Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

PETRUS DOLZER

Petrus Dolzer
Narodil se podle záznamu matriky farní obce Frymburk jako Alois Dolzer v rodině rolníka v Hrušticích čp. 2 Franze Dolzera (jeho otec Wenzl Dolzer hospodařil na téže usedlosti se svou ženou Elisabeth, roz. Böhmovou) a jeho manželky Anny, dcery Franze Hossingera z Květušína čp. 11, jehož žena a Annina matka Victoria byla rozená Zachová z Další Lhoty (Hinterstift)
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Petrus Dolzer
Jeho podpis v kronice obecné školy ve Svatém Tomáši
Repro Kronika německé obecné školy Svatý Tomáš, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)
Petrus Dolzer
Dvě stránky z jeho cestovního pasu
Repro z daru Jana Račáka
Petrus Dolzer
Roku 1938 je tu zachycen mezi dětmi mateřské školky ve Frymburku
Repro R. Köplinger, Ein Friedberger erinnert sich : Erlebtes und Erlauschtes aus dem Böhmerwald und dem Bayerischen Wald (1992), s. 21
Petrus Dolzer
Repro Glaube und Heimat, 1971, č. 20, s. 855,
viz i Hans Hölzl
Petrus Dolzer
Obálka (1935) vlastním nákladem vydané knihy
Petrus Dolzer
Titulní list rukopisu jeho hry "Im Banne des Hochwalds", tj. "V zakletí hvozdu"
Repro z daru Jana Račáka
Petrus Dolzer
Titulní list rukopisu jeho hry "Das stumme Kind", tj. "Němé dítě"
Repro z daru Jana Račáka
Petrus Dolzer
Obálka (2015) českého vydání třetího dílu jeho frymburské farní kroniky
Repro z daru Jana Račáka
Petrus Dolzer
Osvědčení místní správní komise ve Frymburku z července roku 1945
Repro z daru Jana Račáka
Petrus Dolzer
Povolení k cestě do Rakouska, vystavené ONV v Kaplici 21. listopadu roku 1946
Repro z daru Jana Račáka
Petrus Dolzer Petrus Dolzer
Rodné Hruštice (viz i Matthias Hofbauer a Bernhard Rudolf Pachner) na leteckých snímcích z let 1949 a 2008
Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009
Petrus Dolzer
Co zůstalo z Hruštic (2016)
Foto Martin Uhlíř
Petrus Dolzer
Boží muka původně stojící u cesty z Frymburka do rodných Hruštic a dále do Boletic a do vnitrozemí, byla před zatopením původního jejich stanoviště přemístěna k bývalému frymburskému Friedlovu statku, dnes rovněž zaniklému - stav v roce 1959 a 2009
Repro Z. Paloušová, Kamenná boží muka v jižních Čechách a přilehlé Moravě (2009), s. 75, kresba Bohuslav Coufal, foto Zdenka Paloušová
Petrus Dolzer
Fara ve Frymburku
Foto Ivo Kareš
Petrus Dolzer
Dva záběry jeho hrobu "u Panny Marie na paloučku" ("Maria-Anger") při klášteře Schlägl
Foto Jan Mareš
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko