Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

BENNO KARLEZ

Repro z daru kláštera Vyšší Brod


Repro z daru kláštera Vyšší Brod


V pozdějším věku

V pozdějším věku

Repro z daru kláštera Vyšší Brod


Slavnostní "komité" při odhalení památníku císaře Františka Josefa v Horní Stropnici na snímku, kde je zachycen prvý zleva (pátý zleva stojí Adalbert Leppa, otec spisovatelů Karla Franze a Konrada Leppových, šestý zprava Hans (Johann) Waltenberger a prvý zprava Franz Steinko, ředitel školy a předseda celého výboru)

Slavnostní "komité" při odhalení památníku císaře Františka Josefa v Horní Stropnici na snímku, kde je zachycen prvý zleva (pátý zleva stojí Adalbert Leppa, otec spisovatelů Karla Franze a Konrada Leppových, šestý zprava Hans (Johann) Waltenberger a prvý zprava Franz Steinko, ředitel školy a předseda celého výboru)

Repro Kronika školy Horní Stropnice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)


Zpráva o jeho úmrtí na "stařeckou slabost" v 74 letech na stránkách školní kroniky z Horní Stropnice

Zpráva o jeho úmrtí na "stařeckou slabost" v 74 letech na stránkách školní kroniky z Horní Stropnice

Repro Kronika školy Horní Stropnice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)


Otcem Karla Karlece byl podle česky psaného záznamu veselské farní matriky Karel Karlec, vrchní dozorce při c.k. "poplatcý strázy" (německý překlad v závorce zní "Oberaufseher bey der k.k. Gefällenwache") a syn pražského měšťana Matěje Karlce a "mateře Anny, rozené Horny též z Prahy", matkou pak dítěte byla "Zofije, dcera p. Antonína Maška rytíře z Maßburgu", bývalého c.k. setníka a hejtmana, nyní poštmistra "w Moldawo-Teynu" (rozuměj v Týně nad Vltavou) "a "Zofije, rozené Prechlerowy z statku Liten (rozuměj Liteň) v kraji Berounském

Repro SOA v Třeboni - digitální archív


Záznam v Directoriu budějovické diecéze na rok 1865 uvádí místo (Bohemus Weseliensis) a datum jeho narození, navíc pak i den, kdy byl vysvěcen na kněze

Záznam v Directoriu budějovické diecéze na rok 1865 uvádí místo (Bohemus Weseliensis) a datum jeho narození, navíc pak i den, kdy byl vysvěcen na kněze

Repro Directorium Divini Officii, Voluntate ac Decreto Reverendissimi, Eximii ac Illustrissimi Domini Domini Joannis Valeriani Miseratione divina et Apostolicae Sedis Gratia Episcopi Bohemo-Budvicensis editum et a Venerabili Clero Dioecesano observandum pro Anno Christi MDCCCLXV, s 53


Kostel sv. Vavřince v Přídolí

Kostel sv. Vavřince v Přídolí

Foto Ivo Kareš


Farní kostel sv. Mikuláše v Horní Stropnici na pohlednici Josefa Seidela...

Farní kostel sv. Mikuláše v Horní Stropnici na pohlednici Josefa Seidela...

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank
(ze sbírek Böhmerwaldmuseum, Wien)


... a dnes (2013)

... a dnes (2013)

Foto Leona Töröková


Hlavní oltář hornostropnického kostela

Hlavní oltář hornostropnického kostela

Repro Glaube und Heimat, 2007, č. 11, obálka


Vedlejší oltář sv. Linharta, "patrona stád"

Vedlejší oltář sv. Linharta, "patrona stád"

Repro Glaube und Heimat, 2007, č. 11, zadní strana obálky


Kostel sv. Martina ve Střížově, kde působil jako kaplan (údajně zde byl pokřtěn Jan Žižka z Trocnova)Kostel sv. Martina ve Střížově, kde působil jako kaplan (údajně zde byl pokřtěn Jan Žižka z Trocnova)

Kostel sv. Martina ve Střížově, kde působil jako kaplan (údajně zde byl pokřtěn Jan Žižka z Trocnova)

Foto Pavel Polák


Interiér kostela sv. Vavřince v Přídolí (viz i Severin Ignaz Gottsmisch)

Interiér kostela sv. Vavřince v Přídolí (viz i Severin Ignaz Gottsmisch)

Foto Pavel Polák


Tištěná grafická nápodoba podpisu Ferdinanda I. na dokumentu z roku 1538

Tištěná grafická nápodoba podpisu Ferdinanda I. na dokumentu z roku 1538

Repro Historica Třeboň 1526-1547 : listy, listiny a jiné prameny k politickým dějinám období zrodu habsburské monarchie. Díl II., Písemnosti z let 1536-1540 (2015), s. 350, foto Tomáš Sterneck (SOA Třeboň, Historica třeboň, sign. 4046


Znak krále Ferdinanda I. navržený samotným Albrechtem Dürerem v roce 1527

Znak krále Ferdinanda I. navržený samotným Albrechtem Dürerem v roce 1527

Repro J. Petráň, Český znak (1971), s. 51


zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko