Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

EMIL BENATZKY

Emil Benatzky Emil Benatzky

Emil Benatzky Emil Benatzky
Několik jeho fotografií z fotoateliéru Seidel, ty dvě "civilní" z roku 1925, další dvě v úboru spolku Schlaraffia Krumavia pořízeny o 10 let později
Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Emil Benatzky
Repro Chronik der Volksschule Radschin
(SOA v Třeboni - digitální archív)
Emil Benatzky
Jeho žena
Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel
Emil Benatzky
Jeho příručka Schulleiter z roku 1935 pro ředitele škol a jejich styk s úřady. učitelstvem a rodiči používá jako místní určení vzorů úředních písemností i jména dnes zaniklých osad z okolí Ondřejova, jak je autor znal ze své školské praxe
Repro E. Benatzky - J.A. Kupka, Der Schulleiter (1935), vazba a s. 261 a 559
Emil Benatzky
Výstřižky o něm a jeho přeložení na sever ve školní kronice obce Pernek roku 1935
Repro Kronika německé obecné školy Pernek, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)
Emil Benatzky
Desky kroniky německé chlapecké obecné a měšťanské školy v Českém Krumlově z let 1905-1938 a životopis Benatzkyho, zapsaný tam v roce 1935
Repro Kronika německé chlapecké obecné a měšťanské školy Český Krumlov, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)
Emil Benatzky
Foto bratrovo a vzpomínky na něho i s tímto anglickým resumé, jak je Emil Benatzky zveřejnil roku 1960 ve čtvrtletníku "Sudetenland"
Repro Sudetenland, 1960, č. 3, s. 175, 185 a obr. příl.
Emil Benatzky
Ralph Benatzky a jeho báseň bratrovi
Repro Meyers Enzyklopädisches Lexikon, Band 3:
Au-Ber (1971), s. 773
Emil Benatzky
Repro Sudetenland, 1960, č. 3, obr. příl.
Emil Benatzky
Rakouská poštovní známka
s portrétem bratra Ralpha
Emil Benatzky
Sem do knížecí schwarzenberské myslivny Schwarzwald (dnes lesní správa Uhlíkov) údajně jezdíval i Ralph Benatzky (podle Jihočeských listů z roku 1938 20.-21. srpna toho politicky horkého léta /jinak bylo prý počasí nepříznivé/ "na zámeček Schwarzwald u Horní Plané" zavítal lord Runciman v neblaze proslulé misi, předcházející mnichovskému ortelu nad Československem)
Repro Hoam!, 2001, č. 4, s. 21
Emil Benatzky
Personál polesí Černý les v čele s vrchním lesním správcem Leopoldem Schuchem, jehož paní byla operetní zpěvačkou a přítelkyní Ralpha Benatzkyho a jeho první ženy, šansoniérky s uměleckým jménem Josma Selim, zesnulé v srpnu 1929
Repro A. Markus, Schwarzenberská ročenka 1935, s. 137
Emil Benatzky

Emil Benatzky
Několik snímků myslivny "Černý les" s úryvkem článku, který provázejí a ve kterém je zmínka i o pobytu Ralpha Benatzkyho (křestní jméno je ovšem uvedeno s chybou tisku)
Foto Ivo Kareš a repro Vítaný host na Šumavě a v Českém lese, zima 04/2009, s. 36-37

Emil Benatzky
Obálka deníků Dr. Ralpha Benatzkyho jak vyšly ve "zvukové knize" se snímkem skladatele a jeho ženy Josmy Selim před Braniborskou branou v Berlíně (nakladatelství Duo-Phon Records, 2006)
Emil Benatzky
Plakát k vystoupení Benatzkyho ženy v Brně (podobně prý vystoupila ve dvacátých letech i v Českých Budějovicích)
Repro www stránky Rene Wanner's Poster Page
Emil Benatzky
Plakát (1935) filmu podle nejslavnější Benatzkyho operety U Bílého koníčka v režii Karla Lamače
Repro www stránky Planet Vienna

Píseň Ralpha Benatzkyho "Gebundene Hände" v podání Zarah Leanderové
Záznam filmu vystavený na YouTube
Emil Benatzky
Pamětní deska Ralpha Benatzkyho na hotelu Im Weissen Roessl (U Bílého koníčka) v Sankt Wolfgang am See...
Repro www stránky Ralph Benatzky
Emil Benatzky
... a jeho hrob v Sankt Wolfgang am See
Repro www stránky Grabstaetten, cemeteries, graveyards, Graeber

Veith Brabetz uveřejnil v roce 1955 na stránkách ústředního listu vyhnaných krajanů
tuto vzpomínku na celou rodinu Benatzkych

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1955, č. 29, s. 8 (Bayerische Staatsbibliothek - Digitalisat-Bestellung)
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko