Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

FRANZ XAVER CHANOWSKY

Franz Xaver Chanowsky
Záznam o jeho narození v Němčicích 27. prosince roku 1789 Josefu a Notburze Chanovských (i on je psán takto česky) de Longa Villa, tj. z Dlouhé Vsi, také o jeho křtu "in Capello Nemcisensi"
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Franz Xaver Chanowsky
Záznam o jeho úmrtí v Němčicích a uložení ostatků "pozůstalého vdovce po †Alžbětě baronce Chanovský, rozené baronce Puteany z Prahy a c.k. setníka ve vojště" do krypty "v Krasilově", kde je i "cedule" se zjištěním příčiny smrti "věkem"
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Franz Xaver Chanowsky
Obálka (1995, Kulturní spolek pro Čestice a okolí) knihy, jejíž titul v rukopise pořídil zřejmě někdo až po smrti autorově
Franz Xaver Chanowsky
Erb rodu Chanovských
Repro archív autora, zpracoval Vladimír Červenka
Franz Xaver Chanowsky
Tak psal sám o sobě a o smrti své ženy
Repro F.X. Chanowsky, Několik poznámek k historii Čestic a Němčic (1995)
Franz Xaver Chanowsky
Pavilon v parku němčického zámku na snímku z roku 1968 má ještě alespoň střechu
Repro J. Lhoták - J. Novák, Pošumaví (2013), s. 172, foto P. Špandl, Národní památkový ústav České Budějovice
Franz Xaver Chanowsky
Svéradice u Horažďovic, okres Klatovy, rodiště jezuity Vojtěcha Chanovského
Repro www stránky Sluneční hodiny v České republice a na Slovensku
Franz Xaver Chanowsky
Hrad Rabí na barevné litografii Augusta Hauna (1864)
Repro A. Haun, Album vedut Království českého (2007)
Franz Xaver Chanowsky
Půdorys hradu Rabí s vyznačením jeho stavebních fází
Repro Sborník prací z historie a dějin umění, 2011, č. 6, s. 216
(T. Durdík, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů /1999/)
Franz Xaver Chanowsky
Poutní kostel sv. Anny u Kraselova na olejomalbě Jiřího Rejžka z roku 1952
Repro J. Rejžek - J. Skalický, Mračna krajiny (2014), s. 30

O poutním kostele sv. Anny u Kraselova, který ještě za druhé světové války dal opravit Karel, baron Dlauhoweský, majorátní pán v Němčicích a v Kraselově, na stránkách protektorátního jihočeského listu
Repro Jihočeská jednota, 1943, č. 43, s. 4

O rodu Dlauhoweských z Dlouhévsi
i se zmínkou o něm

Repro P. Mašek, Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti. Díl I, A-M (2008), s. 185
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko