Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

BRUNO MARIA ADLER (ps. URBAN ROEDL)

Bruno Maria Adler
Repro Vierteljahresschrift / Adalbert Stifter Institut des Landes Oberösterreich, 1969, č. 3/4, s. 95
Bruno Maria Adler
Rodné Karlovy Vary
Foto Květa Cempírková

Podle tohoto záznamu karlovarské židovské matriky, zaneseného do ní až v únoru 1891, narodil se v Karlových Varech čp. 105 14. října roku 1888 a byl týden nato i obřezán a dáno mu jméno Bruno - chlapcův otec Moritz Adler, obchodní příručí (zde "Commis") v Karlových Varech, narozený v Pochlovicích (dnes jsou Horní i Dolní Pochlovice jen částí města Kynšperk nad Ohří), byl (nemanželským) synem Rosie Adlerové z Pochlovic, novorozencova matka Teresia, narozená v Chodově (Chodau), byla dcerou Hermanna Hirsche, obchodníka z Kynšperka nad Ohří (Königsberg) a jeho ženy Libusse, roz. Löwové - prázdná zůstala rubrika pro jméno toho, kdo provedl chlapcovo obřezání
Repro Národní archiv, fond Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích (Badatelna.eu)
Bruno Maria Adler
Selský statek v Pochlovicích, rodné vsi jeho otce
Repro Mitteilungsblatt der Sudetendeutschen Landsmannschaft, 2012, č. 1, s. 13
Bruno Maria Adler
Titulní list antologie "Stimmen aus Böhmen", kterou roku 1944 vydal v Londýně exilový komunista Pavel Reiman (Paul Reimann) a kde je "Urban Roedl" také zastoupen
Repro Nachlaß Erhard Jos. Knobloch. Teil 1, Systematischer Katalog der Bibliothek (1996), s. 167
Bruno Maria Adler
Drobná zpráva o přípravě nového vydání jeho monografie o Adalbertu Stifterovi v nakladatelství Bowes & Bowes v Cambridgi v anglické verzi
Repro Vierteljahresschrift / Adalbert Stifter Institut des Landes Oberösterreich, 1952, č. 4, s. 111
Bruno Maria Adler
Pochvalná zpráva o jeho knize ke Stifterovu jubileu v roce 1955 na stránkách krajanského měsíčníku
Repro Hoam!, 1955, č. 12, s. 29
Bruno Maria Adler
Obálka jeho knihy o Stifterovi vydané v nakladatelství Rowohlt v Reinbeku (1965)
Bruno Maria Adler
Jeho medailon z materiálů Sudetoněmeckého archivu, jehož autorem je Rudolf Hemmerle,
mj. bibliograf díla Franze Kafky

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1993, č. 42, s. 8
Bruno Maria Adler
Obálka českého překladu (1999) jeho knihy "Kampf um Polna" z roku 1934
Bruno Maria Adler
Stará kreslená pohlednice z Horní Plané, zachycující náměstí, Stifterův pomník a rodný dům,
za kostelem pak i Dobrovodský vrch s obdělanými polnostmi kolem

Repro Hoam!, 2014, č. 4, s. 9 (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)
Bruno Maria Adler
Rodný dům Adalberta Stiftera v Horní Plané
Foto Ivo Kareš
Bruno Maria Adler
Hlavní oltář hornoplánského kostela
Foto Pavel Polák
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko