Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

KARL BRDLIK

Karl Brdlik
Na snímku z 1. června 1919
Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel
Karl Brdlik
S rodinou na snímku z českokrumlovského fotoateliéru Seidel, datovaném 18. června 1908
Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel
Karl Brdlik
Karl a Pauline Brdlikovi na chvalšinském bále o masopustu roku 1910 v šumavském kroji, vypůjčeném od selky Pilaplové ("Pilaplin") z Křenova
Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank
(ze sbírek Böhmerwaldmuseum, Wien)
Karl Brdlik Karl Brdlik
Pauline Brdliková na dvou snímcích z válečných let 1941-1942
Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Záznam chvalšinské křestní matriky o narození jeho ženy
Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam chvalšinské oddací matriky o jeho svatbě v Kájově dne 26. července roku 1902 - ženich Karl Julius Brdlik, narozený 2. listopadu roku 1874 v rakouském Linci jako syn adjunkta berního úřadu v Ústí nad Orlicí (Wildenschwert) Felixe Karla Brdlika a Marie, roz. Tobnerové z Českých Budějovic (Budweis), byl tehdy učitelem ve Chvalšinách, nevěsta Pauline, narozená 8. května roku 1880 ve Chvalšinách čp. 24, byla pak dcerou zdejšího měšťana Franze Simandla a Theresie, roz. Ziefreundové z Chvalšin čp. 2
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Karl Brdlik
Prvňáci obecné školy v Kájově z roku 1931 a on, tehdy už sedmapadesátník, stojící nalevo při zdi školní budovy
Repro Glaube und Heimat, 1995, č. 7, s. 84
Karl Brdlik
Se žáky obecné školy v Kájově roku 1933...
Repro Glaube und Heimat, 1980, č. 5, s. 47
Karl Brdlik
... a v témže roce s tamními žákyněmi
Repro Glaube und Heimat, 1987, č. 7, s. 60

Arch sčítání lidu, vyplněný ve Chvalšinách čp. 24 roku 1921, uvádí ho i s manželkou Pauline (*8. května 1880 ve Chvalšinách), dcerou Beate (*9. května 1917 ve Chvalšinách) a ovdovělou maminkou Marií (*6. prosince 1851 v Českých Budějovicích)
Repro Sčítání lidu 1921, Chvalšiny, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)
Karl Brdlik
Záznam chvalšinské školní kroniky o jeho přeložení v roce 1926 do Kájova a nástupu učitelky Marie Hruškové z Brloha na jeho místo
Repro Kronika obecné a měšťanské školy Chvalšiny, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)
Karl Brdlik
Německá škola v Kájově, kde působil v letech 1926-1935
Repro J. Havlice ... [et al.], 750 let Kájova (2013), s. 69, archiv Musea Fotoateliér Seidel
Karl Brdlik
Budova školy po přestavbě na dalším Seidelově snímku z roku 1931...
Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank
Karl Brdlik
... a dnes (2015)
Foto Ivo Kareš
Karl Brdlik
Záznam o jeho odchodu z Kájova do Chvalšin v roce 1934 v obecní kronice se zmínkou o důstojné slavnosti na rozloučenou za účasti okresního školního inspektora Emila Benatzkyho
Repro Pamětní kniha Kájov, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)
Karl Brdlik
Tady láká Šumavské muzeum v Horní Plané i na jeho "nálezy z doby ledové"
Repro Führer zum Lehrertag 1936 in B.-Krumau : Juli 1936
Karl Brdlik
Hned ve druhém čísle prvního ročníku krajanského časopisu "Hoam!" se jeho jméno objevilo v čele seznamu těch, kdo "zemřeli v cizině" s dovětkem "Německá zem jim budiž lehkou!"
Repro Hoam!, 1948, č. 2, s. 12
Karl Brdlik
Idealizovaná podoba hradiště Raciberk (viz i Leonhard Franz) na Brdlikově kresbě z roku 1928
Repro J. Havlice ... [et al.], 750 let Kájova (2013), s. 31
Karl Brdlik
Řez mohylami v lesních tratích Weiherbühel a Pfarrwald u Boletic v jeho kreslené dokumentaci z roku 1929
Repro J. Havlice ... [et al.], 750 let Kájova (2013), s. 16, archiv Arecheologického ústavu v Praze
Karl Brdlik
Jeho dokumentace o nálezech keramických nádob z halštatských mohyl v lesní trati
Weiherbühel u Boletic z roku 1929

Repro J. Havlice ... [et al.], 750 let Kájova (2013), s. 25, archiv Arecheologického ústavu v Praze
Karl Brdlik

Karl Brdlik
Dva snímky českokrumlovského fotoateliéru Seidel s jeho nálezy a určením "Kalsching Pötschmühle"
Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Karl Brdlik
Několik záběrů lokality Weiherbühel u Boletic
Repro Vítaný host na Šumavě a v Českém lese, léto 02/2011, s. 39, foto Jiří Křivánek
Karl Brdlik
Nádoby z pohřební výbavy halštatských mohyl, nalezené jím roku 1929 na pohřebišti v lesní trati Weiherbühel u Boletic
Repro J. Havlice ... [et al.], 750 let Kájova (2013), s. 12, Regionální muzeum v Českém Krumlově, foto Ladislav Pouzar
Karl Brdlik
Keramická nádoba nalezená Brdlikem v roce 1930 v mohyle na pohřebišti v lesní trati Pfarrwald (Farský les) u Boletic
Repro J. Havlice ... [et al.], 750 let Kájova (2013), s. 28, archiv Arecheologického ústavu v Praze

Ke druhému výročí Brdlikova skonu napsal Karl Schefczik o jeho významu tento text do krajanského měsíčníku
Repro Hoam!, 1950, č. 5, s. 6
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko