Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

Mapy Šumavy

Výběr digitalizovaných map Šumavy a Pošumaví z 18., 19. a první poloviny 20. století ze sbírek Jihočeské vědecké knihovny
(viz Digitální knihovna Jihočeské vědecké knihovny).


Náhled
Šumava
Řivnáčův průvodce po Království českém. II.,
Mapy a plány (1882)
Náhled
Böhmerwald
Řivnáč's Reisehandbuch für das Königreich Böhmen :
Karten und Pläne (1882)
Náhled
Národnostní poměry v jihozápadních Čechách (1884)
Železniční a silniční mapa Království českého,
F. Kytka v Praze (1884), výřez z mapy
Náhled
Národnostní mapa západních a jižních Čech (1934)
Národnostní mapa západních a jižních Čech - podle úředního sčítání lidu v r. 1930,
1:300 000, Jedn. Odb. N.J. P. v Plzni a Místní odb. Ú. M. Š. v Plzni (1934)
Náhled
Volební mapa jihozápadních Čech (1907)
Volební mapa zemí Koruny české a výsledky prvých všeobecných voleb do rady říšské, konaných ve dnech 14. a 23. května r. 1907,
sestavil a kreslil Hugo Lindner, Praha (1907), výřez z mapy
Náhled Náhled
Mapa školství v jihozápadních Čechách (1916)
Mapa školství království Českého,
1:460 000, kreslil Fr. Mařatka, Zem. ústř. spol. jedn. učit. v král. Českém v Praze (1916), výřez z mapy
Náhled
Klatovský a Prácheňský kraj
Des Königreichs Böheim Kreise Klattau und Prachin mit den königlichen Freydörfern Nro. 101
vydavatel neuveden (18. stol.)
Náhled
Plzeňský a Klatovský kraj
A. Pilsner und B. Klattauer Kreis
Elsenwanger, Praha (18. stol.)
Náhled
Bechyňský kraj
Regni Bohemiae circulus Bechinensis
ab Homannianis heredibus, Nürnberg (1773)
Náhled
Bechyňský kraj
Bechiner Kreis
Anton Elsenwanger, Prag (mezi 1780-1800)
Náhled
Jihozápadní Čechy
Südlicher Theil von Boehmen enthaltend den Klattauer, Berauner, Taborer, Prachiner und Budweiser Kreis,
I.K. Kindermann, Wien im Verlage des Kunst- und Industrie Comptoirs (1802)
Náhled
Prácheňský kraj
Regni Bohemiae circulus Prachinensis,
Homannianorum herredum, Norimbergae (1776)
Náhled
Prácheňský kraj
Prachiner Kreis
vydavatel neuveden, Praha (mezi 1780-1800)
Náhled
Budějovický kraj
Circulus Budvicensis, pars Regni Bohemiae
Peter Franza, Prag (mezi 1800-1805)
Náhled
Budějovický kraj
Budějowský kraj w Králowstwí českém,
1:200 000, Verlag von Friedrich Kretzchmar, Prag (1847)
Náhled Náhled Náhled Náhled Náhled

Náhled Náhled Náhled Náhled
Schwarzenberské panství Český Krumlov
Topographische Karte der in Böhmen Budweiser Kreises liegenden Sr. Durchlaucht dem Fürsten zu Schwarzenberg Herzog zu Krummau gehörigen Herrschaft Krummau mit Bestimmung des äussern Gränzen und Ausscheidung des im Umfange der Herrschaft befindlichen obrigkeitlichen Grundeigenthums,
Joseph Falta (1829)

Náhled
Mladá Vltava s okolím Bobíku a Stožeckého vrchu
Darstellung des Ursprungs der Moldau der wahren Gränze des budweiser und prachiner Kreises nach einer geometrischen Aufnahme
vydavatel neuveden, Prag (1827)
Náhled
České Budějovice, Český Krumlov a okolí
Umgebungen von Budweis und Krumau,
1:144 000, vydavatel neuveden (1869)
Náhled
Mapa pravěkého jezera na horním toku Vltavy
W. Daniel, Der südliche Böhmerwald : das Flussgebiet der Ober-Moldau und der Maltsch (1892), příloha
Náhled
Představy o možnostech budování přehrad na horních tocích Vltavy a Malše
W. Daniel, Der südliche Böhmerwald : das Flussgebiet der Ober-Moldau und der Maltsch (1892), příloha
Náhled
Jihozápadní Čechy
1:200 000, vydavatel neuveden
Náhled
Šumava a její podhůří, Všerubské Mezihoří
Šumava a její podhůří. Všerubské Mezihoří,
1:200 000, vydavatel neuveden
Náhled
Šumava : generální mapa značených cest turistických českých a bavorských
Šumava : generální mapa značených cest turistických českých a bavorských, dle zpracování Šumavských odborů K.Čs.T. zredigoval Jaroslav Pacovský,
1:200 000, Klub československých turistů v Praze (1925)
Náhled
Šumava a Bavorský les - turistická mapa
G. Freytag & Berndts Touristenwanderkarte des Böhmerwaldes und Bayrischen Waldes,
1:200 000, Bundesleitung des Deutschen Böhmerwaldbundes in Budweis
Náhled
Generální mapa jihozápadních Čech (Šumavy)
Generální mapa jihozápadních Čech (Šumavy),
1:200 000, Alois Čtvrtečka, knihkupec, Veselí n. L. (1923)
Náhled
Jihozápadní Čechy (Šumava)
Nová mapa království Českého, čís. 4, Jihozápadní Čechy (Šumava),
1:200 000, Nakladatelé Bursík & Kohout
Náhled
Šumava
Böhmerwald-Karte,
1:50 000, gezeichnet von Franz Landspersky, Herausgegeben vom Deutschen Böhmerwaldbund in Budweis
Náhled
Pošumaví (Prachatice, Husinec, Volyně...)
Vydavatel neuveden
Náhled
Jihozápadní Čechy (Šumava) - silniční síť
Neubertova generální automapa Republiky Československé, Díl 3. Klatovy, Písek, Řezno (Regensburg), Pasov (Pasau),
1:200 000, V. Neubert a synové, Praha - Smíchov
Náhled
Jihozápadní Čechy (Šumava) - silniční síť
Deutsche Strassenprofilkarte für Rad- und Autofahrer : 69 Budweis,
1:300 000, Mittelbachs Verlag, Leipzig
Náhled
Jižní část Čech, severní Rakousko a východní Bavorsko
1:300 000, další údaje neuvedeny
Náhled Náhled Náhled Náhled Náhled
Šumava - výletní mapy (Deutscher Böhmerwaldbund)
Umgebungskarte für die Ausflugsmittelpunkte I-V,
1:200 000, Verlag des Deutschen Böhmerwaldbundes
Náhled Náhled Náhled Náhled Náhled 

Náhled Náhled Náhled Náhled Náhled

Náhled Náhled Náhled Náhled Náhled
Politický okres České Budějovice
Wandkarte des politischen Bezirkes Budweis,
1:25 000, Deutscher pädagogischer Verein in Budweis (1895)

Náhled
České Budějovice a Nové Hrady
Zone 10, Kol. XI. Budweis und Gratzen,
1:75 000, K.u.k. Militärgeographisches Institut
Náhled
České Budějovice
Budweis,
1:8640, gez. v. Franz Landspersky (1911)
Náhled
České Budějovice
Čes. Budějovice,
1:8640, kreslil F. Landspersky (1930?)
Náhled
České Budějovice
České Budějovice, 1:8640, kres. Fr. Landsperský, městský stavební asistent, B. Pejša & spol., Č. Budějovice (1923)
Náhled
České Budějovice
Nejnovější a nejúplnější plán král. a horního města Č. Budějovic,
1:8640, kreslil Polák Jos., J. Svátek - Jihočeské lidové knihkupectví, Č. Budějovice
Náhled
Jižní Čechy s označením Župy budějovické
Jižní Čechy s označením Župy budějovické,
1:200 000, Tiskem a nákladem litografie Jaroslava V. Buriana v Písku
Náhled
Politický okres Český Krumlov
Schulwandkarte des politischen Bezirkes Krumau - umfassend die Gerichts-Bezirke Krumau, Kalsching u. Ob. Plan,
1:40 000, k. k. Bezirksschulrathe (1897)
Náhled
Okres Český Krumlov
Karte des Bezirkes Krummau,
1:150 000, Kartogr. Anstalt G. Freytag & Berndt, Ges. m. b. H., Wien
Náhled
Český Krumlov
Stadt Krummau,
1:2 880, vydavatel neuveden
Náhled
Okres Český Krumlov
Mapa okresního hejtmanství krumlovského,
1:220 000, F. Kytka knihkupec v Praze (1914)
Náhled
Český Krumlov a okolí
Český Krumlov a okolí,
1:75 000, vydavatel neuveden
Náhled
Pohoří na Šumavě a okolí
Umgebung Puchers und ein Theil der Höhen Tabelle,
1:144 000, vydavatel neuveden (1869)
Náhled
Sbírka turistických map se značkovanými cestami: Šumava -IV. Vyšebrodsko
Sbírka turistických map se značkovanými cestami: Šumava -IV. Vyšebrodsko, č. 22
1:75 000, Vojenský zeměpisný ústav s Klubem čs. turistů v Praze
Náhled
Vyšší Brod a Rohrbach
Hohenfurth und Rohrbach 4552,
1:75 000, K.u.k. Militärgeographisches Institut
Náhled
Rožmberk, Vyšší Brod a okolí
Umgebungen von Rosenberg und Hohenfurth,
1:144 000, vydavatel neuveden (1869)
Náhled
Nové Hrady
Dra Bělohlava Podrobné mapy zemí koruny České 75:
Hor. Planá - Vyšší Brod,
1:75 000, F. Topič Knihkupec v Praze (1915)
Náhled
České Velenice a Gmünd
10 - XII České Velenice a Gmünd, dle mapy býv. voj. zeměp. ústavu ve Vídni,
1:75 000, vydavatel neuveden
Náhled
Prachatice, Volary, Horní Planá
Prachatice, Volary, Hor. Planá,
1:100 000, Nákladem Jaroslava Bursíka, kreslil Jan Srp
Náhled
Politický okres prachatický
Politický okres prachatický,
1:100 000, Nákladem Jos. R. Vilímka v Praze, kreslil Jan Srp (1931)
Náhled
Prachatice
Prachatice 4352,
1:75 000, Vojenský zeměpisný ústav v Praze (1928)
Náhled
Český Krumlov a Volary
Krumau und Wallern 4452,
1:75 000, K.u.k. Militärgeographisches Institut
Náhled
Kaplice a Freistadt
Kaplitz und Freistadt 4553,
1:75 000, K.u.k. Militärgeographisches Institut
Náhled
Kaplice, Rožmberk
Dra Bělohlava Podrobné mapy zemí koruny České 62: Kaplice - Rožmberk,
1:75 000, F. Topič Knihkupec v Praze (1913)
Náhled
Kaplice
Kaplice,
1:75 000, Zeměměřičský ústav v Praze
Náhled
Frymburk, Dolní Vltavice
Frimburk, Vltavice Dolní,
1:100 000, Nákladem Jaroslava Bursíka
Náhled
Horní Planá, Vyšší Brod
Dra Bělohlava Podrobné mapy zemí koruny České 48:
Hor. Planá - Vyšší Brod,
1:75 000, F. Topič Knihkupec v Praze (1913)
Náhled
Třístoličná, Plešný
Dra Bělohlava Podrobné mapy zemí koruny České 36: Třístoličná - Plešný,
1:75 000, F. Topič Knihkupec v Praze (1913)
Náhled
Strážný a okolí
Umgebungen von Kuschwarda und die statistische Übersicht,
1:144 000 (1869)
Náhled
Volary, Kunžvart
Dra Bělohlava Podrobné mapy zemí koruny České 35: Volary - Kunžvart,
1:75 000, F. Topič Knihkupec v Praze (1913)
Náhled
Strážný
Zone 10 Col. IX. Kuschwarda,
1:75 000, K. u. k. militärgeographisches Institut (1882)
Náhled
Protivín a Prachatice
Zone 9 Col. X. Protiwin und Prachatitz,
1:75 000, K. u. k. militärgeographisches Institut (1883)
Náhled
Prachatice, Vodňany, Netolice
Dra Bělohlava Podrobné mapy zemí koruny České 46: Prachatice - Vodňany - Netolice,
1:75 000, F. Topič Knihkupec v Praze (1912)
Náhled
Lhenice, Český Krumlov
Dra Bělohlava Podrobné mapy zemí koruny České 47: Lhenice - Č. Krumlov,
1:75 000, F. Topič Knihkupec v Praze (1913)
Náhled
Strakonice, Horažďovice
Dra Bělohlava Podrobné mapy zemí koruny České 33: Strakonice - Horažďovice,
1:75 000, F. Topič Knihkupec v Praze
Náhled
Kašperské Hory, Volyně, Vimperk
Dra Bělohlava Podrobné mapy zemí koruny České 34: Kašperské Hory - Volyně - Vimperk,
1:75 000, F. Topič Knihkupec v Praze
Náhled
Sušice a Vimperk
Zone 9 Kol. IX. Schüttenhofen und Winterberg,
1:75 000, K. u. k. militärgeographisches Institut. (1894)
Náhled
Sušice a Vimperk
Sušice a Vimperk 4351,
1:75 000, Vojenský zeměpisný ústav v Praze (1931)
Náhled
Sbírka turistických map se značkovanými cestami: Šumava - II. Železnorudsko, Sušicko, Vimpersko
Sbírka turistických map se značkovanými cestami: Šumava - II. Železnorudsko, Sušicko, Vimpersko, č. 20,
1:75 000, Vojenský zeměpisný ústav s Klubem čs. turistů v Praze
Náhled
Železnorudsko
Železnorudsko,
1:50 000, Zeměměřičský ústav v Praze ve spolupráci s lyžařským odborem Sokola Plzeň I.
Odkazy na Digitální archiv - Státní oblastní archiv v Třeboni:
Náhled
Zeměpisný rejstřík k inventáři Sbírka matrik Jihočeského kraje
(oddíl římskokatolické matriky)

SOA v Třeboni - digitální archiv


(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
Digitalizace map - Knihovna AV ČR a Ivo Kareš
Zpracování a publikování na webu s využitím SW Zoomify - UNIDATA.cz a Ivo Kareš