Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

FRANZ MARDETSCHLÄGER

Českobudějovická matrika uvádí ho při narození 26. dubna roku 1810 po otci, který byl kancelistou při zdejším magistrátě, příjmením Matischlägl

Repro SOA v Třeboni - digitální archív


V českokrumlovské "Knize zemřelých" nacházíme záznam o jeho úmrtí v Horní ulici čp. 149, označen je tu jako farář (ze Slavkova) a čestný děkan, pochován byl ještě na starém krumlovském hřbitově u sv. Martina

Repro SOA v Třeboni - digitální archív


Zpráva o jeho úmrtí v ordinariátním listu budějovické diecéze

Zpráva o jeho úmrtí v ordinariátním listu budějovické diecéze

Repro Ordinariátní list Budějovické diecése, 1884, č. 1, s. 2


Obálka a ozdobná vazba (1885) jeho dějin biskupství a diecéze budějovickéObálka a ozdobná vazba (1885) jeho dějin biskupství a diecéze budějovické

Obálka a ozdobná vazba (1885) jeho dějin biskupství a diecéze budějovické


"Laudate", tj. chvalozpěv, věnovaný Mardetschlägerem biskupu Janu Valeriánu Jirsíkovi u příležitosti jeho vizitace ve Slavkově dne 6. září 1856, zachoval se v opise Leonharda Thüra na stránkách tamní školní kroniky s poznámkou, že originál se nachází v rukou autorových

Repro Kronika učitelského rodu Thürů, Slavkov, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)


Titulní list (1877) jiné jeho knihy, vydané v bavorském Řezně a provázené doporučením českobudějovického biskupa Jana Valeriána Jirsíka

Titulní list (1877) jiné jeho knihy, vydané v bavorském Řezně a provázené doporučením českobudějovického biskupa Jana Valeriána Jirsíka


Jeho český článek k historii českobudějovického divadla má vedle zapadlých textů Reinholda Huyera a novějších souhrnů Wilhelma Formanna a G. K. Meerwalda, psaných německy, ojedinělou hodnotu

Repro Budivoj, 1877, č. 70, s. 1 a č. 73, s. 2-3


Titulní list jím opsané práce otcovy z roku 1885 o dějinách města Českých Budějovic s litografií Georga Zorna, zachycující budějovické náměstí v půli 19. stoletíTitulní list jím opsané práce otcovy z roku 1885 o dějinách města Českých Budějovic s litografií Georga Zorna, zachycující budějovické náměstí v půli 19. století

Titulní list jím opsané práce otcovy z roku 1885 o dějinách města Českých Budějovic s litografií Georga Zorna, zachycující budějovické náměstí v půli 19. století

Repro Encyklopedie Českých Budějovic (2006), s. 157 a 334, ze sbírek Jihočeského muzea v Českých Budějovicích


Filiace českobudějovických kronik zaznamenává na schématu Karla Pletzera i tzv.
"kroniku Mardetschlägerovu", sepsanou jeho otcem

Filiace českobudějovických kronik zaznamenává na schématu Karla Pletzera i tzv.
"kroniku Mardetschlägerovu", sepsanou jeho otcem

Repro Encyklopedie Českých Budějovic (2006), s. 254


Kostel sv. Bartoloměje ve SlavkověKostel sv. Bartoloměje ve Slavkově

Kostel sv. Bartoloměje ve Slavkově

Foto Ivo Kareš


Hrad Kuglveit na obraze Ferdinanda Runka z roku 1822...

Hrad Kuglveit na obraze Ferdinanda Runka z roku 1822...

Repro F. Mareš, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Krumlovském.
Svazek první, Okolí Krumlova (1918), s. 305


... a dnes... a dnes

... a dnes

Foto Ivo Kareš


Rekonstrukce možné podoby královského hrádku v Kuklově

Rekonstrukce možné podoby královského hrádku v Kuklově

Repro J. Polách, Jan Smil z Křemže : život táborského hejtmana a loupeživého rytíře (2011), s. 23


Kostel v Kuklově na rytině kněžny Pauliny von Schwarzenberg z roku 1805

Kostel v Kuklově na rytině kněžny Pauliny von Schwarzenberg z roku 1805

Repro F. Mareš, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Krumlovském. Svazek první, Okolí Krumlova (1918), s. 306


Navštívení Panny Marie na deskovém obraze z Kuklova (15. století)

Navštívení Panny Marie na deskovém obraze z Kuklova (15. století)

Repro Glaube und Heimat, 1986, č. 7, s. obálkaKostel v Kuklově v roce 2009Kostel v Kuklově v roce 2009

Kostel v Kuklově v roce 2009

Foto Ivo KarešÚvod podrobné historie hradu a kláštera "Kugelvaidského", jak ji ve své knize "Farní osada Brloh"
z roku 1894 česky popsal učitel Jan Elias

Repro J. Elias, Farní osada Brloh (1894), s. 34-37, 39-42


zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko