Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

JOHANN BREZINA


Jeho článek k 600. jubileu Hojné Vody vyšel v červnovém čísle krajanského
měsíčníku roku 1953 a je podepsaný Hans Brezina

Repro Hoam!, 1953, č. 6, s. 26-27
Johann Brezina
Jeho rodné Nové Hrady s Údolím (Niederthal) v popředí a v něm patrnou silnici
od Trhových Svinů na pohlednici Josefa Seidela

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)
Johann Brezina
Rozmístění novohradských skláren
Repro Novohradské hory a Novohradské podhůří : příroda, historie, život (2006), s. 727, mapa Karel Kuča, zákres Jiří Fröhlich
Johann Brezina
Jiná mapa skláren na Novohradsku uvádí (místy ovšem chybně) i německá jména osad
Repro projekt Po stopách společné historie
Johann Brezina
Úlomky renesančního skla na Vilémově hoře
Repro Novohradské hory a Novohradské podhůří : příroda, historie, život (2006), s. 728, foto V. Komasová
Johann Brezina
Stříbrné Hutě, jak je zpodobil Vojtěch Brechler pro věhlasnou Ottovu edici Čechy
Repro A. F. Šubert, Čechy. Díl VI., V jihovýchodních Čechách. I., Novohradsko [189-], s. 73
Johann Brezina
Stříbrné Hutě na pohlednici z doby kolem roku 1900 (viz i Robert Hamerling)
Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)
Johann Brezina
Jiná pohlednice, zachycující Stříbrné Hutě, které prý roku 1810 navštívil sám rakouský císař,
někdy mězi oběma světovými válkami dvacátého století

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)
Johann Brezina

Johann Brezina
Stříbrné a Skelné Hutě na leteckých snímcích z let 1952 a 2008
Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Johann Brezina
Plán brusírny skla v Jiříkové údolí (1817)
Repro Novohradské hory a Novohradské podhůří : příroda, historie, život (2006), s. 732, foto A. Sassmann
Johann Brezina
Sklárna v Jiříkově Údolí na obraze Karla Liebschera
Repro A. F. Šubert, Čechy. Díl VI., V jihovýchodních Čechách. I., Novohradsko [189-], s. 72
Johann Brezina
Paul a Johann Meyrovi, provozující na přelomu 18. a 19. století jeden z největších
komplexů sklářských hutí nejen na Šumavě, nýbrž v celém Rakousku

Repro J. Lněničková, Sklářský příběh ze Šumavy : 1772-1996 : (o firmě založené Josefem Meyrem roku 1772), katalog výstavy (1997), s. 6
a R. Kubitschek, Eleonorenhain : hundert Jahre Böhmerwälder Glasmacherkunst (1932), frontispis
Johann Brezina
Jiný portrét Johanna Meyera
Repro Šumava, jaro 2014, s. 6, olej na plátně ze sbírek Vimperského muzea
Johann Brezina
O Červeném blatu a Jiříkově Údolí vyprávěla reportáž České televize
v jednom z dílů Toulavé kamery na podzim roku 2009

Repro www stránky České televize
Johann Brezina
Co zbylo z huti Paulina na úpatí Kamence, nejvyššího z vrcholů celých Novohradských hor (nápis zmiňuje bratra Pauliny Jiřího Augusta Buquoye, zakladatelem huti byl však strýc jich obou Johann Nepomuk Buquoy)
Foto Jan Cempírek
Johann Brezina
Johann Brezina

Johann Brezina
Paulina na leteckých snímcích z let 1952 a 2008
Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Johann Brezina
Docela vzácný snímek z první poválečné zimy 1945/1946 v Pohoří na Šumavě se směrovou tabulí
na Stříbrné Hutě - ... nebylo prý tenkrát většího konce světa

Repro J. Marek, Smrt v celním pásmu : historické reportáže o ostraze čs. hranic v letech 1918-1948 (2000), s. 156
Johann Brezina
Půdory s a bokorys dvoukomorové sklářské pece ze 17. až 18. století
Repro M. Frajt, Za skrytými poklady Novohradska : historie sklářství, heraldika, plavení dřeva,
na kole za krásou Novohradských hor (2011), s. 5
Johann Brezina
Ručně malovaný nový znak Pohorské Vsi na kopii historického pohárz z 16. a 17. století zvaného "vilkum" ("humpen")
Repro M. Frajt, Za skrytými poklady Novohradska : historie sklářství, heraldika, plavení dřeva, na kole za krásou Novohradských hor (2011), s. 34
Johann Brezina
Pečeť cechu sklářů Nové Hrady z roku 1793
Repro M. Frajt, Za skrytými poklady Novohradska : historie sklářství, heraldika, plavení dřeva, na kole za krásou Novohradských hor (2011), s. 24
Johann Brezina
"Částečně zachovalá" sklářská huť v Novohradských horách
Repro M. Frajt, Za skrytými poklady Novohradska : historie sklářství, heraldika, plavení dřeva,
na kole za krásou Novohradských hor (2011), s. 48
Johann Brezina
Zánik a pustnutí lidských sídel na jihu Novohradska po roce 1946
Repro Lidové noviny, 31. 5. 2014, příloha Orientace s. VI
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko