Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

STEFAN DUSCHEK

Stefan Duschek
Repro Tradice, 1937, č. 4, s. 79
Stefan Duschek
Repro Schwarzenbergischer Almanach 1985, s. 223

Záznam v novobystřické křestní matrice o jeho narození v rodině zdejšího barvíře Stephana Duscheka (jeho otec Ignaz Duschek byl tu rovněž barvířem, matka Maria byla dcerou Mathiase Zahradnika, také z Nové Bystřice) a jeho ženy Franzisky, roz. Springinsfeldové, dcery novobystřického měšťana Antona Springinsfelda a jeho ženy Marie, roz. Wiehlové, rovněž z Nové Bystřice
Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Titulní strana dotazníku k jeho zařazení jako lesnického asistenta při schwarzenberském
lesním ředitelství v Horní Plané roku 1922

Repro SOA Třeboň, pracoviště Český Krumlov, karton 70 Lesní ředitelství Horní Planá

Jeho vlastnoruční životopis, jímž se ucházel v roce 1922 o přijetí do schwarzenberských služeb
Repro SOA Třeboň, pracoviště Český Krumlov, karton 70 Lesní ředitelství Horní Planá
Stefan Duschek
První "1. máj" po "osvobození" 1939 zachycuje na krumlovském náměstí mj. i transparent zdejších "knížecích schwarzenberských podniků", symbolicky už nakloněný k jejich zabavení novou nacistickou mocí
Repro archív Jana Palkoviče a Ivo Janouška
Stefan Duschek
Listina, kterou podepsal jako schwarzenberský ústřední lesní ředitel, vyrozumívá zaměstnance o zabavení veškerého knížecího majetku gestapem a vyjadřuje v závěru naději, že pod komisařským vedením zůstane i nadále vcelku
Repro F. X. Havlíček, Poslední na Hluboké : kníže Adolf II. ze Schwarzenbergu 1890-1950 (1994), s. 181
Stefan Duschek
O jeho římském jmenování viceprezidentem Evropské lesnické komise v říjnu 1953 přinesl zprávu krajanský měsíčník
Repro Hoam!, 1954, č. 3, s. 20
Stefan Duschek
Obálka (1957) zvláštního čísla časopisu schwarzenberského archivu v Murau
Repro Blau-Weisse Blätter, Sondernummer (1957)
Stefan Duschek
Snímky Ing. Tobiase z Duschekova pohřbu ve Wilheringu v prosinci 1956 zachycují nad jeho hrobem zemského hejtmana Gleißnera, Jindřicha Schwarzenberga, hraběte Petera Reverteru a lesního ředitele Hanse Johna
Repro Blau-Weisse Blätter, Sondernummer (1957)
Stefan Duschek

Stefan Duschek
Další záběry z pohřbu ve Wilheringu
Repro Blau-Weisse Blätter, Sondernummer (1957)

Stefan Duschek
Nepodepsaný nekrolog v krajanském měsíčníku
Repro Hoam!, 1957, č. 1, s. 20
Stefan Duschek
Z kláštera ve Wilheringu, kde je na místním hřbitově pochován, přišli kdysi na Šumavu prví mniši vyšebrodští
Foto Pavel Polák
Stefan Duschek
Boží muka u hřbitova v rodné Nové Bystřici na snímku z roku 2009
Repro Z. Paloušová, Kamenná boží muka v jižních Čechách a přilehlé Moravě (2009), obr. 243, foto Zdenka Paloušová
Stefan Duschek
Skalní stupně ve stěně Černého jezera s porosty třtiny chloupkaté (Calamagrostis villosa)
Repro M. Anděra a P. Zavřel za kol., Šumava : příroda, historie, život (2003), s. 230
Stefan Duschek
Někdejší Bienertova pila v Modravě na snímku Josefa Erharta
Repro J. a M. Erhartovi, Šumava : fotografie z let 1959-2009 (2009)
Stefan Duschek
Roklanský potok
Foto Leona Töröková a Ivo Kareš
Stefan Duschek
Stefan Duschek
Ve schwarzenberské továrně na zpracování rezonančního dřeva ve Stožci (foto Josef Seidel)
Repro Šumava v proměnách času, č. 1 (2014), (SOA v Třeboni, oddělení Český Krumlov)
Stefan Duschek
Ochranné známky knížecích schwarzenberských továren na zpracování rezonančního dřeva v Modravě a ve Stožci s připojeným obrázkem té stožecké
Repro R. Fink, Advokat und Zuckerbäcker : Handel, Gewerbe und Industrie im Böhmerwald 1930 bis 1940 (2005), s. 159
Stefan Duschek
Pohlednice Josefa Seidela zachycuje stožeckou továrnu na zpracování rezonančního dřeva
v pozadí se hřbetem hory Pažení (Basum)

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2013, č. 6, s. 10
Stefan Duschek
Vzácný snímek z této továrny pochází někdy z doby kolem roku 1920
Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2013, č. 6, obálka
Stefan Duschek
Vnitřek stožecké pily na rezonanční dřevo na snímku z dvacátých let dvacátého století
Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2013, č. 6, s. 11
Stefan Duschek
Někdejší Strunzova pila na Kvildě, zabývající se rovněž zpracováním rezonančního dřeva
Repro M. Ortmeier, Herent und drent (2008), s. 43

Prohlášení Jana Nepomuka Schwarzenberga z roku 1923 o ochraně Weitfällerské slati...
Repro Weitfällerské slatě : sborník referátů ze semináře (2009), s. 6
Stefan Duschek
... a její mapka z roku 1921
Repro Weitfällerské slatě : sborník referátů ze semináře (2009), s. 7
Stefan Duschek

Stefan Duschek

Stefan Duschek
Weitfällerská (Rokytská/Rokytecká) slať na snímcích z roku 2015
Foto Ivo Kareš

Stefan Duschek
Hráz dnes prázdné Rokytecké nádrže
Foto Ivo Kareš

Wiehlův plán velkostatku Prášily z roku 1799
Repro Weitfällerské slatě : sborník referátů ze semináře (2009), s. 99
Stefan Duschek
Tento výřez kresby Karla Zettla, sestavovatele prášilské kroniky, zachycuje podobu kaple sv. Prokopa, jež byla jakousi předchůdkyní prášilského kostela téhož zasvěcení a kterou dal postavit sklář Lorenz Gattermayer v roce 1756, ještě když panství Prášily náleželo rodu Kinských (až do roku 1798) a místní marně žádali celá léta o nový dům Páně
Repro Glaube und Heimat, 2012, č. 4, s. 27

Tzv. "Kamerální les Roklan", rozdělený podle této mapy z roku 1764 "halb und halb", tj. "půl na půl" mezi Čechy a Bavorsko
Repro Historie lesů z okolí Srní a Prášil (2010), s. 43
Stefan Duschek
Letecký snímek se zakreslením hranice "kamerálního lesa", kde červená linie je státní hranicí s Bavorskem podle rozdělení z roku 1764, žlutá linie, zvaná na staých mapách "kamerální", je hranicí mezi "Kamerálním lesem Roklan" a historickým majetkem knížecího rodu schwarzenberského
Repro Historie lesů z okolí Srní a Prášil (2010), s. 36
Stefan Duschek
Od Pavlovy louky, ležící mezi Rejštejnem a Čeňkovou pilou a zachycené
tu na vzácném snímku Leo Richtera, byla Otava splavná

Repro J. Bělohlav, Šumava : s 300 obrazy a 7 původními mapami (19--), s. 88
Stefan Duschek

Stefan Duschek

Stefan Duschek

Stefan Duschek

Stefan Duschek

Stefan Duschek
Dřevařské domky u dnes zaniklé Nové Studnice a pohledy od ní, jejichž autorem
je zdejší knížecí lesník a dnes zapomenutý fotograf Mathias Bronec

Repro J. Bělohlav, Šumava : s 300 obrazy a 7 původními mapami (19--), s. 68, 69, 70

Stefan Duschek
Mathias Bronec, pomocný lesník jako administrátor v revíru Nová Studnice, pošta Prášily, telegrafní stanice Hartmanice, zní jeho zařazení v seznamu knížecího schwarzenberského personálu pro rok 1905
Repro Fürst Schwarzenberg-Jahrbuch I. und II. Majorats für das Jahr 1905, s. 143
Stefan Duschek
Na staré "dělené" pohlednici z počátku 20. století vidíme vpravo nahoře
i knížecí schwarzenberský lesní úřad v Dlouhé Vsi

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko