Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

KARL JANSKY

Kaple na vrcholu Mandelsteinu s pamětní deskou vyhnanců

Kaple na vrcholu Mandelsteinu s pamětní deskou vyhnanců

Foto Pavel Polák


Kamenné mísy na Mandelsteinu: jako oči obrácené k nebi

Kamenné mísy na Mandelsteinu: jako oči obrácené k nebi

Repro Naturfoto.at, foto Andreas Rößler


Na pohlednici "Naglitz" najdeme i obchod pana "Jánskýho"

Na pohlednici "Naglitz" najdeme i obchod pana "Jánskýho"


Úřední razítko Nakolic z roku 1881

Úřední razítko Nakolic z roku 1881

Repro SOkA České Budějovice


Nakolické školní děti, většinou bosé, se svým panem učitelem Josefem Schnauderem, narozeným roku 1908 ve Vyšším Brodě, absolventem českobudějovického německého učitelského ústavu v roce 1927

Nakolické školní děti, většinou bosé, se svým panem učitelem Josefem Schnauderem, narozeným roku 1908 ve Vyšším Brodě, absolventem českobudějovického německého učitelského ústavu v roce 1927

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Helmuta Schnaudera, Linz)


Vstup německého vojska do jeho rodných Nakolic na podzim roku 1938

Vstup německého vojska do jeho rodných Nakolic na podzim roku 1938

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Helmuta Schnaudera, Linz)


Rodné Nakolice na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Rodné Nakolice na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Rodné Nakolice na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009



Nakolice v roce 2015Nakolice v roce 2015

Nakolice v roce 2015

Foto Ivo Kareš


Text o Nakolicích z novější literatury

Text o Nakolicích z novější literatury

Repro S. Kroupa, Zázraky před jižní hranicí : pohled z Novohradských hor do měst a vesnic v jižní části roviny třeboňské (2005), 33-34


Obnovená kaplička při silnici od Nových Hradů na Nakolice

Obnovená kaplička při silnici od Nových Hradů na Nakolice

Repro Kapličky : rehabilitace drobných sakrálních staveb v jihočeském pohraničí, projekt podpořený z Programu rozvoje venkova. Novohradské hory a podhůří (2011), s. 26, foto Milan Koželuh


Nakolický rybník, založený někdy v prvé půli šestnáctého století, patří k největším na Novohradsku

Nakolický rybník, založený někdy v prvé půli šestnáctého století, patří k největším na Novohradsku

Nakolický rybník, založený někdy v prvé půli šestnáctého století, patří k největším na Novohradsku

Repro T. Koutek, Nejkrásnější české rybníky (2008), s. 335


Kaple nad Nakolicemi s nově pořízenou kovářskou mříží

Kaple nad Nakolicemi s nově pořízenou kovářskou mříží

Kaple nad Nakolicemi s nově pořízenou kovářskou mříží

Repro Kapličky : rehabilitace drobných sakrálních staveb v jihočeském pohraničí, projekt podpořený z Programu rozvoje venkova. Novohradské hory a podhůří (2011), s. 30 a zadní strana obálky, foto Milan Koželuh


zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko