Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

ISAK SIMON BLOCH

Isak Simon Bloch
Originál jeho dopisu z 19. března roku 1884
Repro M.Chmelenský, Židovské komunity na Sušicku (2013), s. 80
(SOkA Klatovy, OÚ Sušic e, inv. č. 543, sign. 5-4-31-3-39, kart. 82)

Záznam o jeho skonu v sušické židovské matrice
Repro Národní archiv, fond Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích (Badatelna.eu)

Záznam sušické židovské matriky o narození jeho syna Simona Blocha
Repro Národní archiv, fond Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích (Badatelna.eu)

Pozvánka a podrobný program slavnosti "zasvěcení" nové synagogy v Hartmanicích,
které se konalo 26. května 1884

Repro M.Chmelenský, Židovské komunity na Sušicku (2013), s. 80
(z daru Tomáše Šperla)
Isak Simon Bloch
Stavební plány synagogy
Repro M.Chmelenský, Židovské komunity na Sušicku (2013), s. 78 (ze sbírek Západočeského muzea v Plzni)
Isak Simon Bloch
Jediná dosud nalezená stará fotografie synagogy v Hartmanicích, podle níž se postupovalo při rekonstrukci
Repro www stránky Horská synagoga Hartmanice
Isak Simon Bloch
Stav před zahájením rekonstrukce v roce 2002
Repro www stránky Horská synagoga Hartmanice
Isak Simon Bloch
Obnovená budova hartmanické synagogy na snímku z června 2012
Repro Wikipedia, foto Jitka Erbenová
Isak Simon Bloch
Michal Klíma, který se zasloužil o obnovu hartmanické synagogy, zde druhý zleva vedle své ženy Jany, uprostřed český spisovatel Ivan Klíma, jeho otec, vpravo jeho syn Matěj a sestra Marie
Repro Einen Moment bitte! Oder zwei? : Begegnugen über die bayerisch-böhmische Grence (2016), s. 71
Isak Simon Bloch
Rodina Blochova z Hartmanic na snímku už ze století dvacátého
Repro R. Podhola, 583 portrétů zmařené Šumavy (2016), s. 32
Isak Simon Bloch
Razítko Židovské náboženské obce v Hartmanicích
Repro www stránky Horská synagoga Hartmanice
Isak Simon Bloch
Přípis Zemského úřadu v Praze Okresnímu úřadu v Sušici ze dne 5. listopadu 1931 o plánovaném zrušení Židovské náboženské obce v Hartmanicích
Repro M.Chmelenský, Židovské komunity na Sušicku (2013), s. 68 (SOA Klatovy, OÚ Sušice /1906-1931/, inv. č. 543, kart. 82 )
Isak Simon Bloch
Komplex továrních budov v Chlumu, kde se válcovaly cínové folie pro výrobu zrcadel, skleněné tabule pro zrcadla byly broušeny a leštěny ve dnes zcela zaniklém Frauenthalu, zakoupeném Blochem roku 1864 - z Frauenthalu se dopravovaly zrcadlové polotovary do Hartmanic, kde se v Blochově domě čp. 1 opatřovaly zrcadlící cínovou vrstvou
Repro M.Chmelenský, Židovské komunity na Sušicku (2013), s. 53 (ze sbírek Západočeského muzea v Plzni)
Isak Simon Bloch
Pohlednice s Blochovou "Stanniolfabrik" v Chlumu (Chumo)
Repro R. Fink, Advokat und Zuckerbäckern : Handel, Gewerbe und Industrie im Böhmerwald 1930 bis 1940 (2005), s. 271
Isak Simon Bloch
Pohlednice českokrumlovské firmy Wolf zachycuje také továrnu rodiny Blochovy v Chlumu
Repro M. Leiš, Šumava na pohlednicích ateliéru WOLF (2015), s. 69
Isak Simon Bloch
Frauenthal na pohlednici téže provenience
Repro M. Leiš, Šumava na pohlednicích ateliéru WOLF (2015), s. 24
Isak Simon Bloch
Frauenthal na březích Křemelné
Repro E. Kintzl - J. Fischer, Verschwundener Böhmerwald (2016), s. 56
Isak Simon Bloch
Frauenthal před zánikem
Repro E. Kintzl - J. Fischer, Verschwundener Böhmerwald (2016), s. 61
Isak Simon Bloch
Dvoupatrový dům čp. 1 v Hartmanicích, který dal Isak S. Bloch v letech 1869-1870 zbudovat stavitelem Georgem Beywlem, tvoří dodnes jednu z dominant města
Repro M.Chmelenský, Židovské komunity na Sušicku (2013), s. 54 (ze sbírek Západočeského muzea v Plzni)
Isak Simon Bloch
Tam nahoře, kam ukazuje Walter Bloch, který se ještě v Hartmanicích narodil, byl jeho dětský pokoj
Repro Einen Moment bitte! Oder zwei? : Begegnugen über die bayerisch-böhmische Grence (2016), s. 73
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko