Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

HILDE BLAHAOVÁ

Hilde Blahaová
Repro www stránky Diözese Rottenburg-Stuttgart
Hilde Blahaová
Při setkání krajanů na travnaté zahradě domu Emmy Kletzenbauerové v Rychnově nad Malší
sedí na těchto dvou snímcích vedle domácí paní

Repro z daru Emmy Kletzenbauerové
Hilde Blahaová
Její nekrolog na stránkách krajanského měsíčníku
Repro Glaube und heimat, 2016, č. 8/9, s. 46-47
Hilde Blahaová
Rychnov nad Malší na snímku z roku 2009 s tou nepotlačitelnou vznešeností věže a starých stromů, mířících k nebi spolu s ní
Foto Pavel Polák
Hilde Blahaová
Kříž v zaniklých Mikolech, vysvěcený dne 28. května roku 1933
Repro Glaube und Heimat, 1982, č. 8, s. 46
Hilde Blahaová Hilde Blahaová
Někdejší Mikoly (nahoře) a sousední Obec na leteckých snímcích z let 1952 a 2008
Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009
Hilde Blahaová
Koruna kaštanu přerůstající trosky zaniklé vsi Obec (Obst)
Repro M. Bureš, Vesnice zaniklé po roce 1945 a kulturní krajina Novohradských hor : příklad archeologické transformace (2015), s. 278, foto Michal Bureš
Hilde Blahaová
Tady kdysi stávaly Mikoly
Repro Kapličky : rehabilitace drobných sakrálních staveb v jihočeském pohraničí, projekt podpořený z Programu rozvoje venkova. Novohradské hory a podhůří (2011), s. 13, foto Milan Koželuh
Hilde Blahaová
Znak města Duttenberg, od roku 1972 městské části Bad Friedrichshall,
kde 50 let žila a kde je pochována

Repro Wikipedia
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko