Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

JOSEF BERAUS

Josef Beraus
Jako dvacetiletý c.k. voják na snímku českokrumlovského fotoateliéru Seidel s datem 17. srpna 1918
Repro Fotobanka Fotoateliér Seidel
Josef Beraus
Na snímku datovaném 15. dubna roku 1939 s Berausovou adresou "Zippendorf 6"
Repro Fotobanka Fotoateliér Seidel
Josef Beraus
Repro Hoam!, 1986, č. 8, s. 478
Josef Beraus
Manželka Maria, roz. Mühlbergerová z Cipína, se kterou měl Josef Beraus pět dcer a tři syny, zemřela v lednu 1970 v ebersberské nemocnici
Repro Glaube und Heimat, 1970, č. 5, s. 209
Josef Beraus
Tady figuruje na tablu vyhnaných majitelů usedlostí z Cipína...
Repro Glaube und Heimat, 1973, č. 12, s. 499
Josef Beraus
... tablo jejich žen
Repro Glaube und Heimat, 1975, č. 4, s. 86

Záznam o jeho narození v křestní matrice obce Slavkov dosvědčuje, že novorozencův otec Jakob Beraus tu na čp. 25 ševcoval (byl synem rolníka v Suši čp. 8 Josefa Berause a jeho ženy Marie, roz. Plahaové, z Velislavic čp. 12), matka Franziska byla roz. Irrová, ze Slavkova čp. 22 (její otec Adalbert Irro měl za ženu Marii, roz. Grillovou, z Kyselova čp. 6) - dodatečný přípis zpravuje nás o svatbě Josefa Berause s Marií Mühlbergerovou z Cipína v únoru roku 1922 ve slavkovském kostele sv. Bartoloměje apoštola
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Josef Beraus
Tento snímek provázel v krajanském časopise jeho vzpomínku
na hasičský sbor žáků školy ve Slavkově, jehož byl členem

Repro Hoam!, 1957, č. 9, s. 6
Josef Beraus Josef Beraus
Památník zbylých náhrobků v rodném Slavkově na snímcích z let 2015 a 2016
Foto Ivo Kareš a Pavel Polák
Josef Beraus
Na památníku je umístěn i seznam rodin z Cipína, pochovaných na slavkovském hřbitově
Foto Pavel Polák
Josef Beraus
Cipín a Slavkov spolu na staré pohlednici
Josef Beraus
Tvrz a kostel sv. Bartoloměje ve Slavkově na starých pohlednicích (viz i Leonhard Thür)
Repro archív Jana Palkoviče a Ivo Janouška
Josef Beraus
Josef Beraus

Josef Beraus
... a v roce 2009
Foto Jan Mareš a Ivo Kareš

Josef Beraus
Josef Beraus
Opravený slavkovský kostel v roce 2016
Foto Ivo Kareš
Josef Beraus
Dům čp. 6 v zaniklém Cipíně, kde starostoval...
Repro Hoam!, 1982, č. 1, s. 22
Josef Beraus
... a to jediné, co z Cipína zůstalo: rozpadlá kaple...
Repro M. Anděra a P. Zavřel za kol., Šumava : příroda,
historie, život (2003), s. 461, foto Michal Valenčík
Josef Beraus
... snímek z roku 1964 zachycuje kapli zvanou
"Hanesn-Marter" takto...

Repro Glaube und Heimat, 1967, č. 14, s. 563
Josef Beraus
... na začátku 21. století byla kaple v někdejším Cipíně obnovena - podle článku Pavla Mörtla v časopise Turista s připojenou mapkou ji zdobí kopie mariánského obrazu "ze soukromé sbírky Adolfa Berause, který žije v bavorském Landshutu"
Repro Turista, 2010, č. 3, s. 31, foto Pavel Mörtl
Josef Beraus
Josef Beraus
Na snímku z roku 2015 je ovšem kaplička už opět bez obrazu...
Foto Pavel Polák
Josef Beraus Josef Beraus
Zaniklý Cipín na leteckých snímcích z let 1949 a 2011
Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009
Josef Beraus
Tady stávaly statky v Cipíně
Foto Ivo Kareš
Josef Beraus
Pieta z Cipína z doby kolem roku 1390 před a po restaurování; je vytesána z vápence a tvoří dnes cennou součást sbírky středověkého umění Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou
Repro Výroční zpráva Alšovy jihočeské galerie za rok 2009, s. 21, foto Jaroslav Fuka
Josef Beraus
Pasovarský "Gaymühle" u zaniklé Trojaně na potoce Čertice,
jak vyhlížel před svým zničením...

Repro archív autora
Josef Beraus
... a místo, kde "pasovarský" mlýn stával
Repro archív autora
Josef Beraus
Nový dům postavený na témže místě ještě později
Foto Jan Mareš
Josef Beraus
Svatba Franze a Marie Neubauerových...
Repro archív autora
Josef Beraus
Rodina mlynáře Franze Neubauera v roce 1939
Repro archív autora
Josef Beraus

Josef Beraus
Na snímcích z roku 1942 jsou zachyceni Franz a Marie se synem Josefem
Repro archív autora

Josef Beraus
Trojaň před rokem 1946...
Repro archív autora
Josef Beraus
... a v roce 1969
Repro Glaube und Heimat, 1969, č. 10, s. 405
Josef Beraus
Interiér kostela v polovině šedesátých let 20. století
Repro archív autora
Josef Beraus
Tady poutní kostel stával (2013) - úhly snímků odpovídají starým fotografiím výše...
Foto Ivo Kareš
Josef Beraus
Josef Beraus Josef Beraus
Kříž, který připomíná poutní místo
Foto Ivo Kareš
Josef Beraus
Farní korouhev vyhnanců ze Svéraze
Repro Glaube und Heimat, 1983, č. 12, s. 69

Rodokmen papírenské "dynastie" Spiro (viz i Hans Foschum)
Repro W. Jungwirth, Wettern-Pötschmühle (1995), s. 95
Josef Beraus
Vila rodiny Spiro, dnes hotel Golf ve Větřní, a boží muka u lesíka Gschirbani-Hölzl, která ji také připomínají
Repro W. Jungwirth, Wettern-Pötschmühle (1995), s. 167 a www strábky Obec Větřní
Josef Beraus
Paní Ilse Spiro - ta dívka s copem vedle ní je Nelly Irsiglerová, provd. Kainzbauerová,
při svěcení praporu sdružení veteránů ve Větřní v srpnu roku 1937

Repro W. Jungwirth, Wettern-Pötschmühle (1995), s. 164
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko