze Žumberka do Klažar - hlavní horní jeho díl s pietou, vytesanou v kameni, zachránil v devadesátých letech minulého století tehdejší žumberský kastelán Jaroslav Svoboda a je ve zdejší tvrzi uchován i k vidění návštěvníkům
Foto Roman Josefík
Berta Ederová
Někdejší pomník padlým z první světové války na žumberské návsi, jehož zbytky bez desek
se jmény vojáků se doposud nacházejí v blízkosti místního kravína

Repro z daru Romana Josefíka
Berta Ederová
Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Žumberku
Foto Leona Töröková
Berta Ederová
Novogotická kazatelna žumberského kostela s portréty čtyř evangelistů má netypický vyvýšený vstup ve zdi u bočního oltáře
Foto Leona Töröková
Berta Ederová
Hlavní oltář ...
Repro Glaube und Heimat, 2000, č. 8, obálka
Berta Ederová
... a křtitelnice
(viz i Franz Lenz)

Repro Glaube und Heimat, 2000, č. 8, zadní strana obálky

O výjimečném novém objevu v žumberském kostele: malba Klanění Tří králů pochází ze 14. století
Repro Českobudějovický dení, 8. 11. 2010, s. 2
Berta Ederová
Malba Klanění Tří králů krátce po odkrytí
Foto Leona Töröková
Berta Ederová
Detail malby na snímku z roku 2017
Foto Leona Töröková
Berta Ederová
Žumberský mlýn a mlynářův dům s barokní fasádou
Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2015, č. 6, s. 78
Berta Ederová
Boží muka na návsi v Žumberku, stav v roce 2009
Repro Z. Paloušová, Kamenná boží muka v jižních Čechách
a přilehlé Moravě (2009), s. 45, foto Zdenka Paloušová
Berta Ederová
Berta Ederová
Boží muka v Klažarech (Glasern) blízko Žumberka
Repro Z. Paloušová, Kamenná boží muka v jižních Čechách
a přilehlé Moravě (2009), s. 208, foto Zdenka Paloušová
Berta Ederová
O konci německé školy v Žumberku podává cenný obraz česká školní kronika, založená v roce 1945
Repro Pamětní kniha obecné školy v Žumberku, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)
Berta Ederová
Žumberk na leteckém snímku z roku 2010 se zakreslením domu čp. 15
Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009
Berta Ederová
Úvod maminčiných vzpomínek na rodné stavení je identifikuje jako "staroctihodný selský dům čp. 15" na žumberské návsi a v jeho popisu pamatuje i na nejdrobnější detaily
Repro Hoam!, 2013. č. 1, s. 19-20
Berta Ederová
Dnes je ve stavení čp. 15 minipivovar s vyhlášeným pivem
Foto Ivo Kareš
Berta Ederová
Pivovar v Koutu na Šumavě, který patříval Schönbornům
Foto Leona Töröková
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko