Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

LEONHARD FRANZ

Repro www stránky
Universität Innsbruck


Jeho text o Adalbertu Stifterovi "ze švédského pohledu"

Repro Vierteljahresschrift / Adalbert Stifter Institut des Landes Oberösterreich, 1966, č. 1/2, s. 59-62


Tady je zachycen před archeologickým nalezištěm pod skalním převisem u Dobrkovic (Dobrkovická jeskyně) na snímku v knize (1936), jejíž obálka je vlevoTady je zachycen před archeologickým nalezištěm pod skalním převisem u Dobrkovic (Dobrkovická jeskyně) na snímku v knize (1936), jejíž obálka je vlevo

Tady je zachycen před archeologickým nalezištěm pod skalním převisem u Dobrkovic (Dobrkovická jeskyně) na snímku v knize (1936), jejíž obálka je vlevo

Repro L. Franz, Die Älteste Kultur der Tschechoslowakei (1936), frontispis


Bronzové meče ze Svatého Tomáše

Bronzové meče ze Svatého Tomáše

Repro L. Franz, Böhmerwald-Forschungen 1932 (1933), s. 59


Výstřižek v boletické školní kronice s kresbou místního kostela uprostřed,
kuželovitý vrch Raciberk za ním, ves Boletice vlevo při okraji

Výstřižek v boletické školní kronice s kresbou místního kostela uprostřed,
kuželovitý vrch Raciberk za ním, ves Boletice vlevo při okraji

Repro Kronika německé obecné školy Boletice, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)


Vrch Raciberk s raně středověkým hradištěm na vrcholu, v popředí návrší Olymp
s vyčnívající věží kostela sv. Mikuláše v Boleticích

Vrch Raciberk s raně středověkým hradištěm na vrcholu, v popředí návrší Olymp
s vyčnívající věží kostela sv. Mikuláše v Boleticích

Repro J. Havlice ... [et al.], 750 let Kájova (2013), s. 40, foto Jiří Havlice


Polohopisná mapka a terénní profil hradiště Raciberk

Polohopisná mapka a terénní profil hradiště Raciberk

Repro F. Mareš - J. Sedláček, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Krumlovském,
Svazek první, Okolí Krumlova (1918), s. 14


Digitální model hradiště Raciberk u Boletic (viz i Karl Brdlik)

Digitální model hradiště Raciberk u Boletic (viz i Karl Brdlik)

Repro J. Havlice ... [et al.], 750 let Kájova (2013), s. 38, vizualizace Jahn John


Opevnění hradiště Raciberg u Boletic

Opevnění hradiště Raciberg u Boletic

Repro J. Havlice ... [et al.], 750 let Kájova (2013), s. 30, foto Jiří Havlice


Zátka do láhve (Franz určení provází otazníkem) z Raciberku

Zátka do láhve (Franz určení provází otazníkem) z Raciberku

Repro K. Brdlik - L. Franz, Neue Grabungen im Böhmerwalde (1931), s. 23


Třísovské skleněné perly na snímcích 1, 2 a 4 v barevné příloze jeho knihy

Třísovské skleněné perly na snímcích 1, 2 a 4 v barevné příloze jeho knihy

Repro L. Franz, Eine keltische Niederlassung in Südböhmen (1942). obr. příl.


Kvaš Ferdinanda Runka z roku 1803 má název Pohled na Kunžvart

Kvaš Ferdinanda Runka z roku 1803 má název Pohled na Kunžvart

Repro M. Havlová, Krajinář Ferdinand Runk (1764-1834) (2014), s. 46 (SHZ Český Krumlov)


Zřícenina hradu Kunžvart na kresbě Pauliny Schwarzenberg, která byla Runkovou žačkou a kreslila zjevně podle jeho obrazu

Zřícenina hradu Kunžvart na kresbě Pauliny Schwarzenberg, která byla Runkovou žačkou a kreslila zjevně podle jeho obrazu

Repro H. Harwalik - F. Pimmer, Winterberg im Böhmerwald (1995), s. 396


Plán hradiště na Hradišťském vrchu (Radischenberg), kde prováděl výzkum a podal o tom zprávy
v letech 1933 a 1940-41

Plán hradiště na Hradišťském vrchu (Radischenberg), kde prováděl výzkum a podal o tom zprávy
v letech 1933 a 1940-41

Repro Památky jižních Čech. 1 (2008), s. 45 a 47


Dobrkovická jeskyně

Dobrkovická jeskyně

Dobrkovická jeskyně

Foto Pavel Polák


zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko