Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

JOHANNES PETRASCHEK

Na titulním listě vlastní knihy
s vročením advent 1989

Na titulním listě vlastní knihy
s vročením advent 1989


Na vzácném snímku školáků jednotřídky v Krásné Hoře z roku 1920 stojí, tehdy sedmiletý, ve druhé řadě třetí zprava

Na vzácném snímku školáků jednotřídky v Krásné Hoře z roku 1920 stojí, tehdy sedmiletý, ve druhé řadě třetí zprava

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1985, č. 8, s. 319


Záznam oddací matriky farní obce České Žleby o svatbě jeho rodičů: ženich Ottomar Petrášek, knížecí schwarzenberský hajný v Krásné Hoře, byl rodem ze Dvorce (dnes část městyse Dub v okrese Prachatice) čp. 18, kde přišel na svět jako syn knížecího schwarzenberského hajného Franze Petráška (konal tu funkci podle matriky v Jaroníně čp. 36) a jeho ženy Anny, roz. Pasákové z Maloviček (dnes osada obce Malovice v okrese Prachatice) čp. 21, nevěsta Marie, o deset let mladší nežli ženich, byla pak dcerou knížecího schwarzenberského hajného v Krásné Hoře Karla Kriega (ten je tu i podepsán) a jeho manželky Albiny, roz. Hopfingerové z Dolního Cázova (zaniklého dnes stejně jako Krásná Hora) čp. 9

Repro SOA v Třeboni - digitální archív


Vdova Marie Petrascheková se svými dětmi Idou a Johannesem na snímku z doby první světové války

Vdova Marie Petrascheková se svými dětmi Idou a Johannesem na snímku z doby první světové války

Repro L. Němec, Krásná Hora : Schönberg im Böhmerwald : historie zapomenuté tkalcovské vsi (2015), s. 46 (ze sbírek Böhmerwäldler Heimatstube Haidmühle)


Podpis a obálka vlastním nákladem vydané knihy o Schwarzenberském plavebním kanálePodpis a obálka vlastním nákladem vydané knihy o Schwarzenberském plavebním kanále

Podpis a obálka vlastním nákladem vydané knihy o Schwarzenberském plavebním kanále


Dobová a současná fotografie místa, kde stávala rodná hájovna v Krásné Hoře

Dobová a současná fotografie místa, kde stávala rodná hájovna v Krásné Hoře

Dobová a současná fotografie místa, kde stávala rodná hájovna v Krásné Hoře

Repro L. Němec, Krásná Hora : Schönberg im Böhmerwald : historie zapomenuté tkalcovské vsi (2015), s. 68


Škola v Krásné Hoře vpravo dole na staré pohlednici

Škola v Krásné Hoře vpravo dole na staré pohlednici

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)


Co zůstalo z Krásné Hory

Co zůstalo z Krásné Hory

Co zůstalo z Krásné Hory

Foto Pavel Polák


Rozcestí zvané Sedmicestí s krátkou historií Krásné Hory na informační tabuli, vytvořené v roce 2015 v rámci projektu " Album Šumavy"Rozcestí zvané Sedmicestí s krátkou historií Krásné Hory na informační tabuli, vytvořené v roce 2015 v rámci projektu " Album Šumavy"

Rozcestí zvané Sedmicestí s krátkou historií Krásné Hory na informační tabuli, vytvořené v roce 2015 v rámci projektu " Album Šumavy"

Repro L. Němec, Krásná Hora : Schönberg im Böhmerwald : historie zapomenuté tkalcovské vsi (2015), s. 16


Mapka území zaniklé obce Krásná Hora a zaniklých osad Mlaka a Kamenná Hlava

Repro L. Němec, Krásná Hora : Schönberg im Böhmerwald : historie zapomenuté tkalcovské vsi (2015), s. 17, kresna Luděk Němec


Krásná Hora na leteckých snímcích z let 1949 a 2008Krásná Hora na leteckých snímcích z let 1949 a 2008

Krásná Hora na leteckých snímcích z let 1949 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009


Parte, na vnější straně s fotografií Stožecké kaple, modlitba ke svaté Anně
uvnitř připomíná jí zasvěcený kostel v Českých Žlebech, v němž byl zesnulý
kdysi pokřtěn a který už neexistuje

Parte, na vnější straně s fotografií Stožecké kaple, modlitba ke svaté Anně
uvnitř připomíná jí zasvěcený kostel v Českých Žlebech, v němž byl zesnulý
kdysi pokřtěn a který už neexistuje

Parte, na vnější straně s fotografií Stožecké kaple, modlitba ke svaté Anně
uvnitř připomíná jí zasvěcený kostel v Českých Žlebech, v němž byl zesnulý
kdysi pokřtěn a který už neexistuje

Foto Jan Mareš


Zpráva o propuštění Johanna Kramla do Spolkové republiky v roce 1955
(jeho bratr Erwin ovšem v československém vězení rok předtím zemřel)

Zpráva o propuštění Johanna Kramla do Spolkové republiky v roce 1955
(jeho bratr Erwin ovšem v československém vězení rok předtím zemřel)

Repro Hoam!, 1955, č. 6, s. 21 a 22


zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko